Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Geodézia és Kartográfia Tartalomjegyzék 2014.

2014 / 7–8 66. ÉVFOLYAM

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

2014 / 7–8 66. ÉVFOLYAM

Tartalom

Dr. Völgyesi Lajos–Csontos András: A mágneses északi irány

meghatározása geodéziai és navigációs célokra                                                           4

Varga Zsolt–Fekete Ákos: Ortofotó pontossági vizsgálata geodéziai

felmérés alapján                                                                                                         8

Zubály Viktória–Dr. Ultmann Zita: A termőföld-értékelés aktualitása                    12

Kulcsár László–Iván Zsuzsa: Az osztatlan közös földtulajdon

megszüntetésének tapasztalatai vállalkozói szemmel                                                  16

Zsoldi Katalin: 3D-s és animációs technológiák a tematikus

kartográfiában                                                                                                         20

Filozófia a geodéziában                                                                                           25

Rendezvények                                                                                                        26

Hírek                                                                                                                     29

Contents

Determination of the Geomagnetic North for Geodesy and

Navigation (Lajos Völgyesi Dr.–András Csontos) 4

Precision Assessment of Aerial Photograph Based on Geodetic

Measurements (Zsolt Varga–Ákos Fekete) 8

Actuality of Land Valuation (Viktória Zubály–Zita Ultmann Dr.) 12

Experiences of the Termination of Undivided Ownership of

Agricultural Land from a Contarctor’s View (László Kulcsár–Zsuzsa Iván) 16

3D and Animation Technologies in the Thematic

Cartography (Katalin Zsoldi) 20

Philosophy in Geodesy                                                                                          25

Events                                                                                                                   26

News                                                                                                                    29

* * *

A mágneses északi irány meghatározása geodéziai és navigációs célokra

Völgyesi Lajos – Csontos András

A megelőző tanulmányunkban a földmágnesség geodéziai és navigációs jelentőségével foglalkoztunk, áttekintettük a földmágneses tér szerkezetét, térbeli és időbeli változását.

A földmágneses térrel kapcsolatos legáltalánosabb geodéziai és navigációs feladat a deklináció értékének meghatározása valamely kérdéses helyen és időpontban. A deklináció ismeretének hiányában az iránytűt nem tudjuk megfelelő pontossággal sem geodéziai sem navigációs célokra használni. Adott helyen és időpontban a deklináció valódi értékének méréssel történő meghatározása hosszadalmas és bonyolult feladat, ilyen méréssel éppen a mágnestű alkalmazásának nagy előnyét, a gyorsaságát és egyszerűségét veszítenénk el. A másik fennmaradó lehetőség a deklináció normálértékének meghatározása számítással. A gyakorlatban természetesen a deklináció valódi értékére lenne szükségünk, ehelyett a normálértékét csak közelítésként használjuk. A normálérték azonban igen ritka véletlentől eltekintve nem egyezik meg a valódi értékkel, a kettő különbsége a deklináció-anomália, vagy deklináció-rendellenesség. Számunkra a deklináció-rendellenesség az a hiba, ami terhelni fogja a mágnestű használata esetén a meghatározandó irányunkat. Tanulmányunkban a deklináció normálértékének számításával foglalkozunk és a meghatározás lehetséges hibáját próbáljuk megbecsülni.

Determination of the Geomagnetic North for Geodesy and Navigation

Lajos Völgyesi – András Csontos

In our previous study geodetic and navigational importance of the geomagnetic field was briefly reviewed, structure and change in space and time of the geomagnetic field was discussed.

The most common geodetic and navigational problem is to determine the precise geomagnetic declination on a given place and time. For lack of the known declination the compass can not be used in reasonable accuracy neither geodetic nor for navigational purposes. Determination the true value of the magnetic declination by field measurements is a complicated and time consuming task, being carried out such a field measurement just the great advantages, the speed and simplicity of the using of compass would be lost. The other remaining possibility is to determine the normal value of declination by computation. In practice, of course, the real value of the declination would be needed, but instead of this, the normal value is used only as an approximation. However, the normal value of the declination, except in very rare randomness does not correspond to the real value, difference between this two is the declination anomaly. Using the compass for geodetic or navigation purposes, declination anomaly is the error which ruins the determined northern direction. In our study determination of the normal value of geomagnetic declination is discussed and the possible error sources of the determination is attempted to estimate.

Irodalom/References

Aczél E., Stomfai R. (1969): A földmágneses elemek változása az 1966-os szekuláris mérés szerint. Geofizikai Közlemények, 18 (1-2), 3–11.

Csontos A., Hegymegi L., Heilig B., Kovács P., Merényi L., Szabó Z. (2007): 50 Years of History of the Tihany Geophysical Observatory. Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., C-99 (398).

Kovács P., Körmendi A. (1999): Geomagnetic repeat station survey in Hungary during 1994–1995 and the secular variation of the field between 1950 and 1995. Geophysical Transactions, 42 (3-4), 107–132.

Kovács P., Csontos A., Heilig B., Hegymegi L., Merényi L., Vadász G., Koppán A. (2012a): Földmágnesség: A Tihanyi Geofizikai Obszervatórium. Magyar Geofizika, 53.(3), 191–203.

Kovács P., Csontos A., Heilig B., Koppán A. (2012b): Hungarian repeat station survey, 2010. Annals of Geophysics, 55 (6), 1113–1119. DOI: 10.4401/ag-5450.

Szabó Z. (1983): A mágneses deklináció változásai Magyarországon (1850–1980). Geodézia és Kartográfia, 35 (6), 438–442.

Ultmann Z. (2014): Eötvös-inga mérések geodéziai hasznosítása. PhD értekezés, BME, Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola, Budapest.

Völgyesi L. (2002): Geofizika. Műegyetemi Kiadó, Budapest.

Völgyesi L., Csontos A. (2014): A földmágnesség jelentősége a geodéziában és a navigációban. Geodézia és Kartográfia 66 (5-6), 4–9.

Dr. Völgyesi Lajos

egyetemi tanár

BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Csontos András

tudományos munkatárs

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

Tihanyi Geofizikai Obszervatórium

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

* * *

Ortofotó pontossági vizsgálata geodéziai felmérés alapján

Varga Zsolt – Fekete Ákos

A légi és űrfelvételeket használók köre napjainkban egyre szélesedik. Ennek egyik oka, hogy a terepi felmérés a legdrágább adatnyerési módszer és sokszor a meghatározásnak is korlátai vannak, például ha a vizsgálandó terület nem megközelíthető. A légi és űrfelvételek elemzéséből, a méretarányukból, a felbontásukból adódóan eltérő pontosságú adatok nyerhetőek.

Így az űrfelvételek és az ortofotók tévedések, hibák lehetőségét is magukban hordozzák, tehát tudnunk kell, hogy milyen pontos a felvétel s, így milyen feladat végrehajtására lehet azt használni.

Egyrészt ezért célszerű ismerni a felhasználandó légi felvétel pontosságát, másrészt azért mert a légi felvétel pontosságának ismerete nélkül nehéz eldönteni azt, hogy az adott feladatra vonatkozó pontossági követelményeknek, előírásoknak a légi felvétel eleget tesz-e. Ennek érdekében két kutatási területen folynak vizsgálatok a légi és űrfelvételek pontosságának meghatározására. Mindkét helyszín egy 14×14 km oldalhosszúságú terület. Az I. kutatási terület a Hajdúháton, Hajdúböszörménytől keletre helyezkedik el, míg a II. kutatási terület centrumában Nyírlugos található. Jelen tanulmány csak az I. kutatási terület elemzését tárgyalja.)

A vizsgálat arra keresi a választ, hogy milyen eltérések keletkeznek egy ortofotóról meghatározott vektoros állomány és a geodéziai módszerrel meghatározott vektoros adatok között.

Precision Assessment of Aerial Photograph Based on Geodetic Measurements

Zsolt Varga – Ákos Fekete

The analysis gave an answer for the objective determined in the preliminary, that is what level of divergences can be determined between digitalized vectors of the monitored aerial photograph and vectors accomplished by geodesian reference measurements on the field of research. Before comparing data, the precision of both the method used during the monitoring and the instrument used for measurement were verified. It was defined by the verification that the result of precision monitoring was not influenced by the inaccuracy of neither the used method nor the applied instrument.

Aerial photographs were taken of 144 km2 territory of Hajdúhát in 0,4 m/pixel in 2011.  Due to research it can be difined that the authenticity of digitalization of the coated roads' axes included on these aerial photographs are 18 cm. For elimination of strong mistakes of unidentification verifying field measurements are needed in every case in line with vectorizing. The result can be useful in every specialty, where the above authenticity is enough for the design work. Hereby the charges of field surveying can be considerably decreased.

Irodalom/References

1. BAKÓ G. Multispektrális felvételek alapján készülő tematikus térképek minősége, a terepi felbontás és a képminőség függvényében In: Tájökológiai lapok, vol.: 2010/8. 3. sz. pp. 507–522.

2. BAKÓ G. (2010) Igen nagyfelbontású légifelvétel-mozaikok készítése kis- és középformátumú fényképezőgépekkel – Geodézia és kartográfia 2010/6 I.XII. p. 21–29,49

3. SZABÓ G. (2011) Az ASTER GDEM adatbázis pontosságának vizsgálata egy hazai mintaterületen In: Térinformatikai konferencia és szakkiállítás Debrecen II. pp. 421–427.

4. VARGA ZS.– BÍRÓ J. (2013) A Hajdúhát területről készült légi felvétel és topográfiai térkép pontosságvizsgálata, erdőhatárok geodéziai felmérése alapján. In: Térinformatikai konferencia és szakkiállítás Debrecen IV. pp. 481–488.

5.         http://www.agt.bme.hu/tantargyak/msc/bmeeoafmlt1/BMEEOAFMLT1_ea_06.pdf

6.         http://www.otk.hu/cd00/2/szek/ebglermelykuti.htm

Varga Zsolt

tanársegéd

Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Fekete Ákos

műszaki csoportvezető

Geodéziai és Térképészeti Zrt.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

* * *

A termőföld-értékelés aktualitása

Ultmann Zita – Zubály Viktória

Az ingatlanértékelés egyik legkülönlegesebb szegmense a termőföldek értékének meghatározása, mellyel a szakemberek már régóta foglalkoznak. Átfogó, mindenki által elfogadható értékelési megoldás azonban mind a mai napig nem született. Igen sok és érdekes tanulmány született már egy egységes, földminőségen alapuló, osztályozási rendszer kidolgozására, mely a megszokott aranykorona-rendszer finomítását, aktualizálását célozza. Jelen tanulmányunk célja nem az AK rendszer vizsgálata, hanem egy konkrét példán keresztül a jogszabályi rendszer és a gyakorlat bemutatása, valamint az egyik legobjektívebb tényezővel, a földrészlet területének árra befolyásoló hatásával is foglalkozunk.

Cikkünkben szerettük volna felhívni a figyelmet a földértékelésben található olyan kihívásokra is, amelyek nem köthetők közvetlenül a már sokat tárgyalt aranykorona-értékekhez. Komoly feladatot jelent az adott ingatlanhoz kapcsolódó, legjobban illeszkedő korrekciós tényezők kiválasztása és értéküknek a meghatározása. A választott ingatlanok esetén kimutattuk azt is, hogy a földhivatal által nyilvántartott terület és a tényleges használat szerinti terület eltérése milyen hatással jelentkezik az ingatlanok piaci értékében.

Actualities of Land Valuation

Zita Ultmann – Viktória Zubály

Although there is a regulation (called 54/1997. (VIII.1.) FM regulation) dedicted to the Land Valuation, it is still one of the trickiest segment of valuation. We focused on two parts which seem to be the easiest ones during the appraisal method: the correction components and the area of the land. For the first case the elements and their range are already given, for the second one the value seems to be objective. In our paper we present a detailed land valuation on 4 parcel, which can be found in Százhalombatta, emphasizing the importance and unstability of these 2 parts.

Irodalom/References

54/1997. (VIII.1.) FM rendelet a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről

Czinege A. (2005): A Nemzeti Földalap föld-értékbecslési rendszere. (Agrártudományi Közlemények, 2005/16 Különszám, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen) pp. 319–322.

Mizseiné Nyiri J.(2009): A termőföld közgazdasági értékének egyik lehetséges meghatározása. Geodézia és Kartográfia, 2009/1, 5–12 pp., Budapest.

RICS (2011): Valuation Standards-Global and UK, Page Bros, Norwich, UK. ISBN 978 1 84219 651 9

FÜTI OMEGA Kft. (2006): Értékbecslési ismeretek 3 Tankönyv, Budapest, pp. 36–56, 154-165

Dr. Ultmann Zita

adjunktus

BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Zubály Viktória

földmérő és térinformatikai mérnök,

MSc hallgató

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

* * *

Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének tapasztalatai vállalkozói szemmel

Kulcsár László – Iván Zsuzsa

(A 2014. június 12-én Pécsett megrendezett Földmérő Napon elhangzott előadás szerkesztett változata)

A szekszárdi Geodézia Kft. tavaly nyert a Vas megyei osztatlan megszüntetési munka 18 részajánlat területe közül egy darabot. Ez a terület a C07 számú, mely 104 darab földrészletének kiosztási munkáiban vettünk és veszünk részt. A munkálatok még folynak, bár már a finisbe értünk, de az eddig szerzett tapasztalatainkat megosztjuk az olvasókkal.

Kulcsár László

Geodézia Kft.

projektvezető

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Iván Zsuzsa

Geodézia Kft.

műszaki ügyintéző

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

* * *

3D-s és animációs technológiák a tematikus kartográfiában

Zsoldi Katalin

Az utóbbi években megfigyelhető a 3D-s térképészeti technológiák előretörése a kartográfiában. A 3D-s megjelenítési módszer alkalmazásával a térkép információtartalma növelhető, az adatokat látványosabb formában lehet bemutatni, a térkép olvashatósága sok esetben nő. A 3D-s ábrázolási módot nagyon jól kiegészíti a térképi animáció, melynek segítségével „beutazhatjuk” a virtuális terepet, vagy különböző idősorok adatait jeleníthetjük meg vele. Emiatt ezek a térképek 4D-snek is tekinthetők, a negyedik dimenziót az idő képezi. Cikkem a legújabb 3D-s animációs módszerek alkalmazási lehetőségeit mutatja be a tematikus kartográfiában, példákon keresztül szemléltetve azokat az eseteket, amikor a 3D-s és 4D-s megjelenítést eredményesen alkalmazhatjuk együtt. Az általam készített, a cikkben bemutatott animációs térképek megtekinthetők a honlapomon, a zskata.web.elte.hu címen a „3D-s 4D-s térképek (cikk)” gombra kattintva.

3D and Animation Technologies in the Thematic Cartography

Katalin Zsoldi

The 3D technology has developed significantly in the last few years. The 3D visualization and animated methods are new research areas in cartography. In my article I analyze how to use the 3D and animated technology in thematic maps, proposing new solutions for visualization. Using the 3D technology more data can be represented on the maps, while reader can understand it more clearly. Using the animation we can create dynamic- and time-series maps.

Irodalom/References

CUFF, D. & MATTSON, M. T. (1982) Thematic Maps. New York and London: Methuen. p. 29–40

HÄBERLING, C. & BÄR, H. & HURNI L. (2008) Proposed Cartographic Design Principles for 3D Maps: A Contribution to an Extended Cartographic Theory. Cartographica. Volume 43. Issue 3. p. 175–188

HARROWER, M. (2004) A Look at the History and Future of Animated Maps. Cartographica. Volume 39. Issue 3 Fall. p. 33–42

HARROWER, M. (2009) www.axismaps.com [Online] Elérhető: http://www.axismaps.com/blog/2009/04/virtual-globes-are-a-seriously-bad-idea-for-thematic-mapping/ [Utolsó megtekintés: 19.02.2014]

RAISZ, E. (1962) Principles of Cartography. New York: McGraw Hill Book Company Inc. pp. 195–214, 234–250

SANDVIK, B. (2008) blog.thematicmapping.org [Online] Elérhető: http://thematicmapping.org/downloads/Using_KML_for_Thematic_Mapping.pdf [Utolsó megtekintés: 19.02.2014]

SLOCUM, T. A. & MCMASTER, R. B. & KESSLER, F. C. & HOWARD, H. H. (2005) Thematic Cartography and Geographic Visualization. Second Edition. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. pp. 56–73, 310–314, 375–388

ZEISS, G. (2009) geospatial.blogs.com [Online] Elérhető:  http://geospatial.blogs.com/geospatial/2009/08/creating-3d-thematic-maps-in-autocad-map3d.html [Utolsó megtekintés: 19.02.2014]

Zsoldi Katalin

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

doktorandusz,

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

* * *

Szemle

Filozófia a geodéziában, avagy geodézia a filozófiában

Dr. Székely Domokos

Az ókorban és a középkorban szinte minden bölcselkedő foglalkozott filozófiával, geodéziával, matematikával, csillagászattal. Az újkorban (főleg a legújabb korban) ezek a tudományágak szétváltak és önállóvá alakultak, mivel az ismeretanyag annyira felduzzadt, hogy ez a polihisztorkodásnak már nem kedvezett. Ennek ellenére napjainkban is vannak olyan természettudósok, akik kutatásaikba bekapcsolják – mint módszert – a filozófiát.

A filozófia ógörög szóösszetétel: philo-sophia. Az összetétel első tagja azt jelenti: valaminek a kedvelője. A második tag pedig a bölcselet, a szónoklás és a vita tudományát jelenti. Filozófia tehát a bölcselet kedvelése. Ennek a tudománynak a képviselői, oktatói, terjesztői voltak a filozófusok, akik a különböző irányzatokhoz (iskolákhoz) tartoztak, illetve vezették azokat. A korai képviselők idealista, racionalista vagy materialista irányzatot követtek. [2]

Bernard de Fontenelle (1657-1757) francia filozófus a filozófiáról a következőket írta: „Az egész filozófia két dolgon alapul: azon, hogy az emberek kíváncsiak, és azon, hogy rossz a szemük. Az ember ugyanis többet akar tudni, mint amennyit lát, és azt gondolja, hogy jól látja azt, amit lát. Így, azután az igazi filozófusok azzal töltik el életüket, hogy egyáltalán nem hisznek a szemüknek, és igyekeznek kitalálni azt, amit nem látnak.” A kétkedés – tehát mint sajátos módszer – a filozófia lételeme. Ezt élte át Descartes francia filozófus és matematikus végkövetkeztetésében: „ Cogito ergo sum” – Gondolkozom, tehát vagyok. (Neki köszönhetjük az analitikus, derékszögű koordináta geometriát, mely a geodéziában később lehetővé tette a Snellius-féle háromszögelés világméretű elterjedését.) [2] [7]

Hazánk ismert geodéta tudósai: Oltay, Fasching, Rédey, Regőczi, Hazay, Homoródi és mások a geodézián belül filozófiával is foglalkoztak. Közülük, talán Faschingot érdekelte a lét és nemlét misztériuma a legjobban. Zágrábi egyetemi professzorsága során írta meg: „Az új geodézia” c. munkáját, és külön tantárgyként oktatta a „Problémamegoldások”-at, az ismeretelméletet. Szerinte a technikai tudományok tanárainak feltétlenül filozófiával is kellene foglalkozniuk. Fasching a természettudományokban fontosnak ítélte a filozófia szerepét a „túltengő” matematika ellensúlyozására. [3] [4] [5]

A problémamegoldások c. előadássorozatában Fasching kifejtette: „Mivel csak a filozófiának vannak olyan igazságai, melyek minden tudomány felett állnak, és így ezek nem is képezhetik a szaktudományok vizsgálatának tárgyát, ezért alkalmas a filozófia arra, hogy kritikai alapul szolgáljon a tudományokban.” [4] Fasching a geodézia kritikájában a gyakorlatot előnybe részesítette az elmélettel szemben. Einstein relativitás-elméletét fikciónak tartotta, azonban jóval Fasching halála után a gyakorlati fizika igazolta Einstein elméletének helyességét. (Lásd magenergia.)

Faschingra nagy hatással volt Kant német filozófus és Poincare francia fizikus. Ugyanakkor nagyra értékelte azokat a középkori tudósokat és filozófusokat is, mint Descartes, Galilei, Newton, akik problémamegoldásuk során az elméletet és a gyakorlatot igyekeztek egyensúlyba hozni. Leegyszerűsítve azt állította, hogy :„..minden emberi tevékenység nem más, mint problémamegoldás.” [3]

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy – Faschingra hivatkozva – a filozófiai gondolkodásmódnak van helye a természettudományos ismeretek feltárásában. Ezt kitűnően bizonyítják az ókori gondolkodók (Platón, Thalész, Arisztotelész) akik egyszerre voltak bölcselők és matematikusok, vagy a középkori csillagászok (Descartes, Kepler, Kopernikusz), akik a világmindenségben a végtelen határait feszegették. Befejezésül Jaspers újkori, német filozófus szavait idézem: „Nincs menekvés a filozófia elől, … mert a filozófia nem az igazság birtoklása, hanem az igazság keresése. A filozófia „úton-levést” jelent.” [1]

IrodalomReferences

1. Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiában (Bp. 1996)

2. Németh László: Filozófiai jegyzetek (Bp.1998)

3. Fasching Antal: Új geodézia (Bp. 1925)

4. Fasching Antal: Problémamegoldások (Előadássorozat. Zágráb,1926–27)

5. Tóth Aranka: Fasching Antal filozófia nézetei (GK1983/3)

6. Regőczi Emil: Galileo Galilei (1564–1642),(GK1964/2)

7. Székely Domokos: 350 éve halt meg Descartes (GK2001/1)

8. Varga Márta: Van-e a geodéziának jövője? (GK1978/6)

9. Vörös Imre: Al-Biruni (953–1040) arab csillagász munkássága a geodézia területén (GK 1978/6)

10. Vagács Géza: 200 éve született Arago francia csillagász és fizikus (GK1986/4)

* * *

Rendezvények

Rendkívüli testületi ülések

A Fővárosi Törvényszék 13.Pk.60.447/1989/46.sz. végzése értelmében a múlt év végén módosított és a Cégbírósághoz benyújtott alapszabályunkkal kapcsolatban hiánypótlásra hívta fel a Társaságot, ami szükségessé tette a rendkívüli közgyűlés összehívását. A közgyűlést megelőzően 2014. július 7-én 10,30 órakor ülésezett az intézőbizottság is.

Az ülés napirendje:

1. A Társaság őszi nagy rendezvényének programja

2. A Társaság alapszabályának módosítása

3. Együttműködés kialakítása az MFTTT és az Agrárkamara között

4. A Társaság 2015. évi vándorgyűlése

A 2014. 09.25-re, az FM Darányi Ignác-termébe tervezett szakmai rendezvény előzetes programjáról Buga László főtitkárhelyettes adott tájékoztatást. A konferencia témája az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére indított program tapasztalatai és a soron következő feladatok. A program politikai célkitűzéseit vázoló bevezető előadás megtartására az FM közigazgatási államtitkárát vagy a Földügyi és Térinformatikai Főosztály vezetőjét kell felkérni. A projekt jogszabályi hátteréről a főosztály képviselője fog előadást tartani. A személyi változások miatt e két bevezető referátum további egyeztetéseket igényel. A projekt irányításáról, ütemezéséről az NKP Nkft. számol be. A megyei és járási földhivatali tapasztalatok bemutatása mellett a jogi szolgáltató feladatait és észrevételeit valamint a szakmai végrehajtók, a földmérő vállalkozások munkáját és véleményét bemutató előadásokra fog sor kerülni. A hét előadás képezi az egész napos konferencia programját a tervek szerint. A program véglegesítése az új vezetőkkel történt egyeztetés után, augusztus közepére várható.

Az alapszabály szükséges módosításait és a felhívásra érkezett tagi észrevételeket és javaslatokat Dobai Tibor főtitkár terjesztette elő. Az ib. megvitatta a változtatásokat és a helyszíni kiegészítésekkel együtt javasolta a közgyűlésnek a módosítások elfogadását.

Dr. Mihály Szabolcs előterjesztésében összefoglalta a földmérés, térinformatika és távérzékelés azon új eszközeit (GNSS, térinformatikai rendszerek, pilóta nélküli repülő eszközök rendszere) amelyek már hatékonyan tudják segíteni a mezőgazdasági tevékenységet. Módszertani ajánlások összeállítására tett javaslatot, amellyel meg lehet keresni az Agrárkamarát, és felajánlani szakmai segítségünket a korszerű eszközök és eljárások hasznosításában. Ennek célszerű formája egy közös, konferencia jellegű rendezvény lehetne, amely keretében az új eszközök lehetőségeinek és az eddigi tapasztalatoknak a bemutatása mellett az MFTTT által képviselt szakmai körnek a hasznosításban játszott szerepét is ismertetni lehet és az esemény közvetlen kapcsolatteremtésre is alkalmat adna a leendő felhasználókkal, az agrárium képviselőivel. Az ib. egyetértett az elhangzottakkal és javasolta a közvetlen kapcsolat felvételét az Agrárkamara illetékeseivel a további teendők egyeztetése céljából.

A 2015. évi vándorgyűlés lehetséges szolnoki helyszínéről Rácz Kálmán a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Földhivatal vezetője nyújtott tájékoztatást. A Szolnoki Főiskola megfelelő környezetet, a földhivatal pedig a helyi szervezőket tudja biztosítani a rendezvény lebonyolításához. A vándorgyűlés sikeres megszervezéséhez szükségesnek látja megnyerni a megyei kormányhivatal kinevezésre kerülő vezetőjének a támogatását is. Dr. Ádám József elnök javasolta az ib.-nek a vándorgyűlés szakmai témáját és programját egy szeptemberi ülésen megvitatni és véglegesíteni, valamint a vándorgyűlés helyszínét a rendkívüli közgyűlés elé terjeszteni szavazásra.

Az egyebek napirendi pont keretében dr. Siki Zoltán felhívta a figyelmet, hogy a CLGE magyar képviseletének kérdését a három érintett szervezet (Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság, a Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesülete és a Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata) még nem rendezte és így az őszi tisztújító közgyűlésen a magyar képviselet nem megoldott. Ezt a funkciót eddig ellátó kollégák kérték, hogy mások vegyék át tőlük ezt a feladatot. Az ib. dr. Siki Zoltánt javasolja magyar képviselőnek és felkérte a főtitkárt, hogy a társszervezetekkel végezze el a szükséges egyeztetést.

Hodobay-Böröcz András egy informális beszélgetés alapján tájékoztatta az ib.-t, hogy a szlovák szakmai civil szervezet szívesen felvenné a kapcsolatot Társaságunkkal. Az ib. felkérte Hodobay-Böröcz Andrást egy nem hivatalos találkozó megszervezésének előkészítésére.

Az intézőbizottság ülése után került sor az ismételt időpontban összehívott közgyűlésre a következő napirenddel:

1. Elnöki megnyitó

2. A Mandátumvizsgáló Bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása

3. Tájékoztató a Társaság aktuális ügyeiről

4. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése

5. A Társaság Alapszabályának módosítása

6. Egyebek

Az elnök a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökéül dr. Mihály Szabolcs, tagjainak Hodobay-Böröcz András és dr. Márton Mátyás, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Siki Zoltán és Szabó Gyula megválasztását javasolta, és egyúttal felkérte Szrogh Gabriella ügyvezető titkárt a jegyzőkönyv vezetésére.

Dr. Mihály Szabolcs jelentette, hogy a közgyűlésen 20 egyéni, és 1 jogi képviselő van jelen a szavazásra jogosultak száma 21 fő.

Az elnök beszámolt a májusi közgyűlés óta eltelt rövid időszakról. Elmondta, hogy kezdeményezés történt Társaságunk és a Nemzeti Agrárkamara közötti együttműködés kialakítására, melyre dr. Mihály Szabolcs alelnök tett előterjesztést. Az együttműködés részletei az ősz folyamán kerülnek napirendre. Az előkészítés folytatására Mihály Szabolcs kapott felkérést.

Az ib. legutóbbi ülésén javasolta a 2015. évi vándorgyűlés helyszínéül – többszöri előzetes egyeztetést, valamint személyes helyszíni szemlét is követően – Szolnokot. Rácz Kálmán, a területi csoport vezetője személyében a szervezésben is felajánlotta segítségét, amit köszönettel el is fogadott a testület. Ennek megfelelően az elnök az ib. javaslatát tolmácsolva közgyűlés elé terjesztette a 2015. évi vándorgyűlés helyszíneként Szolnok, valamint a helyi szervező bizottság elnökeként Rácz Kálmán megválasztását. A javaslatokat a közgyűlés egyhangúlag megszavazta.

Az alapszabály módosítását Dobai Tibor terjesztette elő. A főtitkár elmondta, hogy a Fővárosi Törvényszék hiánypótlásra visszaküldte alapszabályunkat, tételesen megjelölve a pótlás részleteit. Ennek végrehajtására jogi segítséget kértünk és kaptunk a FÖMI-től, így dr. Farkas Andrea és Horváth Gábor István közreműködésével készült el a módosított alapszabálynak a honlapon is közzétett változata. Ehhez három tagtárstól érkezett további javaslat, melynek részleteit kivetítőn ismertette a főtitkár. A részletes vitát követően a közgyűlés elfogadta a módosított alapszabályt.

Egyebek napirendi pontban elsőként Iván Gyula adott tájékoztatást a közelmúltban Kuala Lumpurban lezajlott FIG közgyűlésről, melyen Magyarországot Zalaba Piroskával és Márkus Bélával együtt összesen hárman képviselték. Kiemelte a politikusok támogatásának fontosságát egy, az ENSZ keretei között kezdeményezett globális geodéziai kerethálózat létrehozását illetően. Beszámolt továbbá arról, hogy a FIG új elnöke a görög Chryssy Potsiou, az Athéni Műszaki Egyetem professzora lett, a két új alelnök a németh Rudolf Steiger, és Diane Dumashie lett Angliából. Osskó András a témával a kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy ismét nagy szükség lenne a külföldi kapcsolatok menedzselésére.

Dr. Ádám József elnök adott tájékoztatást arról, hogy 2014. június 24-én megalakult a Földtudományi Civil Szervezetek Közössége annak érdekében, hogy – miután a MTESZ megszűnőben van – a szakterületünket érintő szakmai kérdésekben továbbra is együttesen tudjunk fellépni.

A beszámolókat követően – miután az elnök kérdésére további hozzászólásra senki nem jelentkezett – dr. Ádám József a közgyűlést bezárta.

Összeállította: Buga László

* * *

Pécsi Földmérő Nap 2014.

Hagyományosan nagy létszámmal, széles spektrummal, a PTE Pollack Műszaki és Informatikai Karán, de az eddigiektől eltérően júniusban tartottuk meg az idei Földmérő Napot a Baranya Megyei Mérnöki Kamara, az MFTTT Pécsi Területi Csoportja és a Pécsi Akadémiai Bizottság Földmérési és Térinformatikai Munkabizottsága szervezésében. A 116 résztvevőt dr. Kukai Tibor, a Baranya Megyei Mérnökkamara elnöke, dr. Wéber Gabriella, a Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatalának vezetője és Buga László az MFTTT főtitkár-helyettese köszöntötte. Dr. Kukai Tibor örömét fejezte ki a magas létszám miatt. Dr. Wéber Gabriella a kormányhivatal, és ezen belül a földhivatal feladatait hangsúlyozva kitért az új földforgalmi és földhasználati jogszabályok néhány legfontosabb elemére. Buga László, Társaságunk aktualitásait ismertetve megemlítette, hogy a nagyon szigorú költségvetés lassan-lassan meghozza gyümölcsét, stabilizálódott a Társaság működése, de a taglétszámot – és ezen belül főleg a jogi tagok létszámát (elsősorban a földhivatalok visszacsábításával) – mindenképpen növelni kell.

Ezt követően a jogszabályi változásokról, okairól és tartalmi elemeiről számolt be Koós Tamás, a Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezető-helyettese. A következő blokk előadói, Cseri József az NKP Nonprofit Kft. igazgatója, ismét Koós Tamás és Iván Zsuzsa a Szekszárdi Geodézia Kft. munkatársa az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jelenlegi helyzetét, a járásoknak jogszabály-változásokat is generáló tapasztalatait mutatták be. Elhangzott többek között, hogy az érintett földrészletek felmérési, térképezési és területszámítási vizsgálatának mielőbbi megkezdése a földhivataloknál jelentősen meggyorsíthatja a végrehajtást. Kár, hogy a vizsgálatot segítő 2013. évi ortofotók a földhivataloknak egyelőre nem áll rendelkezésükre.

A blokk végén Kunfalvi Péter, a Szekszárdi Geodéziai Kft. projektvezetője a mobil térképező rendszer elvét, alkalmazását vázolta röviden, majd a szünetben megtartott gyakorlati bemutatón az érdeklődők megtekinthették az összeszerelt térképező eszközt.

Az ebédszünetet követő első előadás Herczeg Ferenc betegsége miatt sajnos elmaradt. A szakmagyakorlás – jogszabályváltozás miatt – átalakult feltételeit (kamarán belül vagy kamara nélkül) Holéczy Ernő, az MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat elnöke ismertette. Jó lett volna, ha a jövőt illető elképzelésekről is hallhattunk volna, mert jelenleg a pályáztató megrendelők továbbra is előírják (jogosan) a kamarai jogosultságot, ami viszont az új szabályok szerint csak 2015 végéig értelmezhető.

Napi földhivatali problémát mutatott be Kozári Ágnes a Budapest Fővárosi Kormányhivatal Földhivatalának földmérési ügyintézője „Társasházi alaprajz a 25/2013. VM rendelet tükrében” címmel. Az egyéb önálló ingatlanok térképezése, változásának vezetése kapcsán – részben az egyértelműsítés, részben az ellentmondások feloldásának érdekében – a hatályos jogszabályok változtatásának igényét vetette fel.

Takács Krisztián a FÖMI térinformatikusa az INSPIRE irányelv alapján megvalósult téradatok – geoportálon keresztül történő – elérhetőségéről számolt be.

Az előre hozott fórumon komoly jogi problémát vetett fel egyik hallgató: a felmérési hiba kijavítása a földmérési törvény tervezett módosítása alapján akkor is végrehajtható lenne az eddigi elvekkel szemben, ha az a birtoklási viszonyok és a nyilvántartási térképi adatbázisban ábrázolt telekhatár eltérését eredményezné. Ebben az esetben ugyanis a földhivatali határozat alapján, polgári peres úton lehetne az eltérést rendezni. A felvető szerint viszont ez ellentétes az Alkotmánybíróság 998/D/2010. AB számú határozatával, és az ebből levezetett vagy az ezt megelőzően kiadott legfelsőbb bírósági határozatokkal.

A következő szünet után a pécsi vállalkozók mutatták be jelenlegi szoftver- és eszközkínálatukat. Először Horváth Zsolt a Geosite Kft. ügyvezetője számolt be új vállalkozásáról. A cég geodéziai és építőipari feladatok ellátására szolgáló műszereket és szoftvereket, elsősorban mérőállomásokat forgalmaznak és emellett – új szemlélettel – kooperációs háttérrel szervizt, szakmai támogatást nyújtó komplex szolgáltatást kínálnak. Megjelent a terepi adatgyűjtő rendszereknél is az android operációs rendszer, melynek segítségével a tabletek, okostelefonok is adatgyűjtőkké váltak. Ilyen például az X-PAD terepi, CAD alapokon nyugvó, adatgyűjtő és szerkesztő szoftver. A GeoMax műszercsalád forgalmazásával egy magas műszaki színvonalú, terepen is már nagyon jó referenciákkal rendelkező termékcsoport került általuk piacra, mely a nagy márkákhoz képest – nem utolsó sorban – kedvező árával is felhívja magára a figyelmet. Arra kérte a jelenlévő vállalkozókat, hogy az újszerű, széleskörű szolgáltatásukat merjék kipróbálni, s ígérte: a pontosság, megbízhatóság tekintetében nem fognak csalódni.

Varga Zoltán, a GeoMentor Kft. képviseletében szintén terepi adatrögzítő, a SATLAB i MAP SL 75 ultra mobil eszköz bemutatásával kezdte előadását. Rátérve a JAVAD termékek újdonságaira, a Triumph-LS GNSS vevőjét ismertette, mely már a fotogrammetriát is felhasználja az adatgyűjtés pontosságának fokozására. Az újdonságok felsorolását a felhasználó-barát Field CAD szoftver bemutatásával folytatta. Megemlítette, hogy ez év márciusában a Triumph-1 vevővel sikerült pusztán az európai Galileo rendszer műholdjaira támaszkodva fix megoldást adó kapcsolatot létrehozni. A Triumph-2 antennája egy kitárt gyermektenyér „nagyságával” vetekszik, és 56 dekás súlyát ugyancsak elbírja e kéz. Költségkímélő megoldásnak ígérkezik az újra felfedetett bázis-rover kombináció: nincs hálózati korrekciós díj, e mellett minimalizáltak az ionoszférikus problémák és megbízhatóbbak a magassági meghatározások. Ő is kiemelte az összefogáson alapuló komplex szolgáltatásaik előnyeit: betanítás, állandó konzultálási lehetőség, tudásbázis elérhetősége, internetes szoftvertelepítés.

A záró előadásban Kunfalvi Péter folytatta a cégük által lízingelt mobil térképező rendszer részletes bemutatását. Szólt a mobilitás következtében előálló többes koordinátarendszer idő alapján történő szinkronizálásáról, transzformációjáról, a mobil térképező rendszert alkotó műszerek paramétereiről, bemutatta a felvételezés technológiai sorát, majd a kettős képalkotás (lézerszkenner, kamerák) nyújtotta előnyöket, mely szerint a megrendelőnek is meg tudják mutatni a térhatású képeket anaglif szemüveg segítségével.

A szakmailag rendkívül tartalmas, de zsúfolt programú konferencia egyik tanulsága, hogy a 6 órás előadás-sorozat (ennyi kell a 2 pont megszerzéséhez) egy napra túl hosszúnak tűnik. A két napos munkából történő kiesést pedig a résztvevő kollégák – legyenek azok vállalkozók vagy alkalmazottak – valószínűleg nem engedhetik meg maguknak. Ezért javaslom megfontolni a rendeletalkotóknak, hogy a pontgyűjtési lehetőségeket próbálják meg kiszélesíteni, esetleg egyéb módszerekkel is rávenni a szakma gyakorlóit a teljesen jogosan elvárt önképzésre.

Boda Géza

* * *

Hírek

Személyi hírek

2014. augusztus 01-től dr. Varga Márk vezeti a Fölművelési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztályát.

Dr. Varga Márk 1977-ben született Esztergomban, születésétől fogva ebben a városban él.

Elvégezte az Államigazgatási Főiskolát majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán védte meg a termőföldek jogi szabályozásával foglalkozó diplomáját és kapott jogászi oklevelet. 2006-ban hároméves posztgraduális képzés eredményeképpen ugyan csak az ELTE-n ingatlanforgalmi szakjogászi oklevelet is kapott.

Földhivatali pályafutását a Komárom-Esztergom megyei Földhivatalban kezdte 2000-ben ingatlan-nyilvántartási előadóként. Több mint öt évig volt az Esztergomi Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartási osztályvezetője, majd ugyanitt három és fél évig hivatalvezetőként dolgozott. 2010-től éveken át a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatalát vezette.

Szakterülete az ingatlan-nyilvántartás és a termőföldekkel kapcsolatos jogi szabályozás, emellett jelentős közigazgatási és vezetői tapasztalattal rendelkezik.

A német nyelvet középfokon, az angolt alapfokon ismeri.

Felelősségteljes beosztásában eredményes munkát kíván a Geodézia és Kartográfia szerkesztőbizottsága.

Ë

Földtudományi Civil Szervezetek Közössége

A Magyarhoni Földtani Társulat, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a Magyar Földrajzi Társaság, a Magyar Meteorológiai Társaság, a Magyar Hidrológiai Társaság a Magyar Geofizikusok Egyesülete, a Magyar Természettudományi Társulat, a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság és a Szilikátipari Tudományos Egyesület vezetői 2014. június 24-én együttműködési megállapodást írtak alá, létrehozva ezzel a Földtudományi Civil Szervezetek Közösségét.

A földtudományok területén tevékenykedő tudományos és műszaki civil szervezetek együttműködésük szorosabbá és szervezettebbé tétele érdekében tudás- és érdekközösséget alkotnak. A sok évtizedes történelmi múlttal és folyamatos tudományos tevékenységgel bíró földtudományi egyesületek és társaságok megfelelő súllyal részt kívánnak venni a civil szférát megillető véleményalkotási, érdekérvényesítési és a döntéshozókat megalapozott tanulmányokkal, szakvéleményekkel kiszolgáló eljárásokban.

A Közösség nem működtet titkárságot, szükséges koordinációs és adminisztratív feladatokat a tagok látják el, évente váltva egymást. Az első időszakot a Magyarhoni Földtani Társulat vállalja magára.

A megállapodás szerint a Közösség működésének legfontosabb területei:

· Kölcsönös és folyamatos tájékoztatás rendezvényekről, hírlevelek elektronikus küldése.

· Kölcsönös részvétel a tagok közgyűlésein, országos rendezvényeiken való részvétel elősegítése.

· Közös tudományos, műszaki és közvélemény tájékoztatási célok kitűzése és megvalósítása.

· Szakmai érdekképviseleti feladatok megfogalmazása és hatékony végrehajtása.

· A civil szférát és a nemzetgazdaságot érintő fontos kérdésekben tudományos megalapozottságú állásfoglalások megfogalmazása a döntéshozók felé.

· Szakmai kiadványok megjelentetésének együttes támogatása.

· A magyar földtudományi kutatás és gyakorlati tevékenység teljesítményének és eredményeinek minél több fórumon való megismertetése, a civil szféra és a közvélemény megfelelő eszközökkel való folyamatos tájékoztatása.

Az együttműködési megállapodás határozatlan ideig érvényes.

* * *

Catastrum, új szakmai folyóirat

A Magyar Nemzeti Levéltár, az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával, 2013-2014-töl két tudományos alapkutatást végez, a korábban, az ingatlan és földadóhoz kapcsolódó kataszteri felmérések és egyéb munkálatokra vonatkozó források feltárására.

Ez a téma adta az indíttatást ahhoz, hogy a Levéltár 2013-ban önálló, rendszeresen megjelenő lapot hozzon létre a kataszter történelmével foglalkozva, Catastrum címmel. A levéltár a szerkesztő bizottságba meghívta a FÖMI két munkatársát, Varga Felicián szolgáltatási igazgatót és Osskó András szaktanácsadót.

A folyóirat első száma 2014 márciusában jelent meg a Vidékfejlesztési Minisztérium 600 000 forintos támogatásával. A papíralapú kiadványok mellett tervezik a Catastrum világhálón való hozzáférhetőségét is teljes terjedelmében a www.catastrum.hu oldalon.

Mint a szerkesztő bizottság tagja, ezúton szeretném felhívni a GK olvasóit, és különösen az idősebb kollégákat, hogy írásaikkal járuljanak hozzá az új folyóirat tartalmához, segítve a Levéltár kutatásait és a régi, lassan feledésbe merülő kataszteri anyagok, ismeretek megőrzését.

Osskó András

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2024/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 3443

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk