Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Geodézia és Kartográfia Tartalomjegyzék 2016.

2016 / 11-12 68. ÉVFOLYAM

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

 

Tartalom

Dr. Klinghammer István: A reneszánsztól a reformáció koráig – a topográfiai térképezés kialakulása  -----  4

Virág Gábor: Az EOMA I. rendű hálózat régi és új méréseinek feldolgozása és összehasonlítása Magyarország északkeleti részén ----- 8

Dr. Bartos-Elekes Zsombor: Az 1910-es Magyarország kétszázezres demográfiai térképműveinek georeferált közzététele a weben, II. rész ----- 16

Dr. Székely Domokos: Politika a magyar Állami Földmérésben, avagy Állami Földmérés a magyar politikában, I. rész ----- 20

⃰     ⃰     ⃰     ⃰     ⃰     ⃰     ⃰

Konferencia az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről ----- 25

Intézőbizottsági ülés ----- 26

Nekrológ ----- 29

Felhívások ----- 30

⃰     ⃰     ⃰     ⃰     ⃰     ⃰     ⃰

Content

From the Renaissance to the Reformation - the Birth of Topographic Mapping (István Klinghammer, Dr.) ----- 4

The Processing and Comparison of the Old and New First-order Levelling Measurements of the Hungarian National Vertical Network in the Area of North-Eastern Hungary (Gábor Virág) ----- 8

The Demographic Maps of Hungary, 1910 at the Scale of 1:200,000 – its Georeferency and Publication on the Web, Part II.(Zsombor Bartos-Elekes Dr.) ----- 16

Politics in the Hungarian State Survey, or the Hungarian State Survey in Politics (Domokos Székely, Dr.) -----  20

⃰     ⃰     ⃰     ⃰     ⃰     ⃰     ⃰

Conference on the Termination of Undivided Ownership of Agricultural Land -----  25

Meeting of the Executive Committee -----  26

Obituary  ----- 29

Calls ----- 30

 

A reneszánsztól a reformáció koráig – a topográfiai térképezés kialakulása

Klinghammer István

A reneszánsz kitágult világát – minthogy a reneszánsz egybeesett Bartolomeus Diaztól Kolumbuszon át Magellánig a nagy földrajzi felfedezések korával – új világképpel, látásmóddal kellett visszatükrözni, és ez nagy impulzust adott a vetülettan kibontakozásához. Olyan nagy teljesítmények születtek, mint amilyen Gerardus Mercator (1512–1594) vetülete, amely kiválóan megfelelt tengeri térképek készítésére és az optimálási elv kibontakoztatását jelentette.

A térképi szemlélet korabeli bővülésének másik impulzusát a szárazföldi térképezés markáns megjelenése jelentette.

A 16. század második felében a nagyobb méretarányú térképezés kezdett két ágra szakadni. Az egyik, a hagyományosabb ág, ahol a folyamatosság az ókortól kezdve tartott, a földmérés keretében fejlődött. A mérőasztal és a valódi háromszögelés feltalálásával létrejött a 17. század első felében egy olyan, a reneszánsz talaján álló szolid talpazat, amelyre a topográfiai térképészet a következő századokban bátran építkezhetett.

 

From the Renaissance to the Reformation - the Birth of Topographic Mapping

István Klinghammer

The re-discovery of the works of Ptolemy in the medieval Italy marked the beginning of Renaissance cartography. These maps changed the people’s conception of the Earth and the universe and they stimulated the development of projections, triangulation, small and large scale surveys. The geographical discoveries and the improvement of printing technology resulted in a fast growing number of map publications and atlases. The author of the paper overviews this age of cartographic history, which based the evolution of modern cartographic thinking.

Dr. Klinghammer István

professzor emeritus,

az MTA rendes tagja

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Az EOMA I. rendű hálózat régi és új méréseinek feldolgozása és összehasonlítása Magyarország északkeleti részén

Virág Gábor

Az Egységes Országos Magassági Alapponthálózat elsőrendű hálózatát és néhány másodrendű szintezési vonalát 2006 és 2009 között újramérték Magyarország északkeleti részén.

Az új mérések feldolgozását és kiegyenlítését az érvényes szintezési szabályzatok alapján végeztem el. A jobb összehasonlítás érdekében, az újramért szintezési vonalak régi mérési eredményeit újra feldolgoztam, és önállóan kiegyenlítettem az újra nem mért vonalak kihagyásával. A szintezőlécek kalibrálási eredményeinek hatását a mérési eredményekre külön megvizsgáltam.

A korábbi vizsgálatok az új mérésekben szabályos hiba jelenlétét mutatták ki, ezért megvizsgáltam, vajon a régi méréseket is terhelik-e szabályos hibák?

A cikk bemutatja még a szintezési főalappontok (csomópontok) magasságváltozásait és ezen pontok mozdulatlanságának vizsgálatára végzett matematikai-statisztikai próbák eredményeit.

 

The Processing and Comparison of the Old and New First-order Levelling Measurements of the Hungarian National Vertical Network in the Area of North-Eastern Hungary

Gábor Virág

The re-levelling of the first-order Hungarian National Vertical Network was carried out between 2006 and 2009 in the area of north-eastern Hungary.

The new measurements were processed and adjusted according to the valid levelling rules. For a better comparison, the old measurements of the re-levelled lines were also re-processed and re-adjusted (omitting the not re-measured lines). The effect of the calibration of levelling rods was also investigated in the paper.

In the new measurements, a systematic error was found.Therefore I investigated whether the old measurements also show the effect of a systematic error.

The paper also describes the height changes of the main (nodal) levelling benchmarks and the results of mathematical statistical tests performed to examine if these points are motionless.

Virág Gábor

főtanácsos

Földmérési és Távérzékelési Intézet

Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Az 1910-es Magyarország kétszázezres demográfiai térképműveinek georeferált közzététele a weben II. rész

Bartos-Elekes Zsombor

Magyarország 1910-es népszámlálása során többek között felmérték az anyanyelvet, a vallást, a magyar nyelv ismeretét és az írástudást is.

1918 őszén–telén Bátky Zsigmond és Kogutowicz Károly szerkesztésében, ötlete alapján a fenti adatokból öt demográfiai térképmű készült el az I. világháborút lezáró béketárgyalásokra, részben a Központi Statisztikai Hivatalban. A térképművek csak pár példányban valósultak meg, a korabeli Magyarországot igen részletesen, 45 térképlapon, 1: 200 000-es méretarányban ábrázolták, topográfiai háttérként a harmadik katonai felmérésből levezetett általános térkép szelvényeit, a foktérképeket használták fel. Munkájuk a magyar tematikustérkép-történet egyik legfontosabb szellemi terméke.

A közelmúltban (Segyevy Dániel kutatásai alapján) sikerült tisztázni a kevés példányszámú, így alig hozzáférhető térképsorozatok hollétét. Jelen tanulmány első része ismerteti a fenti, hivatkozásokból és leírásokból közismert, de ténylegesen alig ismert, alig hozzáférhető térképműveket. A második rész a térképművek szkennelt lapjaiknak georeferálását és webes közzétételét mutatja be interaktív dinamikus térképen a http://mapire.eu/hu/map/magyarorszag_1910/ oldalon.

Maps The Demographic of Hungary, 1910 at the Scale of 1:200,000 – its Georeferency and Publication on the Web Part II.

Zsombor Bartos-Elekes

The census of Hungary in 1910 counted the persons by mother tongue, religions, the persons speaking Hungarian and the persons able to read and write. Using these data, during the autumn and winter of 1918, five demographic map series were constructed for the peace treaties at the end of WWI: it was thought out and edited by Zsigmond Bátky and Károly Kogutowicz, carried out mainly in the Hungarian Statistical Office. The map series had only some copies, the territory of Hungary of that time was represented in detail, on 45 sheets, at the scale of 1:200,000, the topographic source was the Generalkarte von Mitteleuropa. Recently, thanks to the researches of Dániel Segyevy, the whereabouts of the rare map series has been cleared up. The Part II of the paper shows their scanning, georeferency and its publication on the following web page: http://mapire.eu/en/map/magyarorszag_1910/

Dr. Bartos-Elekes Zsombor

egyetemi docens

Babeş–Bolyai Tudományegyetem

Kolozsvár

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Politika a magyar Állami Földmérésben, avagy Állami Földmérés a magyar politikában

Székely Domokos

Tanulmányomban eredetileg a geodézia és a politika kölcsönhatásával akartam foglalkozni. Miközben a felhasznált irodalom egyes cikkeit olvastam, úgy találtam, hogy ez túl általános lenne. Szakterületünk problémája ugyanis nem a geodézia mint tudomány és a hazai politika közötti vita, hanem a magyar Állami Földmérés és az aktuálpolitika viszonya.

A tanulmány három jelentős történelmi szakaszról szól. Az első szakaszban a magyar királyi Állami Földmérés rendszeres kataszteri felmérésének kezdeteitől (1856) az első világháború befejezéséig tartó (1918) időt mutatom be. A második rész a két világháború közötti időszakról (1919–1949) szól. A harmadik részben a II. világháború végétől a rendszerváltozásig (1945–1990) terjedő szakaszt tárgyalom.

 

Politics in the Hungarian State Survey, or the Hungarian State Survey in Politics

Domokos Székely

Originally, I wanted to deal with the interrelationship of geodesy and politics. While reading some of the sources, I found this approach would be too general. That is, the problems of our professional field are not related to the debates between geodesy as science and the domestic politics, but to the relationship between the Hungarian State Survey and the current politics.

This paper discusses three major historical periods. I introduce the first period from the beginnings of the systematic cadastral surveys of the Royal Hungarian State Survey (1856) to the end of the Firs World War (1918). The second period covers the years between the two world wars (1919–1945). The third period includes the time from the end of the Second World War to the political transformation (1945–1990).

Dr. Székely Domokos

okleveles földmérőmérnök

szakmatörténeti kutató

 

Konferencia az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére indított projekt áttekintéséről a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztállyal közösen, már harmadik éve, évenként, egész napos konferenciát szervez – a nagy érdeklődésre való tekintettel az idén is – két időpontban. Az idei rendezvények 2016. október 26-án és november 16-án – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác-termében zajlottak le.

A konferencia fővédnöke ezúttal is dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter volt. Az MFTTT elnökének levelét figyelembe véve Kovács Zoltán államtitkár felkérte a megyei kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottakat, hogy a földhivatali kollégák számára minél szélesebb körben tegyék lehetővé a részvételt. A nagy érdeklődés ennek és a közszolgálati dolgozók számára előírt kötelező továbbképzésnek (amelyet a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium programjába felvett rendezvényeken való részvétellel szerzett pontok összegyűjtésével lehet teljesíteni), valamint a földmérők számára az ingatlanrendezői minősítéshez szükséges, hasonló önképzési kötelezettségnek is volt köszönhető.

A két rendezvény programja azonos volt:

 • Dr. Ádám József MFTTT elnök: Elnöki megnyitó
 • Dr. Szinay Attila FM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár: Köszöntő, szakmapolitikai kérdések.
 • Fekete László FM Földügyi Főosztály főosztályvezető-helyettes: A projekt jogi hátterének alakulása.
 • Cseri József Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató: A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt végrehajtása.
 • Dr. Gross Miklós Eurosense Légi Térképészeti Kft., ügyvezető igazgató: Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt eddigi légifényképezési és ortofotó-készítési tapasztalatai.
 • Dr. Sóvári Tibor Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, főosztályvezető: Földhivatali tapasztalatok jogi aspektusai a projekt végrehajtása során.
 • Krcsmarik Roland Békési Járási Hivatal Földhivatali Osztály, osztályvezető: A projekt végrehajtásának szakmai tapasztalatai a földhivatalnál
 • Fórum, konzultáció
 • Összegzés, a konferencia zárása.

Dr. Szinay Attila köszöntőjében megerősítette a kormány szándékát a rendezett és áttekinthető földtulajdoni viszonyok kialakításának további támogatására. Ennek egyik feladata a részarány kiadása során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése. Az ezzel a céllal indított program folytatására a kormány biztosítja az anyagi forrásokat, így immár a IV. ütem fog elindulni 2017-ben. 2016 januárjában a kormány döntése alapján a Nemzeti Kataszteri Program megvalósítására felvett hitel hátralévő részét az NKP Nkft. – a rendelkezésre bocsátott támogatásból – egy összegben kifizette, így a társaság bevételeit az elkövetkezendő években már nem kell a hiteltörlesztésre fordítani. Lehetőség nyílhat az ingatlan-nyilvántartás térképi alapjainak felújítására.

Fekete László az FM Földügyi Főosztály főosztályvezető-helyettese a vonatkozó kormányrendelet ismertetése során kitért a projekt végrehajtását segítő változtatásokra is, és ismertetett néhány, az első három ütem előrehaladását bemutató adatot.

Cseri József az NKP Nkft. ügyvezető igazgatója az eddigi tapasztalatok alapján kiemelte, hogy a résztvevő felek (NKP Nkft., földhivatalok, jogi szolgáltatók és földmérő vállalkozók) között egyre nagyobb az összhang, a szereplők „összecsiszolódtak”. A kormány által meghatározott cél: tiszta és egyértelmű tulajdonviszonyok létrehozása a termőföldek tekintetében, aminek feltétele a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése. A munka nem áll meg! A költségvetési támogatás függvényében újabb ütemek indulnak. Az FM Földügyi Főosztály tájékoztatása alapján, a 2017. évi költségvetésben biztosított támogatási összeg figyelembevételével további négy ütemben [IV. ütem (2017), V. ütem (2018) VI. ütem (2019) VII. ütem (2020)] a hátralévő feladat végrehajtása megvalósítható.

Az igazgató úr elmondta továbbá, hogy a IV. ütemmel kezdődődő feladatokra új keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást indít a Társaság. A keretmegállapodásos eljárás részajánlattételi területenként kerül meghirdetésre. Részajánlattételi területenként maximum 5 vállalkozóval szerződnek, és a keretmegállapodás 6 éves időtartamra szól.

Utalva a helyettes államtitkár szavaira, Cseri József tájékoztatta a konferenciát, hogy a hitel-visszafizetési tehertől megszabadulva megteremtődik az alaptérképek korszerűsítésének az anyagi alapja. A tervezett felújítás ütemezésére, műszaki kereteire vonatkozó javaslat kidolgozására és kormány elé terjesztésére munkacsoport alakul az NKP Nkft., az FM FO, az MFTTT és további szakértők bevonásával.

Dr. Gross Miklós előadásában bemutatta a projekt III. és IV. üteméhez készült légifelvételek és ortofotók előállításának körülményeit és nehézségeit. A pilotprojekt tapasztalatai bebizonyították, hogy amennyiben a 20 cm-es terepi felbontású és 30 cm-es vízszintes pontosságú ortofotók időben rendelkezésre állnak, az hatékonyan támogatja a projekt végrehajtását. A magas pontossági és felbontási követelményeknek köszönhetően az ország területének közel egy negyedére olyan korszerű, pontos és megbízható raszteres képi alap áll rendelkezésre, amely egyszerű technikai eszközök segítségével alkalmas az alaptérképek validálására, megbízhatóságának ellenőrzésére is. Ezzel a lehetőséggel a szakmának élnie kell.

A projekt részfolyamatait lépésről lépésre, a jogi szabályozottság szemszögéből, a jogalkalmazási tapasztalatok bemutatásával ismertette dr. Sóvári Tibor a Békés megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának főosztályvezetője.

A földhivatalok szakmai tanulságait Krcsmárik Rolandnak, a Békési Járási Hivatal Földhivatali Osztály osztályvezetőjének részletes, személyes tapasztalatokon alapuló előadásából ismerhette meg a hallgatóság.

Az elhangzott előadások anyagai és Hodobay-Böröcz Andrásnak az október 26-i rendezvényen készült fényképei az MFTTT honlapján elérhetők.

A beszámolót összeállította:

Buga László

 

Intézőbizottsági ülés

Társaságunk vezető testülete 2017. november 15-én a következő napirend szerint ülésezett:

1. A Társaság pénzügyi helyzete és 2017. évi költségvetésének tervezete. Előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

2. Jelölőbizottság a 2017. évi Lázár deák emlékérem adományozására. Előadó: dr. Ádám József

3. Az MFTTT 31. Vándorgyűlésének előkészítése, szakmai programjának kialakítása

Előadó: Dobai Tibor és Iván Gyula

4. A Társaság nagyrendezvényeinek (Penc, OKTM 2016, KGO40) eredményei

Előadó: Buga László, Zalaba Piroska és Szrogh Gabriella

5. A szakosztályok és területi csoportok működésének helyzete Előadó: Iván Gyula

6. Egyebek

Dr. Ádám József az ülés megnyitása után megállapította annak határozatképességét és elfogadtatta a napirendet.

Ahogyan az az előző összejövetelen is történt, az első napirendhez szorosan kapcsolódó, az egyebek között szereplő témáról, a FÖMI tervezett megszüntetésének helyzetéről kért tájékoztatást az elnök Horváth Gábor Istvántól. Az FM Földügyi Főosztály főosztályvezetője elmondta, hogy továbbra sincs határozott döntés az Intézet Fővárosi Kormányhivatalba történő beolvadásának részleteiről. A kormánymegbízott álláspontja szerint a zökkenőmentes átállás biztosítéka lenne, ha a FÖMI jelenlegi főigazgatója vezetné az Intézetből, vagy annak egyes részeiből létrejövő kormányhivatali főosztályt. Szeretné továbbá, ha az új főosztály működését nem saját bevételből, hanem teljes egészében költségvetési forrásokból biztosítanák, és a bevételeket pedig befizetnék a központi költségvetésbe. A szakmai irányítás továbbra is az FM keretében működő Földügyi Főosztály feladata lenne. A FÖMI két nagy projektjét átvevő Lechner Tudásközpont kezdeményezte a FÖMI kapcsolódó rendszereinek átvételét. Erről folynak megbeszélések a Miniszterelnöki Hivatal, a Fővárosi Kormányhivatal és a Lechner Tudásközpont részvételével. A FÖMI január l-jei megszűnésének részleteiről továbbra sincs nyilvánosságra hozott döntés.

Iván Gyula javasolta, hogy a FÖMI megszüntetésének szakmára gyakorolt várható kedvezőtlen hatásai miatt az MFTTT szakmai érvekkel alátámasztva, nyilvánosan fejezze ki tiltakozását. A FÖMI által ellátott feladatok jövőbeni végrehajtását érintő konkrét döntések hiányában a következmények megalapozott értékelése még nem lehetséges, ezért az IB ezt még nem tartotta időszerűnek.

Az ügyvezetés megküldte a testület tagjainak a Társaság aktuális pénzügyi helyzetét és a 2017. évi költségvetést bemutató táblázatot. A tagdíjbevételek a vártnál kedvezőbben alakultak, míg a rendezvények és a kiadványok a tervezettnél kisebb eredményt hoztak a bevételi oldalon. A kiadások terén kisebb működési és személyi jellegű költség várható, így összességében szerény (36 000 Ft) eredmény prognosztizálható. A Társaság likviditási problémákkal nem küzd. A jövő évi gazdálkodás megtervezésénél nagy bizonytalanságot jelent a FÖMI megszüntetésével előálló helyzet tisztázatlansága. A vezetőség alternatív megoldásokat keres arra az esetre, ha az MFTTT irodájának működtetése a Kormányhivatalban nem lesz lehetséges. További támogatási források feltárására lesz szükség, illetve a vándorgyűlés sikeres megrendezéséhez kell még szponzorokat megnyerni.

Az ülésen több lehetőség is felmerült a Társaság működési költségeinek előteremtésére, melyek megvizsgálása és a lehetséges partnerekkel történő egyeztetés után lehet a költségvetés-tervezetet pontosítani. A beterjesztett, a felügyelőbizottság elnöke szerint is optimista költségvetés-tervezet 15,1 millió Ft bevétellel, 15,0 millió Ft kiadással számol. Az elkövetkező néhány hétben a még fennálló bizonytalanságok közül minél többet tisztázni kell, hogy megbízhatóbb tervet lehessen a közgyűlés elé terjeszteni az év végén, mondta az elnök a napirend zárásaként.

Dr. Ádám József a következő javaslatot tette a Lázár deák emlékérem jelölőbizottságának összetételére: Hetényi Ferencné, dr. Márton Mátyás, Toronyi Bence, Tóth László és Várnay György. A javaslatot az IB vita nélkül, egyhangú szavazással elfogadta.

A 31. Vándorgyűlés szakmai programjával kapcsolatos felhívásra eddig néhány javaslat érkezett, tájékoztatta a testületet Iván Gyula. A főtitkárhelyettes napokon belül összefoglalja az ismertetett elképzeléseket, hogy az megjelenhessen a honlapon és a Geodézia és Kartográfia hasábjain. A lap előző számában közétett, a 31. Vándorgyűlés tervezett tematikáját tükröző jelmondatot az IB elfogadta: „Az új technológiák és a szervezeti változások hatása a magyar földmérésre és térképészetre.” Az elnök szerint tovább már nem halasztható a tervezett helyszín felkeresése, melyre december 15. előtt kell sort keríteni.

A Társaság több nagy rendezvény szervezésében vett részt. Kiemelkedően sikeres volt (szakmailag és anyagilag is) az FM Földügyi Főosztállyal közösen, az idén már harmadik alkalommal, 400-450 fő részvételével, a „Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt tapasztalatai” címmel megrendezett konferencia. Az IB határozatban mondott köszönetet a szervezésben részt vett kollégáknak.

Aktívan és eredményesen vettünk részt a „40 éves a Kozmikus Geodéziai Obszervatórium” ülésnap lebonyolításában, a Társaság Tóth Ágoston Klubjának penci látogatásában és a földmérők védőszentje, szent Tamás szobrának felállításában és felavatásában. Megjelentünk és sikeresen szerepeltünk a „Földtudományos Forgatag” elnevezésű interaktív geokiállításon és vásáron, amelyet a Magyar Földtani Társulat szervezett meg a Magyar Természettudományi Múzeumban 2016. november 12–13-án.

A szakosztályok és területi csoportok működéséről beszámolva Iván Gyula ismertette az e-mailes megkeresésre a vezetőktől kapott visszajelzéseket, javaslatokat. Sajnálatos módon a szervezetek többségétől nem érkezett válasz. Az IB véleménye szerint a szakosztályok, területi csoportok munkájának koordinálásában vissza kell térni a korábbi gyakorlatként jól működő személyes kapcsolattartáshoz is. A szakosztályvezetők programegyeztető értekezletét újra rendszeresen össze kell hívni a koordinálással megbízott főtitkár-helyettesnek. A területi csoportokhoz pedig a vezetőség tagjainak kell leutazniuk. A területi csoportok szervezeti és működési kérdéseit szabályozni kell a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában. Folytatni kell a szakosztályok és területi csoportok vezetőinek beszámoltatását. Ezeket a kérdéseket az elnök a szűk vezetőség (elnök, alelnök, főtitkár és helyetteseik valamint az ügyvezető titkár) körében tervezi megbeszélni. Az egyes területi csoportok által szervezett szakmai napok (földmérőnapok) időbeli összehangolása is kívánatos lenne.

Az egyéb napirendi pontok között dr. Ádám József tájékoztatta az IB-t, hogy a Műegyetemen diplomaterv-pályázat keretében – a Társaság nevében – egy éves tagsággal és jutalomkönyvvel díjazták a legkiemelkedőbb pályamunkákat.

Az MTA Geodéziai és Geoinformatikai Tudományos Bizottságának ülésén borúlátóan értékelték a geodézia magyarországi jövőjét. Szükségesnek tartják egy ankétjellegű rendezvényen a magyarországi geodéziai, geoinformatikai és térképészeti műhelyek, intézmények, vállalatok vezetőinek meghívásával megtárgyalni a magyar földmérés és térképészet helyzetét és kilátásait. Az elnök javaslata szerint erre kínálkozó alkalom az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja kapcsán rendezett tavaszi konferencia, melynek javasolt időpontja 2017. március 23.

Dr. Ádám József részt vett a Földtudományi Civil Közösség (FÖCIK) soros összejövetelén, ahol bejelentették, hogy a kétévente rendezett HUNGEO-találkozó helyszíne a 650 éves Pécsi Tudományegyetem. A rendezvényt 2017 augusztusában tervezik megtartani.

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság következő találkozójának helyszíne Tusnádfürdő, tervezett időpontja 2017. május 18–21. lesz.

A Földtudományos Forgatag  tapasztalatai alapján szükség van egy, a Társaság tevékenységét bemutató és népszerűsítő szórólapra. Az elnök a szűk vezetőséggel kíván ez ügyben konzultálni.

A Társaságunk, annak reményében, hogy ez hozzájárul a taglétszám bővüléséhez, korlátozta a Geodézia és Kartográfia korábbi számaiban megjelent írásokhoz történő online hozzáférést. Az elmúlt pár év tapasztalata szerint a taglétszámra ez semmilyen hatással nem volt, viszont az olvasók, kutatók csak bonyolult módon juthattak hozzá a korábbi számok tartalmához és a szerzők számára is előnytelen, ha munkájuk nem érhető el a világhálón. Buga László tájékoztatása szerint az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke fölajánlotta, hogy a Társaság honlapján keresztül elérhető kezelőfelületet alakít ki a korábbi tartalom eléréséhez, ehhez saját szerverén helyet biztosít, és kezeli a lap archív anyagait. Az IB elvileg támogatja a kezdeményezést, és felkérte a főszerkesztő-helyettest, hogy a Társaság és a Tanszék közötti együttműködést szabályzó megállapodást készítse elő.

Dr. Ádám József elnök pontosította az év végi közgyűlés időpontját, amely 2017. december 13-án lesz. Az elnök felkérte az ügyvezető titkárt, hogy a meghívót tegye közzé a honlapon.

Egyéb hozzászólás nem lévén, az elnök megköszönte a megjelentek aktivitását és berekesztette az ülést.

A beszámolót összeállította:

Buga László

 

Kitüntetés

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja alkalmából dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a Földmérési és Távérzékelési Intézet munkatársai közül Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Király Tibornak, a Földmérési és Távérzékelési Intézet webmesterének, az informatikai üzemeltetés szolgálatában kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseként.

Az MFTTT honlapját is nagy odaadással kezelő kollégának a Szerkesztőség nevében szívből gratulálunk.

 

 

Nagy Zoltán

2016. július 9-én, 72 évesen, türelemmel viselt súlyos betegség után, számunkra mégis váratlanul, örökre eltávozott közülünk Nagy Zoltán földmérő mérnök, a Földmérési és Távérzékelési Intézet nyugalmazott vezető főtanácsosa.

Nagy Zoltán 1944. május 13-án született Budapesten. Szülei munkásemberek voltak. Gyerekkorát a mezőtúri nagyszülői tanyán, illetve Óbudán töltötte, így az általános iskolás éveket 1950 és 1958 között, részben Mezőtúron, részben Óbudán végezte. 1962-ben, a sikeres szakmunkás vizsgát követően, az Óbudai Hajógyárban helyezkedett el, mint bútorasztalos szakmunkás. Középiskolai tanulmányait esti tagozaton végezte, 1965-ben érettségizett a Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban. Ezt követően két éven át a II-III. kerületi Közért Vállalat karbantartó asztalosaként dolgozott.

1967-től – talán a föld szeretetétől indíttatva – választotta magának a földmérési szakterületet. A szakmánkban eltöltött első öt évében a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat Geodéziai Osztályán – kezdetben segédfelmérőként, később termelő műszakiként – tevékenykedett. Ez idő tájt létesült az Egységes Országos Magassági Alapponthálózat (EOMA), amelynek létrehozásában tevékenyen részt vett. 1972-től a Földmérési Intézet (FÖMI) Központi Adat- és Térképtári Osztályának dolgozója volt. 1973-ban felvételt nyert az Erdészeti és Faipari Egyetem Székesfehérvári Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karára, amelyet munka mellett végzett el, és 1978-ban eredményes államvizsgát tett.

Nagy Zoltán mérnök egészen a „tényleges” nyugdíjba vonulásáig – 2011. január 31-ig – a FÖMI ugyanazon részlegénél, ugyanabban a beosztásban dolgozott 39 éven keresztül. A magyarországi magassági alapponthálózat igazi „gazdája” volt. Precízen vezette az EOMA nyilvántartását, végezte az alapponthálózati pontok áthelyezésének engedélyezésével, az elpusztult pontok pótlásával, a pontok eseti karbantartásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrizte és segítette az akkori megyei földhivataloknak az alapponthálózati pontok helyszínelése és karbantartása tekintetében végzett munkáit. Hozzáállásának köszönhetően a földhivatali kollégák körében is nagy tiszteletet és megbecsülést vívott ki magának.

Országjárása során nem mulasztotta el a vidék történelmi, kulturális, gasztronómia nevezetességeit sem felfedezni, ismereteit, látókörét szélesíteni.

Érdeklődése túlnyúlt az országhatáron, kutatta a történelmi Magyarország szakmai és egyéb nevezetességeit is. Munkáját nagy szeretettel, alapossággal, körültekintéssel, igényességgel és jó értelemben vett megszállottsággal végezte. Mindent tudott a magassági alappontokról, ő maga volt az adatbázis.

Szükség esetén közreműködött a kapcsolódó szakterületek munkájában is, mint például az államhatárral kapcsolatos földmérési feladatok végzésében. Ezekre is szívesen emlékezett vissza.

Kiváló szakember és olyan sokoldalú, nagy lexikai tudással bíró, széles látókörű ember volt, akihez ha bárki, bármikor, bármilyen kérdéssel, kéréssel vagy problémával fordult, ő készségesen segített, iránymutatást adott. Aki vele kapcsolatba került, azonnal barátjának érezhette magát, így az ő ismeretségi köre csupa barátokból állt. Figyelmes volt ezen kapcsolatok ápolásában, sosem mulasztott el évfordulós, névnapos köszöntéseket (különösen a gyengébb nemet illetően). Nyugdíjba vonulását követően is folyamatosan figyelemmel kísérte a szakmai és az intézeti élet alakulását, rendszeresen látogatott és meghívott minket. Egy nagy családként szervezte maga köré barátait. Mindig kérhettük szakmai tanácsait, érdeklődött az emberi sorsok alakulása felől.

A FÖMI vezetősége és dolgozó kollektívája nevében búcsúzunk Nagy Zoltán vezető főtanácsos kollégánktól, aki munkájával, eredményességével, példamutatásával és az emberekhez való viszonyulásával méltán szerzett megbecsülést. A költő szavaival élve:

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.”

(Juhász Gyula)

Kedves Zoltán barátunk, nyugodjál békében!

Busics Imre

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2023/5. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 2016

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk