Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Intézőbizottsági ülés - 2014. november 3.

Az MFTTT intézőbizottsága 2014. november 3-án az alábbi napirenddel tartotta soron következő ülését.

 1. Az MFTTT őszi nagyrendezvényének eredményei és tapasztalatai (Előadó: Zalaba Piroska, Buga László)
 2. Az MFTTT aktuális pénzügyi helyzete (Előadó: Dobai Tibor, Szrogh Gabriella)
 3. A 2015. évi Térképészbál előkészítése (Előadó: Dobai Tibor, Tóth László)
 4. Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja programjának előkészítése (Előadó: Dr. Mihály Szabolcs)
 5. Az MFTTT 30. Vándorgyűlésének előkészítése (Előadó: Rácz Kálmán)
 6. Egyebek

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére indított program eddigi tapasztalatait továbbképzés jelleggel feldolgozó konferencia, várakozáson felüli érdeklődés mellett, a túljelentkezés miatt két alkalommal – szeptember 25-én és október 16-án – került megrendezésre. (Lásd beszámolónkat a megelőző számunkban.) A résztvevők háromnegyed részét a földhivatalok munkatársai alkották, és közel százan különböző vállalkozásokat képviseltek. Zalaba Piroska és Buga László elmondták, hogy a rendezvény szakmai eredményessége mellett – a szerény részvételi díjnak köszönhetően – anyagilag is kedvező eredménnyel zárult. A rendezvény sikere az alapos előkészítés mellett három tényezőnek volt köszönhető: az aktuális témaválasztásnak, az ingatlanrendezői minősítő pontszerzési lehetőségnek és a rendezvény beillesztésének a közszolgálati továbbképzés rendszerébe. 2018-ig, a projekt befejezéséig a konferencia, hasonló rendszerben, évente megismételhető. A beszámolót követő vitában felvetődött az MFTTT határozottabb szerepvállalásának szükségessége a hasonló, továbbképzés jellegű konferenciák szervezésében és a képzési témák kibővítése aktuális földforgalmi és ingatlanrendezési kérdésekkel. Az ib. határozatban köszönte meg a szervezőknek az eredményes munkát és felkérte Dobai Tibor főtitkárt, hogy a 2015. februári ülésre állítsa össze a Társaság ilyen jellegű rendezvényeinek éves tervét.

A Társaság anyagi helyzetét bemutató kimutatás alapján megállapítható, hogy az év végéig várható kiadások és bevételek egyensúlyban vannak, azonban a könyvelői iroda még nem tudott megfelelő adatokat szolgáltatni a számviteli szemléletű előzetes mérleg összeállításához. A pozitív pénzforgalmi egyenleg mellett fontos lenne a Társaság törzstőkéjének visszapótlása is. Az ib. a következő ülésre kérte az ügyvezető titkártól és a főtitkártól az előzetes mérleg bemutatását.

Az MFTTT az MH Geoinformációs Szolgálattal ismét tervezi a Térképész Bál megrendezését. A szervezési részletekről Dobai Tibor főtitkár tájékoztatta a testületet. A bál tervezett helyszíne a Stefánia palota, időpontja 2015. február 21. A szervezőbizottság ez alkalommal is számít a vállalkozások nagylelkű támogatására. (A rendezvény részleteiről a jelen számunkhoz mellékelt felhívás nyújt tájékoztatást.)

Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja alkalmából szervezett rendezvény előkészületeiről dr. Mihály Szabolcs számolt be. A konferenciára az FM Darányi Ignác-termében dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter védnöksége alatt 2015. március 19-én kerül sor. Az előzetes javaslat szerint a programja a CLGE (Európai Földmérők Tanácsa) által javasolt téma mellett a hazai térinformációs infrastruktúrát bemutató előadásokból áll össze. Az intézőbizottság a szervezési munkák ellátására a dr. Mihály Szabolcs vezetésével működő programbizottságba felkérte Zalaba Piroskát, dr. Siki Zoltánt, Dobai Tibort és Buga Lászlót.

Az MFTTT 30. vándorgyűlését 2015. július 2–4. között Szolnokon rendezi meg a Társaság. A szervezés technikai részleteiről Rácz Kálmán és Sápiné Sík Julianna tájékoztatta az intézőbizottságot. A szervezési és program-előkészítési munkákra az ib. Dobai Tibort, dr. Mihály Szabolcsot, Szrogh Gabriellát és Sápiné Sík Juliannát kérte fel. További részletek a jelen számunkhoz mellékelt felhívásban olvashatóak.

Az egyebek napirendi pont keretében dr. Ádám József elmondta, hogy szeptember 26–27-én Nyitrán került sor a szlovák civil földmérő szervezet képviselőivel tervezett informális találkozóra a kapcsolatfelvétel részleteinek megbeszélése érdekében. Az együttműködési megállapodás tervezetének kialakítása folyamatban van.

Az intézőbizottság az érintettekkel történt előzetesen egyeztetve javaslatot tett a választmánynak a jelölőbizottság összetételére. A módosított alapszabály szerint a választmány négy évre választ jelölőbizottságot a tisztségviselők közgyűlés általi megválasztásának előkészítésére. A következő tisztújító közgyűlésre 2015 májusában kerül sor.

Dr. Mihály Szabolcs alelnök tájékoztatott a Márton Gyárfás-emlékplakett kitüntetésre történő javaslatok előkészítésével foglalkozó bizottság munkájáról. Kérte a Társaság honlapján már közzétett javaslattételi felhívásnak a Geodézia és Kartográfia folyóiratban történő megjelentetését.

Dobai Tibor főtitkár elmondta, hogy a CLGE-képviselettel kapcsolatos háromoldalú együttműködési megállapodás aláírása a vállalkozói egyesület cégbírósági bejegyzésének elhúzódása miatt további késedelmet szenved.

A felügyelő bizottság háromnegyed éves vizsgálatának eredményeiről beszámolva Szabó Gyula fb.-tag elmondta, hogy az adminisztrációs munkában kedvező tendenciák tapasztalhatók, azonban a jegyzőkönyvek és határozatok közzétételében elmaradások vannak. Mivel a könyvelői iroda előzetes mérleget nem tudott még bemutatni, így az fb. ennek vizsgálatát még nem tudta elvégezni.

Az ülés zárásaként dr. Ádám József bejelentette, hogy az ib. következő ülését és a választmányt december 8-ra tervezi összehívni.

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2024/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 2413

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk