Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

MFTTT nagyrendezvény a BME-n

Az MFTTT tavaszi ún. nagyrendezvényére 2012. február 16-án a BME-n került sor. Témája a következő volt: 3D kataszter és közműnyilvántartás az új földmérési és térképészeti törvény tükrében. Ádám József elnöki megnyitója után összesen 14 előadásra került sor; ezek összefoglalója a Geodézia és Kartográfia 2012/3-4. számának 24-26. oldalán illetve itt a folytatásban olvasható. A konferencia egyúttal a „Kreatív Magyarország – mérnöki tudás” címet viselő, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által rendezett nagyszabású kiállítás egyik szakmai napja is volt. (A kiállítást eredetileg Brüsszelben mutatták be a magyar EU-elnökség idején).

Másnap, február 17-én délután, ugyancsak egy földmérési szakmai nap keretében, 6 szakmai előadásra került sor. Erről képes beszámoló itt olvasható.

A 3D kataszter és közműnyilvántartás az új földmérési és térképészeti

törvény tükrében

Változó világunkban szükségessé vált az 1996-ban napvilágot látott földmérési és térképészeti törvény megújítása, módosítása. Az elképzelések, javaslatok felszínre hozása érdekében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen konferenciát tartottak.

 

Dr. Ádám József tanszékvezető egyetemi tanár, az MFTTT elnöke a rendezvényt a következő szavakkal nyitotta meg:

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a mai rendezvényen, amelyet Társaságunk a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarával (BPMK) és a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft-vel közösen szervezett meg. A mai előadóülés a BPMK-nak Egyetemünkön február 14-20-a között „Kreatív Magyarország – Mérnöki Tudás 2012” elnevezésű bemutató kiállításának szakmai programjaként valósul meg.

A tárlat több mérnöki terület, köztük a földmérés és geodézia köré csoportosítva a múlt, jelen és jövő hármas egységében szemlélteti a magyar mérnöki kreativitást és tudáshagyományt. Személy szerint örülök annak, hogy a BPMK országos vándorkiállításának első állomása a BME, és így a mai három kreditpontos szakmai programnak Egyetemünk ad otthont.

A szakmai előadóülés programját a „3D kataszter és közműnyilvántartás az új földmérési és térképészeti törvény tükrében” főcímet viselő témakör köré csoportosítottuk. Valójában a jelen rendezvényt Társaságunk már az elmúlt november 15-én szakmai konferencia keretében kívánta megrendezni, azonban a különböző akadályoztatások miatt erre nem kerülhetett sor. Az okozott kellemetlenségért a Társaság nevében szeretnék elnézést kérni, elsősorban a felkért előadóktól (akiknél nem tisztáztuk időben kellő módon az elmaradás okát), másrészt az érdeklődő Tagtársainktól, akiknek lehetőségük lett volna részt venni a konferencián.

A jelen konferencia két fő témája a 3D kataszter és közműnyilvántartás, illetve az e-közműnyilvántartás. Mindkét témakör hazai és nemzetközi szinten is időszerű. Hazai vonatkozásban megállapíthatjuk, hogy a Nemzeti Kataszteri Program révén Magyarországon egységes vetületben, egységes térképrendszerben digitális formában 2007-re elkészült az ország teljes területére a 2D-s kataszter. Ismereteim szerint azonban a digitalizálások révén a térképek minősége, aktualitása eltérő. Így ezen a téren van bőven tennivaló, de a pénzügyi forrás hiánya akadályt képez. Nemzetközi szinten és nálunk is idehaza már foglalkoznak a 3D kataszter megteremtésének lehetőségével. Az előadásokból bizonnyal ki fog derülni, hogy ennek technológiai akadálya ma már nincs. (A WEB 2.0 jelenség terjedése a kataszter területét is elérte.)

A közműtérképezés, annak szabályozása, nyilvántartása érdekében évek óta folynak erőfeszítések a szakterületen. Ha jól látom, nincs igazán gazdája az ügynek, ami komoly probléma. Bíznunk kell abban, hogy előbb-utóbb megoldódik ez a kérdés. Ennek elősegítésén munkálkodik az MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata is.

 

A megnyitót előadások követték.

Horváth Gábor István (VM Földügyi Főosztály), főosztályvezető: „Külterületi földek osztatlan közös tulajdonának megszüntetése”.

A közös tulajdon megszüntetésének külön szabályait az 1999. évi XLIX törvény határozta meg. A korábban a részarány-földtulajdonosokat terhelő megosztási költségekhez az állam először meghatározott mértékű támogatást (visszatérítést) adott, majd később a teljes költséget magára vállalta. 2002. március 1-jéig 240 ezer tulajdonos kérte tulajdoni hányadának megfelelő önálló ingatlan kialakítását. A végrehajtáshoz szükséges fedezetet azonban 2001–2003. évi költségvetések nem biztosították. A kérelmező tulajdonostársak jelentős része – a hatályos törvényre hivatkozva – erőteljesen követelte a megosztások végrehajtását. 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1,2 milliárd Ft előirányzatot tartalmazott az osztatlan közös tulajdonok megszüntetésére. Az ezt követő években, 2006–2011 között folyamatosan csökkent a feladat végrehajtására biztosított pénzösszeg. A 2010. évben az EU döntött a földmoratórium meghosszabbításáról, de feltételül szabta a földprivatizációs folyamatok 2014. márciusig történő lezárását. A kormányhivatalok megalakulásával a pénzeszközök átadásának módja megváltozott. Közben a földhivatali dolgozók létszáma közel 25%-kal csökkent, így a megnövekedett feladatok határidőre történő elvégzése veszélybe került. Új szabályozásra van szükség a folyamat gyors lezárásához. A feladat végrehajtása blokkséma szerűen történik. A kérelmek benyújtásának jogvesztő határideje 2012. június 1.

 

Koós Tamás (VM Földügyi Főosztály), főosztályvezető-helyettes: „A földmérési és térképészeti törvény tervezete és hatása a földmérési és térképészeti feladatok végrehajtására”.

(Az előadás anyagát Koós Tamás távollétében Horváth Gábor István foglalta össze röviden.) Az előadás teljes anyaga az internetről letölthető: http://www.mfttt.hu/ mfttthonlap/letoltes/Vandorgyules2011/Vandorgyules2011.htm

 

Toronyi Bence (FÖMI), főigazgató „A FÖMI szerepe a 3D kataszter szolgálatában”. (Az előadást – Toronyi Bence távollétében – Iván Gyula tartotta meg.)

A FÖMI a 3D kataszter megvalósításába több szinten is bekapcsolódik: kidolgozza a végrehajtási szabályokat, a felméréssel és az informatikai rendszerrel kapcsolatban meghatározza a műszaki követelményeket, végrehajtja a szükséges modellezéseket mind az adatbázis, mind üzleti folyamat szinten, és megtervezi a kataszterrel kapcsolatos üzemeltetési feladatokat. A földmérés és az ingatlan-nyilvántartás új jogi szabályozása lehetőséget biztosít a 3D kataszter megvalósítására. Le kell szögezni, hogy a 3D kataszter csak az egységes ingatlan-nyilvántartási rendszerben jöhet létre.

 

Dr. Gross Miklós (GT Zrt.) termelési vezérigazgató-helyettes: „Korszerű technológiák a 3D kataszter szolgálatában”.

A térkép, mint a felmérések legfőbb terméke alapvetően nem változott az évszázadok folyamán. A felmérések eszközei sem változtak meg jelentős mértékben. Drámai változást a fénykép megjelenésével a fotogrammetria eredményezett. A mérés tárgya a Föld felszínéről készített térbeli modell. A mérés ezen a modellen történik. A digitális kamerák jelentősen felülmúlják az analóg kamerák teljesítményét. Több spektrumban, nagy területen, kis torzulással készíthetők velük a felvételek. Légi lézerszkenneléssel 100 pont/m2 teljesítmény is elérhető. A lézerszkennereket és digitális kamerákat egyesítő mobil térképező rendszerrel másodpercenként 1 millió pont rögzíthető. A pontmezőkből vektorok és poligonok állíthatók elő 3D-ben. A rohamos fejlődés ellenére a terepi munkára és a szaktudásra továbbra is szükség lesz.

 

Dr. Siki Zoltán (BME), adjunktus: „A 3D kataszter technológiai kihívásai”.

Az ingatlanokhoz kapcsolódó jogok magassági értelemben vett kiterjesztésének igénye elsősorban az urbanizált területeken szükségesnek látszik. A 3D kataszter bevezetése módosításokat igényel a jogi környezetben, a kataszteri (adat) modellben és az alkalmazott szoftver technológiában. Az előadás az adatmodell lehetséges technológiai megoldásaira, a 3D topológiai kezelésére és az XML alapú 3D tereket leíró jelölőnyelvekre mutatott példát. A 3D kataszter, a 2D kataszterhez hasonlóan egy (objektum) relációs adatbázisban valósítható meg, amelyhez különféle megjelenítési mód kapcsolódhat. A nyíltforrású PostGIS/PostgreSQL téradatbázis kezelő 2.0 változata a topológia és néhány3D XML alapú jelölőnyelv támogatásával kitűnő hátteréül szolgálhat egy3D kataszteri rendszernek.

 

Kassai Ferenc (Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara), elnök: „A mérnöki kamara megújulása”.

2007-óta javultak a Kamara kormányzati kapcsolatai, bővült az együttműködés az önkormányzatokkal. Megalakult az Országos Építésügyi Fórum, melynek feladata az építésügyi szakmai érdekképviseletek és a kormányzati szervek közötti együttműködés és párbeszéd kialakítása, megerősítése. Nagy városainkban elfogyott a beépíthető terület, megnövekedett a közművek fajtája és mennyisége, a felszíni közlekedés lassan ellehetetlenül, ezért a felszín alatti térrel való gazdálkodást sürgetni kell. A 3D kataszter segíti a közművek megbízható nyilvántartását, a várostervezést, de nem utolsó sorban a várható árvizek és egyéb katasztrófák megelőzésének eszköze is.

 

Dr. Mihály Szabolcs (VM Közigazgatási főtanácsadó, INSPIRE kapcsolattartó): „Közművek a téradat infrastruktúra része, INSPIRE”.

Az Európai Unióban több éves előkészítés után napvilágot látott az Európai Parlament és Tanács 2007/2/EK irányelve az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra kialakításáról (INSPIRE). Az irányelv célja az Európai Közösségen belüli téradat infrastruktúra általános szabályainak megállapítása, az EK környezetpolitika érvényesítése, valamint a környezetre hatást gyakorló tevékenységek koordinálása a politikai hatásmechanizmusok kezelése érdekében. A szabályok és elvek a közművek nyilvántartásának minden elemére, a közmű adatok téradat részleteire, szolgáltatásra és adatmegosztásra, adatgazdáira és felhasználóira, valamint interoperábilis működtetésére is vonatkoznak.

 

Barkóczi Zsolt (VÁTI Nonprofit Kft. Információs Igazgatóság vezetője): „Az egységes elektronikus közmű- és nyomvonalas létesítmények nyilvántartásának kialakítása”.

A rendszer szabályozatlan, de szerencsére működik. A technológia fejlődik, de a szabályozás rendre lemarad mögötte. A közműnyilvántartások nem azonos alapokon működnek nincs egységes műszaki és jogi szabályozás, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírások több esetben hiányosak. Ha a földhivatalok vezetnék a közművek nyilvántartását is, csökkenteni lehetne a közműbalesetek számát. Távlati cél: egy egységes építésügyi rendszer kialakítása a kormányzati „felhő” részeként.

 

Osskó András „A kataszter jövője, új elvárások, új technológiák”.

Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett globális változások következtében világszerte felértékelődött a földügyi igazgatás és az ingatlanok nyilvántartásának szerepe. Különösen a fejlett országokban nőtt meg az igény a 3D kataszter, azaz a földalatti és földfeletti objektumok, mint ingatlanok és a hozzájuk fűződő jogok nyilvántartására. Teljes körű 3D kataszter ezzel szemben a világon még sehol sem működik. Magyarországon az új földmérési törvény tervezete lehetővé teszi a 3D nyilvántartás bevezetését, az ingatlan-nyilvántartási törvény módosítására azonban a jogharmonizáció miatt szükség lesz.

 

Iván Gyula (FÖMI műszaki főtanácsadó): „A kataszter 3D megközelítése”.

A 3D-ben elvileg végtelen jogi terek is létezhetnek, amelyek 2D-ben nem találhatók meg. Jogi objektumok létrejöhetnek anélkül, hogy a fizikai objektum létezne (pl. jelzálogjog). Homogén koordináták alkalmazása (a tér konvex felbontásával együtt) egyszerű, könnyen kezelhető megoldáshoz vezethet, azonban ezeket a feltevéseket még kísérletezéssel, modellezéssel kell bizonyítani. A jelenlegi CAD/GIS rendszerek még nincsenek felkészülve hasonló modellek fogadására.

 

Csáfordy Ferenc (E.ON Észak-dunántúli áramhálózati Zrt, nyilvántartási szakterület vezető ): „Közműnyilvántartás az E.ON hálózati társaságainál”.

A nagyfeszültségű áramhálózatokról a digitális nyomvonalrajzok szakági tartalommal a teljes hálózatra, a közepes hálózatoknál részbeni szakági tartalommal rendelkezésre állnak. A kisfeszültségű hálózatokról a digitális nyomvonalrajzok részbeni szakági tartalommal a hálózat 50%-ra készültek el. A gázhálózatoknál a digitális nyomvonalrajzok 50%-ban készek, a szakági tartalom külön rendszerben van. Elvárás, hogy az alaptérkép az ingatlan-nyilvántartási térkép felhasználásával, terepi numerikus felméréssel és ne irodai digitalizálással történjen. Elvárások az új szabályozással szemben: ösztönző (és nem kényszerítő), megfelelő szintű és minden érintettet elérő, a finanszírozás egyértelműen a feladatokhoz rendelt lesz.

 

Kovács István (MMK GGT elnökségi tag): „Mennyiben új az M2 Mérnökgeodéziai tervezési segédlet?

Az 1975-ben kiadott M.1. Mérnökgeodéziai Szabályzatot a 2007. évi LXXXII. törvény hatályon kívül helyezte. A Szabályzat megújítását a Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata végezhette el. Az M.2. Szabályzatnál megmaradt az M.1. Szabályzat tematikai felépítése, ami kiegészült a közműhálózatok nyilvántartásával. Figyelembe vették az új mérőeszközök, új mérési és adatnyerési technikák megjelenését, valamint a teljesen átalakult jogszabályi hátteret is.

 

Oláh Attila (ESRI Magyarország Kft ügyvezető igazgató): „3D és virtuális valóság a napi gyakorlatban”.

Az újabb ESRI technológiák a 3D szolgálatába állíthatók. Az előadó elsősorban a 3D megjelenítés vonatkozásában mutatott be gyakorlati megoldásokat. Az ESRI termékek alkalmasak virtuális városmodellek létrehozására és megjelenítésére, ezen túl az épületen belüli részletek 3D ábrázolását is támogatják.

Urbánné Gocsman Ramóna (Tekiré Kft. account manager): „3D adatgyűjtés és adatkezelés támogatása Intergraph/ERDAS technológiával”.

Az Integraph Co. mérnöki és térinformatikai technológiák és szoftverek fejlesztésével foglalkozik. Egyetlen vállalatban összpontosul az adatnyerés, adat előállítás és az adatelemzés képessége. Az Integraph térinformatikai üzletág optimalizált megoldásokat szolgáltat a kormányzati tevékenységtől, a közbiztonságon át a fotogrammetriáig stb. A vállalat képes a 3D kataszter előállítását az új térképészeti törvényben meghatározott követelményektől függően több módon is támogatni.

Dr. Varga József

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2022/6. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 3709

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk