25 éves az EMT

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 2015. február 21-én Kolozsváron ünnepelte fennállásnak 25 éves évfordulóját. Az Ünnepségen a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaságot dr. Ádám József elnök, dr. Mihály Szabolcs alelnök és Hodobay-Böröcz András képviselte. Az ünnepséget a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) modern épületében tartották.

Az ünnepséget dr. Köllő Gábor, az EMT elnöke nyitotta meg. Dr. Seliger Sándor az EMT alapító elnöke a Társaság alapításának körülményeiről beszélt. Dr. Dávid László, a Sapientia EMTE rektora méltatta az EMT jelentőségét.

A megnyitó előadásokat a társszervezetek köszöntései követték. Az erdélyi szervezetek mellett anyaországi szervezetek is részt vettek az ünnepségen, többek között a Magyar Mérnöki Kamara, amelyet Barsiné Pataki Etelka elnök képviselt.  Az MFTTT gratulációját dr. Ádám József elnök tolmácsolta, dr. Mihály Szabolcs alelnök pedig dr. Köllő Gábornak és dr. Selinger Sándornak elismerő oklevelet és A Magyar Földmérők Arcképcsarnoka most megjelent IV. kötetét adta át.

Dr. Ferencz József, az EMT Földmérő Szakosztályának elnöke az ünnepségen a Társaság érdekében végzett tevékenysége elismeréseként, dr. Köllő Gábortól, az EMT elnökétől a PRO SCIENTIA TRANSSYLVANICA Érmet vehette át.

Az ünnepségről készült képek itt nézhetők meg, illetve innen tölthetők le. A fotók felhasználásakor kérjük megjegyezni: Fotó HBA.

Összeállította HBAMÉLTATÁS

Dr. Ferencz József

Székelyudvarhelyen,székely kisiparos család harmadik gyerekeként született 1944.február 1-én. Édesapja elesett a fronton, édesanyja hadiözvegyként nehéz körülmények közt nevelte három kisgyerekét. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, 1962-ben érettségizett a mostani Tamási Áron Gimnáziumban. A családi és az iskolai nevelés eredményeként a rendnek, a becsületes munka pontos, minőségi elvégzésének és értékelésének fontossága axiómaként irányította mindennapi tevékenységét. Érettségi után került kapcsolatba a földméréssel: 1962 és 1966 között a Nagyszebeni Katonai Főiskolán a földmérő szakot végezte, majd tanulmányait egyetemi szinten kiegészítette, elvégezve a Bukaresti Műszaki Katonai Akadémián a geodézia szakot. 1969-ben Bukarestbe helyezik a Katonai Térképészeti Igazgatósághoz, ahol különböző mérnöki beosztások után 1974 és 1988 között tudományos főkutatóként dolgozik. Másoddiplomát a Bukaresti Gazdaságtudományi Akadémia gazdaság-kibernetika szakán szerez 1982-ben. Szakmai felkészültségét 8 továbbképzési tanfolyamon tökéletesítette, amelyeknek fő irányát a kornak megfelelő szakmai informatikai rendszerek tervezése, megvalósítása és gyakorlatba ültetése, valamint az automata adatgyűjtés és adatfeldolgozás képezték. Az elsajátított új ismeretek nagyban hozzájárultak szakmai látókörének bővítéséhez. A felsőgeodézia, kartográfia és fotogrammetria terén végzett kutatási munkáinak eredményeit 10 kutatási jelentés tartalmazza, amelyek a Katonai Térképészeti Igazgatóság könyvtárában találhatóak. Kutatási eredményei közül 1973–1987 közötti időszakban 8 regisztrált szakmai újításként szerepelt, amit a gyakorlatban konkrétan felhasználtak. Ebben az időszakban a katonai földmérők különböző továbbképzési fórumain 10 előadást tartott, a Katonai Akadémián egy államvizsga dolgozatot vezetett, romániai szakmai konferenciákon a kutatási eredményeit bemutató 11 előadást tartott. Az évenkénti szolgálati minősítése mindig „Nagyon jó” volt. 1988 szeptemberében tartalékba helyezik, rövid kényszerszünet után az 1990. év tavaszáig a bukaresti Geodéziai Fotogrammetriai Kartográfiai és Területrendezési Intézetben tudományos főkutatóként folytatja szakmai tevékenységét egy automatizált földi fotogrammetriai technológia megvalósítása terén. 1990 márciusában családjával Bukarestből Sepsiszentgyörgyre költözik, ahol a Kovászna Megyei Tervezőintézet földmérő csoportjának vezetője. Tevékenységének tárgya megváltozik: a tudományos kutatást felváltja a több évtizedes kutató munka során felhalmozott ismeretek célirányos gyakorlati alkalmazása. Ennek konkrét megnyilvánulása az 1996. augusztus 30-án Sopronban, az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kar Doktori Bizottsága előtt sikeresen megvédte a „Nagyméretarányú térképezés kisszámítógéppel támogatott felmérésekkel” című doktori értekezését. A kidolgozott technológiát a Kovászna Megyei Tervezőintézet és több földmérő kolléga évekig konkrétan alkalmazta. 1994-ben létrehozta saját földmérő vállalkozását MASTER Kft. néven, amellyel szabadidejében a kor igényeinek megfelelően különböző földmérési munkákat végzett. Megszerezte 1991-ben az Igazságügyi Földmérési Szakértő minősítést és 1996-ig 35 szakértői munkát végzett el.

Kezdeményezte 1991-ben az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) keretén belül a Földmérő Szakosztály (FSZ) létrehozását, ami az év végére meg is valósult. Kitartó, konok munkával megszervezte az erdélyi magyar földmérők közti kapcsolatot, amelyet kiterjesztett az anyaországi kollégák irányába is. Ebben a munkában nagy segítséget kapott előbb a Székesfehérvári Főiskola, majd később az MFTTT vezetőségétől. Az EMT által 1992–1999 között évente szervezett Országos Szakmai Napok alkalmából a Földmérő Szakosztály tagjainak és az anyaországi kollégáknak a részvételét rendszeresen megszervezte. A földmérő szekción elhangzott előadások, amelyek közül 9 a nevéhez fűződik, és azokat követő szakmai viták joggal vívták ki az egyetemes elismerést.

1996-ban Nagyváradra költözött, ahová vállalkozását MASTER CAD névvel átköltöztette. Nagyváradon 1998-ig a Megyei Földhivatalnál mérnök, majd ezután vállalkozásának ügyvezető alkalmazottja. Folyamatosan próbál lépést tartani a technika és informatika fejlődésével. Bevezette és gyakorlatban alkalmazta a műholdas helymeghatározási technológiát 1998-ban, amellyel 2007-ig országos és megyei jelentőségű munkákat végzett. Ezt követte a robottechnológia: 2008-tól bevezette az egyszemélyes adatgyűjtési és a 3D termékek előállítási technológiáját. 2009-től bevezette a fotogrammetriai szkennelést, kidolgozta a vektor és raszter alapú integrált adatgyűjtési és adatfeldolgozási technológiát, amely keretén belül 2013-ban megvalósította a Légi Raszteres Adatgyűjtő Rendszert (LRAR), biztosítva ezzel a földi és légi raszteres adatgyűjtés lehetőségét.

A Nagyváradi Egyetem Környezetvédelmi Kara Kataszter Szakán 1997-től 2002-ig meghívott előadóként 6 tantárgyat adott elő a 4. és 5. tanévben: Geodéziai informatikai rendszerek, Területi informatikai rendszerek, Kataszteri munkák automatizálása, Térbeli geodéziai technológiák, Kataszteri munkák menedzsmentje, A fotogrammetria geometriai alapjai. A Kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem Földrajz Kar Földmérés és Kataszter Szakán 2011-től 2014-ig meghívott tanerőként Az építmények mozgás és deformáció meghatározása tantárgyat adta elő.

Nagyváradról töretlen erővel vezeti a Földmérő Szakosztályt. Megszervezte a FÖLDMÉRŐ TALÁLKOZÓ szakosztályi éves rendezvénysorozatot: az elsőt 2000-ben Nagyváradon, a soron következőket pedig Erdély különböző tájegységeinek városaiban, Tudományos konferencia és Szakmai kirándulás általános programmal. Jelenleg a XVI. FÖLDMÉRŐ TALÁLKOZÓ szervezéséből a rá háruló feladatokat végzi. Ezeken a találkozókon általában 2–3, konkrét szakmai tevékenységéhez kötődő tematikájú előadás társszerzője és előadója volt. Társszerzői általában vállalkozásának fiatal alkalmazottai.

A FSZ tevékenységének megszervezése és vezetése során, az erdélyi magyar földmérők közötti kapcsolatrendszer kialakítása mellett kiemelkedő tevékenységet fejtett és fejt ki az anyaországi földmérőkkel, szakmai felsőfokú tanintézményekkel, valamint szakmai szervezetekkel, társaságokkal való kapcsolatok kialakítása és állandó bővítése terén, nemzeti és szakmai együvé tartozásunk konkrét bizonyítéka érdekében. Ennek eredményeiként említhetjük a székesfehérvári és budapesti felsőfokú tanintézményekkel, a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társasággal (MFTTT), a Műszaki Térinformatika Egyesülettel (GITA), az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányamérő Szakcsoportjával (OMBKEBSZ) kialakított és működő kapcsolatokat. Kezdeményezésére az MFTTT és az EMT FSZ közösen alapította a Márton Gyárfás emlékplakettet, amely „az erdélyi és az anyaországi földmérő és térképész közösségek között hosszú évekre nyúlóan fennálló együttműködés fontosságának kihangsúlyozása”.

Rendszeresen részt vett meghívottként az anyaországi szakmai konferenciákon.

Az anyaországi szakmai szervezetek értékelték tevékenységét. A Magyar Mérnöki Kamara elnöksége 2006. május 15-én a Tiszteletbeli Mérnöki Kamarai Tag címet adományozta számára. A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2007. május 30-án a Tiszteletbeli Tag címet adományozta neki.

Dr. Ferencz József döntő szerepet töltött be az EMT FSZ tevékenységének meghatározásában, beindításában és tölt be annak állandó, színvonalas működésében, az erdélyi magyar földmérők bel- és külföldi kapcsolataink kialakításában és állandó bővítésében, szakmai felkészültségük folyamatos tökéletesítésében.

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk