Intézőbizottsági ülés

2013. szeptember 16-án ülésezett társaságunk intézőbizottsága. A megjelentek köszöntése után dr. Ádám József elnök gratulált az augusztus 20. alkalmából kitüntetett IB tagunknak, Nagy Ibolyának az elismeréshez. (Lásd korábbi híreink között.) Az ülés napirendjén a meghívó szerint a következő témák szerepeltek:

1. Az MFTTT 29. Vándorgyűlése eredményeinek értékelése.

Előadók:

Dobai Tibor főtitkár

Dr. Mihály Szabolcs alelnökho

Szrogh Gabriella ügyvezető titkár

2. Az MFTTT költségvetésének jelenlegi helyzete.

Előadók:

Dobai Tibor főtitkár

Szrogh Gabriella ügyvezető titkár

3. Tájékoztató a Mérnökgeodéziai Szakosztály tevékenységéről.

Előadó:

Németh András a Szakosztály elnöke

4. Társaságunk szakosztályai munkáinak koordinálása.

Előadó:

Dr. Mihály Szabolcs alelnök

5. Társaságunk alapszabálya módosításának helyzete.

Előadók:

Dobai Tibor főtitkár

Uzsoki Zoltán

6. Egyebek

 

Az eredeti sorrendtől eltérően az alapszabály-módosítás helyzetével kezdődött az értekezlet.

A változtatásra első sorban a 2011. évi CLXXV. számú, a közhasznú szervezetek jogállásáról, működéséről, támogatásáról szóló törvény előírásainak való megfelelés miatt van szükség. Az alapszabály vizsgálatának eredményeképpen megállapították, hogy az a jelzett törvény csaknem valamennyi előírásának megfelel. Kiegészítéskén a dokumentumban szerepeltetni kell azokat a Társaság által ellátott közfeladatokat – jogszabályi hivatkozásokkal – amelyek a közhasznú minősítés elnyerésének törvényi feltételei. A munka elvégzésére az IB korábban egy ad-hoc bizottságot jelölt ki Dobai Tibor, dr. Papp Iván, dr. Mihály Szabolcs, Horváth Gábor István és Uzsoki Zoltán részvételével. A módosítási javaslatot Uzsoki Zoltán ismertette, amelyet az IB megvitatott és elfogadott. További, az alapszabály egyéb részeit érintő módosítási javaslatok benyújtására október 15-ig van lehetőség.

Szrogh Gabriella ügyvezető titkár a 29. Vándorgyűlés eredményeinek ismertetése során 420 000 forintos pozitív pénzügyi egyenlegről adott tájékoztatást, amelyet – figyelemmel az összes kiadásra (3 270 000 Ft) és a viszonylag alacsony részvételre (125 fizető résztvevő) – az IB kedvezőnek ítélt. A szakmai program szervezéséről dr. Mihály Szabolcs alelnök számolt be. A kezdeti szerény előadói létszám láttán alkalmazott személyes felkérés módszere hozta meg az „előadói kedvet”. Ennek eredményeként a programbizottságnak a – rendelkezésre álló időkerethez képest – sok előadás szekciókba sorolásának, időbeni beosztásának problémájával kellett megküzdeni. A vándorgyűlés a változatos és színvonalas előadásoknak köszönhetően szakmailag kiemelkedően értékes, viszont rendkívül szoros programot teljesített. Kevés idő jutott a szakmai kérdések megbeszélésére, a személyes találkozókra, a beszélgetésekre. Tanulságként ezt a következő seregszemle szervezőinek feltétlenül figyelembe kell venni. Valamennyi előadás anyaga, alig két héttel az elhangzás után, a Hodobay-Böröcz András tagtársunk fényképeivel együtt a Társaság honlapján elérhető volt. A Geodézia és Kartográfia főszerkesztője, dr. Riegler Péter felkérésére már számos előadó publikálható változatban is elkészítette előadását, vagy ígéretet tett annak mielőbbi elkészítésére, így rövidesen olvashatóak lesznek szaklapunkban. A napirendi pont zárásaként dr. Ádám József eredményesnek minősítette a 29. Vándorgyűlést és ismételten megköszönte valamennyi, a szervezésben, lebonyolításban közreműködő kolléga munkáját.

A társaság anyagi helyzete továbbra sem tekinthető jónak, de pozitívumként értékelhető, hogy nem is romlott. Dobai Tibor főtitkár tájékoztatójából kiderült, hogy a társaság anyagi eszközei a takarékos működéshez elégségesek. A bevételek a tervezett szint felett alakultak – köszönhetően a VM által a nemzetközi tagdíjakra adott 1 millió forintos támogatásának és egynémely kintlévőség sikeres behajtásának – de részletes kimutatást csak a következő IB-re lehet összeállítani, amely már az előzetes jövő évi költségtervvel együtt kerül a testület elé. A nemzetközi szervezetekkel szembeni tagdíjhátralékunkat sikeresen felszámoltuk egy kivétellel. Tekintettel a vándorgyűlés pozitív egyenlegére dr. Ádám József kérte az IB hozzájárulását a 2013. évi FIG-tagdíjunk kifizetéséhez, amelyet az IB határozatban támogatott. A szaklap megjelentetésének és a titkárság működtetésének anyagi alapjai rendelkezésre állnak.

A Mérnökgeodézia Szakosztály elnöke, Németh András beszámolójának elején a szakosztály működtetésére kedvezőtlenül ható gazdasági, társadalmi folyamatokat ismertette. Kardinális problémaként emelte ki a megfelelő szakmai bázis és az aktív kapcsolatok hiányát. A beszámoló alapvetően a jövőbeni érdemi egyesületi munka lehetőségeit, a tennivalókat vette számba. (A teljes anyag honlapunkon elérhető.)

Az előző napirendi ponthoz tartalmában szervesen kapcsolódott a dr. Mihály Szabolcs alelnök által előterjesztett, a szakosztályok munkájának támogatását és megújítását célzó intézkedések tervezete. A javaslat élénk vitát váltott ki. Az IB tagjai egyetértettek abban, hogy az aktív és tartalmas egyesületi munka alapja mindig is a kezdeményező és agilis tagtársak önkéntes tevékenysége volt és ez ezután sem fog változni. Az intézkedési terv ehhez a munkához kíván adminisztratív segítséget és megfelelő felületet biztosítani. (A javaslat itt látható.) A hozzászólások – nem vitatva az előterjesztésben vázolt feladatok hasznosságát – az egyesületi munka megújításának további módozatai kimunkálásának szükségességét érintették. Végül egy tartózkodással – megteendő kezdeti lépésként – az IB elfogadta a javaslatot, hangsúlyozva, hogy a társaság megújítása érdekében további sürgős tennivalók állnak még a testület és a tagság előtt.

Egyebekben az elnök tájékoztatta az IB tagjait, a MTESZ elnöke által küldött – a szövetség felszámolásának megkezdéséről és a tagszervezetekkel kezdeményezett megbeszélésekről szóló – levélben foglaltakkal kapcsolatos, tervezett lépésekről. (A levél és mellékletei itt olvashatók.) Társaságunk képviseletében dr. Ádám József, dr. Mihály Szabolcs, Dobai Tibor, Szrogh Gabriella, Szabó Gyula és Buga László vesz rész az egyeztető megbeszélésen. A Társaságunk a MTESZ vezetői által felvázolt lehetőségek ismeretében a közgyűlés bevonásával fog dönteni az MFTTT és a MTESZ jövőbeni kapcsolatáról.

Siki Zoltán ismertette a honlapon megjelent, a Társaság működtetésével kapcsolatos kérdőívekre adott válaszok összesítését. A 28 válaszadó véleményének összegzése rövidesen olvasható lesz a honlapunkon.

Az IB felkérte a Márton Gyárfás emlékplakett odaítélésére létrehozott jelölőbizottságot (Elnök: dr. Mihály Szabolcs, tagjai: Homolya András és Rácz Kálmán), hogy tegyen javaslatot a 2014. évi díjazott személyére. Ezzel egy időben az IB létrehozta a Lázár deák emlékérem odaítélésére javaslatot tevő bizottságot, melynek munkájában való részvételre felkérte Tóth László ezredest, az előző évi jelölőbizottság elnökét, dr. Zentai Lászlót, az előző év díjazottját, Nagy Ibolyát, Bíró Gyulát és Toronyi Bencét.

Dr. Ádám József tájékoztatást adott az MFTTT őszre tervezett szakmai rendezvényével kapcsolatos elgondolásokról. A konferencia tervezett témakörei, a szakmánkat érintő jogszabályalkotás és az osztatlan közös tulajdon megszüntetését célzó projekt tapasztalatai, egyeztetés alatt állnak. A rendezvény színhelye az MH Geoinformációs Szolgálat Szilágyi Erzsébet fasori székhelye lesz.

Az egyebek között felvetődött egy Térképész Bál megszervezésének a lehetősége a korábban, a katonai térképészettel közösen, nagy sikerrel rendezett társas összejövetel mintájára. Egyelőre a bál megrendezésének feltételeit és lehetőségeit kell pontosítani. Az IB felkérte Tóth László ezredest, hogy kérjen tájékoztatást a Honvéd Kulturális Központ (Stefánia Palota) nyújtotta lehetőségekről.

A CLGE tavaszi konferenciájához kapcsolódó SPACE EXPO megrendezése során keletkezett károkkal kapcsolatos kártérítési eljárásról tájékoztatva az elnök elmondta, hogy a berendező cég külföldi biztosítója fedezi a benyújtott kárigényt, illetve a díszburkolatban illetve a parkosított területben esett károk helyreállítási munkáinak költségeit. Az érintett közterület üzemeltetője további igényeket is benyújtottak a Társaságunknak, azonban az ott felsorolt tételek erősen vitathatóak és a Társaságunk nem ismeri el a felelősségét. Az ügyben tovább folytatódik az egyeztetés.

Szrogh Gabriella pályázati lehetőségekről adott tájékoztatást. Szoros határidővel lehet pályázni szakmai kiadványok megjelentetésének támogatására. A korábban megjelent szakmatörténeti kiadványok digitális publikálásának támogatására a Szakmatörténeti szakosztály nyújthat segítséget a pályázat összeállítására, de a határidő szorossága (2013.09.23.) miatt kevés esély látszik érdemi pályázati anyag elkészítésére. További pályázati lehetőség van lapkiadás és honlap működtetésének támogatására, amelyre a Társaságunk ügyvezető titkára – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – pályázatot készít.

Ezzel az értekezlet napirendjének végére ért és az elnök berekesztve az ülést bejelentette, hogy a testület legközelebb 2013. október 28-án ülésezik.

Összeállította: Buga László

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk