Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Konferencia az osztatlan közös tulajdonról

„A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonok megszüntetésére indított program helyzete” című, a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaságnak a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztállyal közösen rendezett, továbbképzés jellegű konferenciája 2014. szeptember 25-én óriási érdeklődés mellett zajlott le. A terem befogadóképességének korlátai miatt csak kettőszáz hallgató vehetett részt a rendezvényen. A szervezők ezért úgy döntöttek, hogy a teremből kiszorulók és a további jelentkezők részére a konferenciát változatlan programmal és ugyanazon a helyszínen 2014. október 16-án megismétlik.


Harangozó Bertalan kormánymegbízott, Szabó Lajos hivatalvezető, dr. Szinay Attila helyettes államtitkár és dr. Varga Márk főosztályvezető a kezdés előtt
Képek a konferenciáról
Képek az október 16-án megtartott második konferenciáról


A túljelentkezés a közérdeklődésre számot tartó téma és az alapos előkészítő munka mellett a közszolgálati dolgozók számára előírt kötelező továbbképzésnek (amelyet a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium programjába felvett rendezvényeken való részvétellel szerzett pontok összegyűjtésével lehet teljesíteni), valamint a földmérők számára az ingatlanrendezői minősítéshez szükséges, hasonló önképzési kötelezettségnek is köszönhető. A konferencián túlnyomó részt a földhivatalok munkatársai, kisebb számban földmérő vállalkozások képviselői vettek részt. A tanácskozást megtisztelte jelenlétével Harangozó Bertalan kormánymegbízott, a Vas Megyei Kormányhivatal vezetője, dr. Szinay Attila az FM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára, aki dr. Simon Attila közigazgatási államtitkár nevében a bevezető előadást is megtartotta. A délelőtti szekciót dr. Ádám József, az MFTTT elnöke vezette, akit az ebédszünet után Koós Tamás az FM földügyi főosztályvezető-helyettese követett ebben a szerepben.Dr. Ádám József megnyitja a konferenciát


A konferencián az alábbi előadások hangzottak el:

A nyitó előadásban három gondolat köré csoportosította mondani valóját a helyettes államtitkár úr: az osztatlan közös tulajdon kialakulását, a jogszabályi alapok megteremtését és a projekt tervezett költségeit világította meg beszédében. Hangsúlyozta, hogy a kormányzat kiemelt jelentőséget tulajdonít a programnak, célja a tiszta, egyértelmű földtulajdon-viszonyok létrehozása a most indult kormányzati ciklus végére. A megvalósításhoz minden évben biztosítani fogják a szükséges forrásokat. Álláspontja szerint a program megvalósításának kulcsszereplői, az „ügy” igazi gazdái, a földhivatalok.Dr. Szinay Attila helyettes államtitkár


A földügyi főosztályvezető úr az eddigi tapasztalatok alapján szükségessé vált jogszabály-átalakítási munkákról beszámolva elmondta, hogy új kormányrendeletben foglalják össze a program végrehajtását gyorsító, egyszerűsítő szabályokat, amelyek közé beépítették a végrehajtóktól érkezett javaslatok jó részét.

Az NKP Nkft. ügyvezető igazgatója kifejezte örömét, hogy ilyen nagyszámú hallgatóság előtt nyílik alkalma összefoglalni a mintegy másfél éve indult munkák tapasztalatait. A program koordinátoraként az eddigi tapasztalatok alapján a kormányhivatalok és az NKP Nkft. közötti együttműködési megállapodás mielőbbi megkötését tartja szükségesnek a hatékonyabb koordináció érdekében. A rendelkezésre álló földhivatali kapacitások leghatékonyabb kihasználása és a légifényképezési munkák optimális szervezése érdekében javaslatot tett a munkák további ütemezésére és a munkaterületek kijelölésére. Célszerűnek tartja valamennyi megyében, egy időben, egy járás területén elindítani a projektet oly módon kijelölve a területeket, hogy három megye csatlakozásánál a szomszédos járások osztatlan közös tulajdonban lévő földrészletei kerüljenek munkába.

A földhivatalok által elvégzett munkák közös erőfeszítéssel, nem kevés áldozattal, az érintett ügyfelek iránti nagyfokú empátiával vezettek eredményre. A konferencia idejére a kezdetben pilotprojektnek induló, de később négy közigazgatási járás területére kiterjedő munkák tapasztalatait munkafázisonként összegezték, és a projekt folytatásában hasznosítható javaslatokkal tették teljessé előadásaikat a földhivatali vezetők. Álláspontjuk szerint kiemelt szerepe van a pontos és alapos előkészítésnek, valamint a feladatok naprakész nyomon követésének, a szoros és operatív szervezésnek. Szükségesnek látják a földhivatalok technikai és humán megerősítését. Véleményük szerint jelentős segítség lenne a rendkívül hasznosnak és hatékonynak bizonyult digitális ortofotók mielőbbi rendelkezésre állása a munkálatok tervezéséhez és előkészítéséhez. A Vas megyei projekt teljesülése a konferencia idején elérte a 95%-ot, néhány nap múlva – két bíróság előtt lévő ügy kivételével – befejeződnek a munkálatok.

A jogi szolgáltatónak első alkalommal nyílt lehetősége megosztani tapasztalatait szélesebb körben. Színes előadásában esettanulmányok ismertetésével mutatta be a jogászi feladatok teljesítésének tanulságait. Tájékoztatójából kiderült, hogy az ügyfelek minél pontosabb és szélesebb körű, időbeni tájékoztatása kecsegtet a legnagyobb eredménnyel, ami a projekt minden munkafázisában hatékony lehet.

A földmérői tapasztalatokat ismertető előadásában a Pannon Geodézia Kft. vezetője kiemelte a földhivatali előkészítés alaposságát, valamint a műszaki-mérnöki tudás és tapasztalatok nélkülözhetetlenségét az esetenként nagyon szoros határidőkkel tervezett munkafázisok megfelelő színvonalú végrehajtásához.


A konferencia hallgatósága


A hallgatóság nyilvánvalóan elfáradt a magas színvonalú és rendkívül informatív előadások meghallgatása közben, így a fórumra már nem maradt túl sok energiája. A konferencia megismétlésekor a szervezők számára talán egy újabb kihívás lehet a tanácskozáson elhangzottak összefoglalását jelentő kérdések kiprovokálása a résztvevőkből, amely talán nem is olyan megoldhatatlan feladat a szeptember 25-i rendezvény tapasztalatai alapján. (Lapzártakor érkezett a hír, hogy az október 16-i ismétlésre közelít a 200-hoz a jelentkezők száma.)

Az előadások meghallgatásáért pontokat szerzett közszolgálati tisztviselők írásos formában fognak számot adni az itt szerzett tudásukról. Az elhangzott előadások vázlata rövidesen elérhető lesz a Társaságunk honlapján, hatékony alapot biztosítva a továbbképzés kiteljesítését jelentő számonkérésre való felkészüléshez.

Az elhangzott előadások anyaga és a rendezvényen készült fényképek a honlapon elérhetőek.

Buga László
Fényképek: Hodobay-Böröcz András

 

 


Képek a konferenciáról

Képek az október 16-án megtartott második konferenciáról

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2024/3. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 6120

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk