Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Vándorgyűlés 2015

„Földügy és térképészet a nemzetgazdaság szolgálatában” címmel 2015. július 2-4. között tartotta ez évben Szolnokon a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 30. Vándorgyűlését a rendezvénynek otthont adó Aba-Novák AGÓRA Kulturális Központban.

Régi adósságát törleszti ezzel a Társaság, hiszen az 1957 óta két évenként, más-más városban rendezett vándorgyűlések helyszínét tovább bővítettük a vándorgyűlés szolnoki rendezésével. Számítottunk az aktív területi csoport közreműködésére, a sokrétű szervező munka gondos végrehajtására és úgy gondoltuk a város, ennek a tájnak a megismerése maradandó élménnyel fogja gazdagítani a résztvevőket.

A vándorgyűlésen 258 fő vett részt, 60 előadás illetve beszéd hangzott el három plenáris és nyolc szekcióülés keretében, nyolc vállalkozás mutatkozott be poszterekkel illetve állította ki az általa forgalmazott műszereket. A vándorgyűlés megrendezését nyolc vállalat illetve intézmény anyagilag is támogatta.

A vándorgyűlés megvalósult programja a következő volt:

Nyitó plenáris ülés

Dr. Ádám József, az MFTTT elnöke: Elnöki megnyitó

Dr. Szinay Attila, jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár, FM: Köszöntő a fővédnök Dr. Fazekas Sándor nevében; Aktuális szakmapolitikai kérdések

Szalay Ferenc polgármester, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata: Védnöki köszöntő; Előadás Szolnok városáról

Dr. Kállai Mária, kormánymegbízott, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal: Védnöki köszöntő; Kormányhivatali modell, közigazgatási fejlesztések

Mészáros János, megyei főépítész, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal: Térinformatikai lehetőségek a Megyei Területrendezési Terv készítése és alkalmazása során

Kassai Ferenc, elnök, Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara: A földmérés szerepe az e-államban

Dr. Ferencz József, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Földmérő Szakosztályának elnöke: Erdélyi köszöntő és Márton Gyárfás emlékplakett átadása

Dr. Ádám József, az MFTTT elnöke: Szlovák-magyar szerződés aláírása, MFTTT szerepe és a tiszteletbeli tagságról szóló oklevelek átadása

Plenáris ülés

Volter György, KT Üzleti Támogatás MOL vezető, MOL Nyrt.: MOL Magyarország tevékenységénekek bemutatása

Fekete Gábor, főigazgató, FÖMI: Informatika a FÖMI-ben (Áldás vagy átok?)

Dr. Varga Márk, főosztályvezető, FM Földügyi Főosztály: Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Iván Gyula, főigazgatói főtanácsadó, FÖMI: Merre tart világunk földügyi igazgatása

Zalaba Piroska térinformatikai főfelügyelő, FM Földügyi Főosztály: A megvalósult Címregiszter és tervezett további fejlesztései

 

1. szekció: Agrárgazdálkodás a földmérés tükrében

Ifj. Hubai Imre, vidékfejlesztésért felelős alelnök, NAK JNSZM Agrárkamara: A korszerű távérzékelési módszerek alkalmazásának lehetőségei az Egységes Gazdatámogató Rendszerben

Bognár Erika, igazgató, Földmérési és Távérzékelési Intézet: A Közös Agrárpolitika (KAP) Reformjának kihívásai a MePAR vonatkozásában

Dr. Tóth Albert, MNVH elnökségi tag, Szolnoki Főiskola főiskolai tanár, professzor emeritus: A mikroformák és a tájhasznosítás kapcsolata

Varga Zoltán Geomentor Kft.: Valami van a levegőben

 

2. szekció: Védelmi célú geoinformatikai feladatok

Dr. Kállai Attila alezredes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar: Zrínyi Újvár feltárásának térképészeti munkái

Sipos György, HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikácós Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.: Hajózható folyók és tavak mederfelmérése

Dr. Mihalik József, HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikácós Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.: DTA-50 felújítása

Rostás Sándor százados, MH Geoinformációs Szolgálat: DITAB-50 az új topográfiai adatbázis

Vízhányó József, ESRI Magyarország Kft.: Nagytömegű adatnyerés és feldolgozás

3. szekció: Olajvezetékek és energiaszállítás

Dr. Mike Krisztina, Bányamérés és Birtokjog MOL vezető: Bányászati létesítmények - bányaszolgalmi jogok alapítása, utólagos megállapítása, ezek nyilvántartása és kezelése

Lévai Balázs, Centrál Geo Kft.: Drónok alkalmazása a bányatérképek készítése során

Bartha Csaba, ügyvezető, Navicom Bt.: Topcon SIRIUS BASIC / PRO - UAS használata, és az adatok feldolgozása, a Centrál-Geo tapasztalatai alapján

Wéber József, ügyvezető igazgató, Wéber 2000 Kft.: A százhalombattai Finomító több mint 50 éve folyó geodéziai munkáinak ismertetése

Zubály Viktória, PhD hallgató, BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék: Mérnökgeodéziai feladatok és automatizálási lehetőségek a MOL Nyrt. százhalombattai telephelyén

Horváth Zsolt, ügyvezető, Geosite Kft.: Terepi adatgyűjtéstől a külszíni bánya felmérésig

 

4. szekció: Földügyi és ingatlanügyi kérdések

Nagy János, Ipolyerdő Zrt. – Konczos Tibor, Naviscon Zrt. Ingatlan-nyilvántartás az erdőgazdálkodásban

Sándor József, ingatlanértékesítő, geodéziai tervező és szakértő, HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.: Az egyéb önálló ingatlanokhoz tartozó alaprajzok készítése, módosítása

Bolla Attila, földmérési osztályvezető, Vas Megyei Kormányhivatal: A Földhivatalok földmérési nyilvántartásai a XXI. Században

Csörgits Péter, Geodézia Zrt.: Vasútmérés tervezéstől a megvalósulásig

Váradi Attila, Leica Geosystems Hungary Kft.: Leica Geosystems: 3D forrradalmak

5. szekció: Osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Mátyás László, műszaki vezető, NKP Nonprofit Kft.: A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eddigi tapasztalatai

Homolya János, témavezető, NKP Nonprofit Kft.: A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének munkafolyamatait támogató, irányító és ellenőrző rendszer (MTR) jellemzői és gyakorlati haszna a munkavégzés során

Marton Róbert, földmérő mérnök, Vas Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály: Osztatlan közös tulajdon megszüntetése földhivatali munkái

Iván Zsuzsa, földmérő mérnök, Geodézia Kft.: Földmérési vállalkozók az osztatlan közös tulajdon megszüntetésében

Érsek Ákos GPSCom Kft.: Spectra Precision geodéziai és GNSS újdonságok

 

6. szekció: Ifjúsági szekció

Balogh Bálint, BsC egyetemi hallgató, BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék: A regresszió számítás alkalmazásának bemutatása gyakorlati példákon keresztül az ipari geodéziai méretellenőrzések során

Barancsuk Ádám, MSc egyetemi hallgató, ELTE Térképtudományi és Geoinformatika Tanszék: Vetületek automatikus felismerése a fokhálózati vonalak képe alapján

Kovács Gergő, egyetemi hallgató, Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézet: Csapadék befogadó-képességének térképezése távérzékelési módszerekkel városi környezetben

Szántó Marcell, egyetemi hallgató, Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézet: Okostelefonok alkalmazhatósága zajtérképek készítésére

Piri Dávid BSc egyetemi hallgató, BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék: Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

 

7. szekció: Térinformatika és fejlesztések

Miszori Krisztián, DigiTerra Kft.: DigiTerra legújabb terepi és felhő alapú geoinformatikai fejlesztései

Zboray Zoltán igazgató, Földmérési és Távérzékelési Intézet: Fotogrammetriai fejlesztések a FÖMI-ben

Braunmüller Péter, Földmérési és Távérzékelési Intézet: A digitális légifelvétel-archívum első éve

Körmendy Endre, ügyvezető, Geoservice, Budaörs: Robot-repülők alkalmazása fotogrammetriában, földmérésben (tapasztalatok eBee UAV-val)

Olasz Angéla, Földmérési és Távérzékelési Intézet: Az IQumulus projekt első eredményei

Neuberger Hajnalka, PhD hallgató, BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék: XX. századi katonai objektum-rekonstrukció LiDAR adatok felhasználásával

 

8. szekció: Alapadatok a nemzetgazdaság téradat infrastruktúrájához

Busics Imre igazgató, Földmérési és Távérzékelési Intézet: Alappont hálózataink a jogszabályok tükrében

Homolya András mestertanár, BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék: Árvizek, magassági alappontok, árvízszintjelző táblák Budapesten

Surek György, Földmérési és Távérzékelési Intézet: Optikai és radar műholdfelvételek együttes alkalmazása a mezőgazdasági távérzékelésben

Dr. Petrik Ottó, Földmérési és Távérzékelési Intézet: Környezeti földfelszín-monitorozás

Palya Tamás, Földmérési és Távérzékelési Intézet: INSPIRE irányelv – Nemzeti Téradat Infrastruktúra

Szigeti Csaba, MSc hallgató, ELTE Térképtudományi és Geoinformatika Tanszék: Térképi információ értelmezésének mérése és az eredmények gyakorlati felhasználása személyre szabott térkép szerkesztésénél

 

Záró plenáris ülés

Dr. Zentai László, az ICA főtitkára, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék: A Térkép Nemzetközi Éve 2015-16

Dr. Ádám József, az MFTTT elnöke: A fény nemzetközi éve 2015

Csörgits Péter, főmérnök, Geodézia Zrt.: Közlekedési létesítmények felmérése és vizsgálata Mobil Térképező Rend-szerrel (MMS)

Dr. Égető Csaba adjunktus, BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék: Csősajtolás geodéziai építésirányításának tapasztalatai

Dobai Tibor, MFTTT főtitkár: Zárszó

A vándorgyűlések harmadik napja hagyományosan a kirándulásé volt, amelyre – az utóbbi évekhez hasonlóan – sajnos ismét nagyon kis létszámot sikerült toborozni. 2010 óta látványosan csökken a harmadik napi program résztvevőinek száma, ennek ellenére nem volt hiábavaló a helyi szervezők igyekezete, mert rendkívül érdekes és hangulatos programból maradtak ki azok, akik szombaton mást választottak.

21 személyes kisbusszal és két személyautóval már negyed 9-kor elindult a csoport Szolnok központjából. Az első két nap háziasszonya, Sápiné Csík Júlia (mindenki „Julcsija”) útközben idegenvezetőként is bemutatkozott. A városból kivezető úton röviden beavatott a mintegy 1000 éves település történelmébe, megismertetett az útvonalon látott legnevezetesebb épületekkel, a Tisza fölött átívelő hidak elődeinek múltjával, illetve minden településről, melyen áthaladtunk, elmondta a legérdekesebb tudnivalókat. Rákóczifalván és Martfűn áthaladva először a Tiszazugi Földrajzi Múzeumot látogatta meg a csoport. Itt – az interaktív kiállítótér jóvoltából – kellemes csalódás ért mindenkit, hiszen az általában monotonnak tartott múzeumi tárlatvezetés még a gyermeki érdeklődést is kihozta a csoport tagjaiból.

A következő – szó szerint ínyencnek nevezhető – állomás Erdős Hanna cukrászati bemutató terme volt, Tiszaföldváron. A gasztronómiai világkupán (Willeroy&Bock Culinary World Cup) aranyérmet nyert mestercukrász alkotásainak lenyűgöző látványa szinte a vitrinhez ragasztotta a kíváncsi szemeket. Nehéz volt elhinni, hogy a porcelánnak, fának, finom csipketerítőnek látszó tárgyak mind cukorból vannak.

Ebéd előtt a Szicsek Pálinkafőzde bemutatóján követhettük nyomon a gyümölcs útját az első csepptől a palackozott termékig. Az üzemlátogatással egybekötött pálinka-bemutató és -kóstolás, és az ebéd között a gyönyörű tóparti gazdaság élménykertjét is megcsodálhattuk.

A kirándulás útvonalát részletesen is bemutatja Hodobay-Böröcz András írása.

Összességében elmondható, hogy a 30. vándorgyűlésen jól szervezett rendezvénynek lehettünk résztvevői. Külön köszönet illeti a helyi szervezőket: Rácz Kálmán hivatalvezetőt, Sápiné Csík Juli fölmérő mérnököt és munkatársait a minden részletre odafigyelő hatalmas feladatot jelentő szervező munkájukért.

Hodobay-Böröcz Andrásnak a vándorgyűlés első napján készült fotói a honlapunk képtárában megtekinthetők, ahol a későbbiekben további fényképek is elérhetők lesznek. Részletes beszámoló a Geodézia és Kartográfia 2015. év 7-8. számában olvasható.

Buga László
Szrogh Gabriella

 


GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2024/3. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 6781

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk