Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Intézőbizottsági ülés

Társaságunk Intézőbizottsága (IB) soron következő ülését 2015. november 5-én 14.00 órakor tartotta a FÖMI I. emeleti tanácstermében.

A Társaság elnöke dr. Ádám József üdvözölte a megjelenteket, majd miután megállapította az ülés határozatképességét, elfogadtatta a következő, előre meghirdetett napirendet:

 

1. A Társaság nagyrendezvényeinek eredményei
Előadó: Buga László, Zalaba Piroska és Szrogh Gabriella

2. A 2016. évi térképész bál előkészületei
Előadó: Dobai Tibor

3. A Társaság 2016. évi költségvetésének tervezete
Előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

4. Jelölőbizottság a 2016. évi Lázár deák-emlékérem adományozására
Előadó: Dr. Ádám József

5. Jelölőbizottság a 2016. évi Márton Gyárfás-emlékplakett adományozására
Előadó: Dr. Ádám József

6. A Társaság titkárságának ügyrendje
Előadó: Dr. Ádám József

7. Egyebek

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére indított projekt tapasztalatait feldolgozó konferenciát, továbbképzés jelleggel az idén is megrendeztük a Földművelésügyi Minisztériummal közösen– a nagy érdeklődésre való tekintettel az idén is – két időpontban: 2015. október 14-én és október 29-én a Földművelésügyi Minisztérium, Darányi Ignác-teremében. A konferencia fővédnöke Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter volt. Az MFTTT elnökének levelére Kovács Zoltán államtitkár felkérte a megyei kormányhivatalokat vezető kormánybiztosokat, hogy a földhivatali kollégák számára minél szélesebb körben tegyék lehetővé a részvételt. Ennek és a közszolgálati dolgozók számára előírt kötelező továbbképzésnek, valamint a földmérők számára az ingatlanrendezői minősítéshez szükséges, hasonló önképzési kötelezettségnek is volt köszönhető a nagy érdeklődés. A konferencia évenkénti megrendezését a program teljes idejére tervezzük, ezért a szervezés megkönnyítése érdekében, tanulva a tapasztalatokból, a helyszín korlátozott befogadóképességére tekintettel eleve két időpontot fogunk meghirdetni. Sajnálatos módon, ugyan csak a helyszűke miatt nem tudtuk megvalósítani a jogi szolgáltatók továbbképzésével közös programot. Érdekes színfolt volt a második időpontban a projekt helyzetét és az eddigi tapasztalatokat bemutató referátumok mellett a dr. Gross Miklós által, az ortofotókról tartott szakmai előadás.

A GPS magyarországi alkalmazásának 25. évfordulójáról megemlékező konferencia lebonyolításában is aktívan közreműködött Társaságunk. (A rendezvényről a honlapunkon részletesen beszámoltunk.) A huszonöt szakmai előadást teltházas közönség hallgatta az FM Darányi Ignác-termében.

A két nagyrendezvény – a szakmai sikere mellett – szerény bevételt is jelentett a Társaságunk számára. Az IB határozatában megköszönte a szervezésben részt vevő tagtársak munkáját.

Az előző IB-ülésen (09.10.) kijelölt szervezőbizottság vezetője Dobai Tibor a térképész bál szervezési előkészületeiről beszámolva elmondta, hogy a kitűzött időpontban (február 06.) a Stefánia Palota foglalt, így más – bérleti díj fejében igénybe vehető – helyszín után kell nézni. Személyesen is meggyőződött róla, hogy a tervezett helyszín (Budavári Palota Barokk udvara) megfelelő környezetet biztosítana a rendezvénynek. Mindent figyelembe véve a bál méltó színvonalú megrendezése (100 fővel számolva) kb. 27 500 Ft/fő költséget jelentene. Ezt a Társaság saját költségvetéséből nem tudja megfinanszírozni, így a szervezők soron következő feladata támogatók után nézni. A szponzoroknak felkínáljuk a logójuk megjelenését a meghívón, a bál honlapján és a helyszínen, valamint támogatásként felajánlott 200 000 Ft-onként 2 db tiszteletjegyet. A költségek csökkentése érdekében szűkíteni kell a protokoll vendégek számát is. Szélesebb körű részvételre 6 000–8 000 Ft-os belépő esetén számíthatunk, ennek megfelelően kell a támogató összeget összegyűjteni. Javaslatként felmerült az átnevezés lehetősége „Földmérő és Térképész Bál”-ra, hogy ezzel is növeljük az érdeklődést. Tekintettel a 2016. évi jubileumokra (60 éves az MFTTT, 150 éve alapították a Mérnökegyletet) felmerült egy későbbi időpontban megrendezendő alternatív társas összejövetel megszervezésének lehetősége is. Az IB felkérte a szervezőbizottságot, hogy a következő ülésére (december 14.) készítse elő részletes javaslatát a bállal kapcsolatban.

Szrogh Gabriella ügyvezető titkár az ülés előtt közreadta a Társaság jövő évi előzetes költségtervét, amely –jóllehet  az ez évi tapasztalatokon alapul – még meglehetősen sok bizonytalanságot tartalmaz. Úgy tűnik, pályázati támogatások nélkül nincs lehetőségünk a minimalizált működési körből kitörnünk. Az IB indítványozni fogja a Választmánynak és a Közgyűlésnek a tagdíjak szerény emelését (egyéni tagdíj 9 000 Ft-ról 10 000 Ft, nyugdíjasok és diákok részére 5 000 Ft, jogi tagok részére 10%-os emelés). A folyamatos szabályszerű működéshez a Közgyűlésnek még decemberben el kell fogadni a jövő évi költségvetést, ezért az ügyvezető titkár a főtitkárral pontosítja a beterjesztendő tervezetet.

A Lázár deák-emlékérem odaítélését előkészítő jelölőbizottság összetételére dr. Ádám József elnök tett javaslatot: Hetényi Ferencné, Tóth László, Toronyi Bence, Várnay György, Zentai László személyében. Az IB vita nélkül megszavazta a tagság teljes körének képviseletét biztosító személyek bekerülését a jelölőbizottságba.

A Márton Gyárfás-emlékplakett odaítélését előkészítő jelölőbizottságot az alapszabály szerint az IB négy évre választja. Az elnök által előterjesztett javaslatot – Dr. Mihály Szabolcs, Hodobay-Böröcz András, Rácz Kálmán) – a testület egyhangúlag megszavazta.

Az elnök – hasonló tevékenységi körű szervezet szabályzatát alapul véve – elkészítette a titkárság ügyrendjének tervezetét, amelyet az ülés előtt jóval megküldött a tagok részére véleményezésre. A dokumentum kiegészítésére Buga László főtitkár-helyettes tett részletes írásos javaslatot, amelyet a jelenlevők elfogadtak. A kiegészítések figyelembevételével az IB elfogadta a titkárság ügyrendjét és határozatában december 01-jével hatályba léptette.

A Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft — folytatva korábbi hagyományait — újabb szakmatörténeti témájú könyv megjelentetését tervezi, amelyhez kérte a Társaság támogatását. A FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPÉSZET KULTÚRTÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL A RENESZÁNSZIG című könyv szerzőjének (Ujlaki Tibor, a Kft. munkatársa) több évtizedes kutatómunkáját reprezentáló kiadvány új megközelítésben tárja az olvasó elé a földmérés és térképészet kialakulásának és fejlődésének történetét. Az MFTTT nem rendelkezik megfelelő anyagi háttérrel a kiadás finanszírozásához, legfeljebb pályázat keretében tudja támogatni azt. Erről a kézirat megismerése után dönt a testület.

Az elnök felhívta a figyelmet a FÖLDTUDOMÁNYOS FORGATAG - INTERAKTÍV GEOKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR ez évi rendezvényére (november 7–8), amelynek szervezői a Magyarhoni Földtani Társulat és Magyar Természettudományi Múzeum, társszervezők: Magyar Geofizikusok Egyesülete, Magyar Természettudományi Társulat. A földmérést és a térképészetet Társaságunk és a FÖMI képviseli.

Dr. Riegler Péter főszerkesztő jelezte, hogy a közelmúltban bekövetkezett személyi változások miatt a Geodézia és Kartográfia szerkesztőbizottságának összetételét célszerű felülvizsgálni és a szakma teljes körű képviseletének biztosítása érdekében új tagokat kell felkérni a közreműködésre. Erre vonatkozó javaslatot terjeszt elő a következő intézőbizottsági ülésre.

A Társaság testületeinek (IB, Választmány, Közgyűlés) soron következő összejöveteleire 2015. december 14-én kerül sor.

A beszámolót összeállította:

Buga László

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2022/6. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 2042

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk