Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap

Számláló 2012. 01. 31-től

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMai napon197
mod_vvisit_counterTegnap6351
mod_vvisit_counterEzen a héten31041
mod_vvisit_counterMúlt héten32038
mod_vvisit_counterEbben a hónapban67374
mod_vvisit_counterMúlt hónapban129100
mod_vvisit_counterEddig összesen6073655

Üdvözöljük az MFTTT honlapján!

Felhívások

MFTTT KÖZGYŰLÉS - 2021. május 25.

Meghívó

Felhívás az MFTTT tagjaihoz 2 fő Felügyelőbizottsági tag jelölésére


Tisztelt Tagtársak!

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság Alapszabályának 24. §-a  szerint a Társaság Felügyelőbizottsága elnökből és négy tagból áll. A legutóbbi választáskor azonban csak elnök (Zsilvölgyi Csaba) és két tag (Szabó Gyula, Várnay György) került megválasztásra, így két további taggal szükséges kiegészíteni a Felügyelőbizottságot.

Az eddigi beszélgetések alapján a Jelölőbizottság a 2021. május 25-i közgyűlésre a következő két új tagot szándékozik előterjeszteni:

Balog Péter (MH GEOSZ)

Palya Tamás (Lechner Nonprofit Kft.)

Kérem, akinek további javaslata van a FB tisztségre, május 20-ig e-mail címemre jelezze ezt.

A Jelölő Bizottság nevében:

Busics György
JB elnök

busics.gyorgy@amk.uni-obuda.hu

Jövőt építeni csak a múlt tisztelete mellett lehet!

FELHÍVÁS

A Magyar Földmérők Arcképcsarnoka I–IV. kötete tisztelettel emlékezik a magyar geodézia és térképészet jelentős személyiségeire, szakterületünk elhunyt nagyjaira. Az első kötet 40, a második kötet 50, a harmadik és negyedik kötet 66–66 (a négy kötet összesen 222) neves szakember életét, munkásságát mutatja be. Az első kötetet a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat (BGTV) és az Erdészeti és Faipari Egyetem Székesfehérvári Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kara 1976-ban, a második kötetet a BGTV 1983-ban, a harmadik kötetet a BGTV jogutódja, a Geodéziai és Térképészeti Rt. – a cég 50 éves fennállása alkalmából – a Földmérési és Távérzékelési Intézettel közösen, 2001-ben adta ki. A negyedik kötet a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) kiadásában több intézmény támogatásával 2014-ben jelent meg.

Az MFTTT fontosnak tartja, és folytatni kívánja ezt a szép hagyományt, ezért tervbe vette a soron következő, ötödik kötet elkészítését és megjelentetését, amelyhez támogató partnereket keres.

Tisztelt Olvasóink! Tisztelt Tagtársak!

Ennek szellemében felkérjük Önöket, hogy a kötetbe felvenni érdemesnek tartott személyekre tegyenek javaslatot. A beérkezett ajánlásokat a kötet összeállítására felkért szerkesztőbizottság értékeli, és ezek alapján állítja össze a könyv végleges tartalmát.

Kérjük, hogy javaslataikat indoklással és az érintett személy életútjának, tevékenységének rövid ismertetésével – egy arckép kíséretében – az MFTTT-hez levélben (1149 Budapest, Bosnyák tér 5. I. em. 109, postacím: 1590 Budapest Pf. 94) vagy elektronikus levében (mfttt.titkarsag@gmail.com) szíveskedjenek mielőbb megküldeni. A Magyar Földmérők Arcképcsarnoka sorozatban eddig megjelent személyek névsora az MFTTT honlapján olvasható.

Tisztelettel várjuk továbbá azon intézmények, szervezetek, vállalatok, valamint magánszemélyek jelentkezését, akik anyagi hozzájárulásukkal szeretnék támogatni az Arcképcsarnok ötödik kötetének 2021 végére tervezett megjelenését.

Budapest, 2021. március 31.

Dr. Ádám József s. k.
az MFTTT elnöke

Dobai Tibor s. k.
az MFTTT főtitkára

Hírek

Társaságunk intézőbizottsága (IB) 2021. április 19-én 14.00 órakor tartotta soron következő online ülését (MS Teams felületen a BME Általános és Felsőgeodéziai Tanszék jóvoltából dr. Toronyi Bence alelnök technikai közreműködésével).

testuleti-ulesek-2021-aprilis-19
Bővebben

Az MFTTT választmánya a 2021. április 19-i ülésén döntött az ez évi Lázár deák emlékéremmel és a Márton Gyárfás-emlékplakett- tel kitüntetett tagtársak személyéről. A Lázár deák emlékéremre jelölőbizottság két jelöltet terjesztett a választmány elé, amely titkos szavazással meghozott döntésével 2021-ben Iván Gyulának ítélte oda az MFTTT legmagasabb elismerését. A Márton Gyárfás-emlékplakett anyaországi kitüntetettje 2021-ben a jelölőbizottság javaslatát jóváhagyó választmányi döntés szerint Hetényi Ferencné tagtársunk lett.

tarsasagi-kituntetesek-2021
Bővebben

 

„A matematikai felfedezések olyanok, mint a tavaszi ibolyák az erdőben: megvan a maguk ideje, mit ember nem sürgethet vagy gátolhat.”

Az 2021. évi Földmérő Világnap – az Európai Földmérők és Térinformatikusok Napja alkalmából Társaságunk által rendezett on-line konferenciát Carl Friedrich Gauss fenti mondatát idézve nyitotta meg Iván Gyula az MFTTT főtitkárhelyettese 2021. március 18-án.


Online előadások


Iván Gyula megnyitja az online konferenciát

A Földmérő Világnap a Nemzetközi Földmérő Szövetség (FIG), az Európai Földmérők Tanácsa (CLGE) és az Amerikai Egyesült Államok Földmérő Társasága (NSPS) kezdeményezésére jött létre és minden évben szerte a világon a földméréshez kapcsolódó rendezvényeket szerveznek. A március 21-i dátum úgy került meghatározásra, hogy az minden évben beleesik az Egyesült Államok Földmérő Hetébe, mely ünnepségsorozatot az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Ronald Reagan rendelt el 5151. számú proklamációjában 1984. február 18-án.

Az Európai Földmérők és Térinformatikusok Napja a CLGE kezdeményezésére létrejött rendezvény, melyet napjainkban együtt tartanak a Földmérő Világnappal. A három társaság ez évtől kezdve a hagyományos „Év Európai Földmérője” helyett az „Év Globális Földmérője” személyt nevez meg, akit abban az évben megünneplünk. A 2021-es Év Globális Földmérője Carl Friedrich Gauss, német matematikus, csillagász, földmérő és még sorolhatnánk, egy igazi polihisztor volt.

A Konferencia előadásainak középpontjában a „nyílt tudomány” állt.

Az elmúlt évben az UNESCO (az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete) javaslatot tett közzé, „nyílt tudomány” (Open Science) címen. A Konferenciát e köré a téma köré szerveztük: „Nyílt tudomány - szakterületeink kihívásai egy új világban” címmel. Az UNESCO felhívása szerint: „A nyílt tudomány elképzelése mögött az áll, hogy hozzájáruljon a tudományos információk, adatok és eredmények szélesebb körű hozzáférhetőségéhez, megbízhatóbb hasznosításához (Nyílt adat, Open Data) a döntéshozók aktív részvételével (Nyitva a társadalom felé, Open to Society).

Napjaink tragikus helyzete, a pandémia okán, megerősítette e kezdeményezés létjogosultságát. A koronavírus elleni vakcina fejlesztésében az egész világ tudóstársadalma összefogott, megosztották adataikat, módszereiket és ennek eredményeként rövid idő alatt sikerült megfelelő megoldásokat találni. Ez egy fantasztikus eredmény.

Szakmánkban is hasonló törekvések találhatók szerte a világban.

A legnagyobb probléma talán a társadalom felé való nyitottság kérdése, ahol az egyes tudományterületeknek a politikusok felé kell meggyőző érveket tálalniuk.

A konferencia igazán sikeresnek mondható, hiszen a regisztrált, közel 300 résztvevő közül, a konferencia végéig, 200-250 online résztvevő vett részt az ülésen, ami kimagasló szám. Az MFTTT ezúttal is szeretné kifejezni köszönetét a BME Általános és Felsőgeodézia Tanszékének a technikai támogatásért.

A konferencia dr. Czinkóczky Anna, a Szent István Egyetem egyetemi docense, a HUNAGI főtitkár-helyettesének a dr. Szabó Györggyel, a HUNAGI főtitkárával közösen jegyzett előadásával kezdődött, melynek címe: „A mérési hibáknak legkevésbé kitett megfigyelések elmélete – és a bizonytalansággal való együttélés a tudományban és a hétköznapokban” volt.

Képernyőkép dr. Czinkóczky Anna előadásából

Nagyívű előadásukban Gauss matematikai és földmérési tevékenységétől kezdve, egészen a mesterséges intelligenciáig átfogó képet adtak a mérési módszerek fejlődéséről. Fontos mondanivalójuk volt, hogy a mérési eredmények megbízhatósága számít igazán, nem a pontossága. Mellette kifejtették, hogy a mérési hibákkal tudni kell együtt élni, és tudatni kell felhasználóinkkal, hogy méréseink hibával terheltek, bármiről is legyen szó, ezért csak adott valószínűségi szinten mondhatjuk valamiről, hogy az annyi.

A következő előadást Dr. Török Zsolt Győző, az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének egyetemi docense tartotta: „Gauss földmérése és a felvilágosodás kartográfiája” címmel. Nagyszerű előadásában tárgyalta

Dr. Török Zsolt hallgatói kérdésre válaszol

Gauss matematikai munkásságát, az elődjei térképészeti és földmérési megoldásait, valamint Gauss híres hannoveri felmérését és háromszögelését. Megemlékezett Gauss híres találmányáról, a heliotrópról, mely a pontok észlelését segítette nagy távolságokból. Izgalmas volt összefüggéseiben megismerni ennek a fantasztikus kornak, a XIX. századnak a rohamos földmérési és térképészeti fejlődését.

Következő előadónk Balog Péter őrnagy volt, az MH Geoinformációs Szolgálata és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara közös képviseletében. Előadásából, melynek címe:”Nyílt információk felhasználása a Magyar Honvédség geoinformációs támogatásában” volt, betekintést nyerhettünk abba, hogy egy védelmi intézmény hogyan próbálja felhasználni a rendelkezésre álló nyílt (hálózaton elérhető) adatokat, információkat saját tevékenységének szolgálatában.

Balog Péter megkezdi az előadását

Következő szekciónk az alkalmazott kutatásokkal foglalkozott. Első előadónk dr. Takács Bence, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Általános- és Felsőgeodézia Tanszékének egyetemi docense volt. „Teljesítményalapú légi navigáció és a geodézia” című előadásában betekintést nyerhettünk a légi navigáció és a GNSS-technológia összefüggéseibe. Beszámolt a jelenleg is folyó kutatási és fejlesztési feladataikról e témában.

Képernyőkép dr. Takács Bence előadásából

Dr. Lovas Tamás, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszékének egyetemi docense a „BIM: pontfelhőtől az építménymodellig” című előadásában először ismertette az építménymodellezés során a jelenleg használatos, elsősorban lézerszkenneres, eszközöket. Ezután a BIM-et, mint egy építmény egész életciklusát végigkövető modellezési módszer fontosabb lépcsőit ismertette. Lovas Tamás előadása azért is tűnt kiemelkedő jelentőségű, mert napjaink egyik legnagyobb fejlődés előtt álló témáját mutatta be a hallgatóságának.

Dr. Lovas Tamás hallgatói kérdésre válaszol

Következő előadónk László Gergely Tibor volt, az Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar
Geoinformatikai Intézet mérnöktanára, aki „Földrengések vizsgálata InSar technológiával” című előadásában a radar-műhold interferometria mozgásvizsgálati alkalmazásának jelentőségére mutatott rá. Előadásában a 2018. február 16-i, a mexikói Oxacában történt földrengés következtében bekövetkezett kéregelmozdulásokat vizsgálta szép eredményekkel.

Képernyőkép László Gergely előadásából

Következő szekciónk a felsőoktatás kutatás-fejlesztési programjaival foglalkozott. Czimber Kornél–Király Géza–Brolly Gábor–Bazsó Tamás közös előadásukban bemutatták a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán folyó oktatási, kutatási fejlesztéseket, elsősorban a nyílt megoldások, a nyílt szoftverek és alkalmazások fejlesztése területén.

Hasonló témával foglalkozott a Szegedi Tudományegyetem, Geoinformatikai, Természet és Környezetföldrajzi Tanszékének előadása, „Oktatási és kutatási eredmények a geoinformatika területén a Szegedi Tudományegyetemen” címmel, melynek szerzői Mucsi László–Szatmári József–Tobak Zalán–Boudewijn van Leeuwen–Kovács Ferenc voltak. Színes előadásukban az SZTE kutatás-fejlesztési és oktatási tevékenységéről számoltak be, illetve a távérzékelési területen elért eredményeiket ismertették.

Az Ipari alkalmazások szekció Domokos György, Airbus DS Geo Hungaty Kft., előadásával kezdődött, aki az „Airbus Open Innovation – egy alternatív kezdeményezés a földmegfigyelési szolgáltatások fejlesztésére” című előadásában a cég nyílt innovációs lehetőségeire hívta fel a figyelmet. Ennek lényege, hogy az Airbus támogat minden olyan kezdeményezést – anyagilag is – mely szerintük előreviszi a földmegfigyelési szolgáltatások fejlesztését. A programban bárki részt vehet, megfelelő pályázattal. Hazánkban is jó lenne, ha szakmai kérdésekben hasonló megoldásokkal találkozhatnánk a megfelelő anyagi háttérrel rendelkező cégektől.

Vízhányó József, GDI Magyarország Kft., „Esri’s ArcGIS StoryMaps – a digitális történetmesélés térképes eszköze” címmel tartott előadást a cég termékeiről, melyek a trópusi viharok tanulmányozásában, elemzésében és vizuális megjelenítésében töltenek be vezető szerepet.

A konferencia utolsó szekciója közigazgatási és közigazgatási-szolgáltatási kérdésekkel foglalkozott.

Jánossy András, a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. főosztályvezetője, „A Gauss görbe apropóján…egyenesen az állampolgároknak szóló Lechner ingatlan-nyilvántartási szolgáltatások” című előadásában a Lechner Tudásközpont (LTK) földügyi szolgáltatásait vette górcső alá. Elemzést adott a szolgáltatásokról és azok felhasználói elégedettségéről.

Braunmüller Péter, a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. osztályvezetője „Nyílt forrású megoldások az adatszolgáltatás szolgálatában” című előadásában az LTK megújított adat- és információszolgáltatásait ismertette, valamint részletesen kitért a légifelvétel-archívum (http://fentrol.hu) újfajta szolgáltatásainak bemutatására.

Képernyőkép Braunmüller Péter előadásából

Kozári Ágnes és Cebei Márk, Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft., közös előadásukban, melynek címe: „Az Országos Építésügyi Nyilvántartás hasznos szolgáltatásai földmérők számára” volt, az LTK szolgáltatásainak rugalmasságára hívta fel a figyelmet, mely mind az építészek, mind az építtetők, mind a földmérők munkáját magas színvonalon segíti.

Társaságunk nevében még egyszer szeretnénk megköszönni előadóinknak a felkészülést és az előadások megtartását, illetve kollégáinknak, akik ilyen magas részvétellel vettek részt ezen a programon.

Budapest, 2021. április 16.

Iván Gyula
főtitkárhelyettes

 


Online előadások


 


foldmer-vilagnap-europai-foldmerk-es-terinformatikusok-napja
Bővebben

Lemérni, felmérni a világot egy rendkívüli művészet. Lemérni valamit nagy felelősség. Nem engedhetjük meg, hogy kényelmesen végezzük.”

A tavaszról elhalasztott és a járványügyi helyzet miatt online rendezett konferencia megnyitójában Iván Gyula főtitkárhelyettes a német polihisztor, Alexander von Humboldt szavait idézte, melyek Humboldtnak a nagy matematikussal és földmérővel Carl Friedrich Gauss-szal folytatott dialógusaiban van lejegyezve.

foldmerk-vilagnapjaeuropai-foldmerk-es-terinformatikusok-napja-2020-november-18-
Bővebben

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság az Agrárminisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály támogatásával 2020. november 11-én – tekintettel a járványügyi helyzetre – az online térben rendezte meg az éves rendszerességgel megtartott konferenciát „Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének szabályairól szóló 374/2014. sz. kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó továbbképzés és fórum” címmel. A rendezvény dr. Nagy István agrárminiszter fővédnöksége alatt a BME által biztosított MS Teams felületen dr. Toronyi Bence levezető elnök, MFTTT alelnök moderátori közreműködésével zajlott le. A „hivatalos adatok” szerint 159 fő regisztrált a rendezvényre, de a megnyitást követően nem sokkal 169 résztvevő jelenlétét regisztrálta a rendszer. Az előadások nagy része előre rögzített videó formájában volt látható, de volt vállalkozó az „élő egyenesben” való megjelenésre is.

online-konferencia-az-osztatlan-kozos-tulajdon-megszunteteserl-2020
Bővebben

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2021/2. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 684277

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk