Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Intézőbizottsági ülés

Az MFTTT intézőbizottsága február 2-án tartotta ez évi első összejövetelét a következő napirendi pontok megtárgyalására:

 1. Az MFTTT aktuális pénzügyi helyzete (előadók: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella)
 2. Az "Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja" előadóülés (2016. március 17.) programja (előadó: Iván Gyula)
 3. Az MFTTT60 előadóülés (2016. április 20.) előkészítése (előadó: Iván Gyula)
 4. A Társaság szakosztályai és területi csoportjai működésének áttekintése és koordinálása (előadó: Iván Gyula)
 5. Javaslat a magyar földügyi és térképészeti szakigazgatás reformjára (előadó: Dobai Tibor)

A napirend elfogadása után – Osskó András elfoglaltságára tekintettel – a testület az 5. napirenddel kezdte a munkát. A kormány tagjaihoz intézett „Nyílt levélre” kapott válaszokat a Társaság vezetősége január 7-i értekezletén értékelte és egy ad-hoc bizottságot bízott meg az MFTTT további javaslatainak megfogalmazására. Az ad-hoc bizottság tagjai: Dobai Tibor, Iván Gyula, Osskó András, Mihály Szabolcs és Zsilvölgyi Csaba. Első lépésként – dr. Fazekas Sándor FM miniszter levelének zárómondataira hivatkozva („… a szervezeti struktúra megváltoztatása magasabb szintű döntést igényel, amelyhez szükséges megvizsgálni a szakigazgatás működtetésének finanszírozásával kapcsolatos kérdéseket is. Célszerű az Államreform Bizottság figyelmét felhívni, és esetleges álláspontját megkérni az MFTTT javaslatáról.”) – egy rövid levélben fel kell ajánlani a Társaság további segítségét az államreform bizottság döntés-előkészítő munkájában. A továbbiakban egy szakmailag megalapozott, számvetésekkel is alátámasztott döntéstámogató tanulmányt kell kidolgozni a földügyi és térképészeti szakigazgatás javasolt átalakítására.

Időközben a sajtóban napvilágot látott azon közintézmények, hivatalok listája, amelyek megszüntetésével kívánják az államapparátus létszámát és a bürokratizmus csökkentését elősegíteni. A listán szerepel a Földmérési és Távérzékelési Intézet is. Az IB álláspontja szerint a döntéshozó tudomására kell hoznunk ezzel kapcsolatos szakmai véleményünket is. Habár a két kérdés egymással szoros kapcsolatban van, az IB úgy foglalt állást, hogy külön levelet küldjünk a szakigazgatás reformjával kapcsolatban dr. Patyi Andrásnak az államreform bizottság elnökének és külön levélben hívjuk fel Lázár János miniszter figyelmét a FÖMI megszüntetésével kapcsolatos szakmai aggályainkra. A levelek elkészítésével az IB az ad-hoc bizottságot bízta meg.

Az MFTTT pillanatnyi pénzügyi helyzetének bemutatására a Társaság könyvelésének vezetésével megbízott iroda kimutatást készített. A főtitkár javaslatának megfelelően a várható eredményt (3,4 millió Ft) a Társaság tartalékolja, és felhasználásáról a beérkező tagdíjak és támogatások mértékétől függően dönt.

Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napját 2016. március 27-én a Földművelésügyi Minisztérium Darányi-termében tervezzük megünnepelni. Ez alkalommal Ruđer Josip Bošković (1711–1787) horvát polihisztor munkásságára is emlékezünk. Az IB az ülésnap megszervezésére Iván Gyula vezetésével kijelölt egy szervezőbizottságot Buga László, Dobai Tibor, Domokos György, Siki Zoltán és Zalaba Piroska részvételével. A földmérő szakma népszerűsítésére alkalmas témákban (GNSS, drónok alkalmazása, távérzékelés, Free Open Source térinformatika, topográfiai felújítás, katasztrófa-menedzsment, klímaváltozás földmérési, térinformatikai támogatása, 3D-s geodézia, Smart City stb.) kell felkérni előadókat szakmánk eredményeinek közérthető bemutatására. Az IB felkérte a szervezőbizottságot az előadók felkérésére, a program mielőbbi összeállítására és publikálására valamint a közönségszervezés elindítására.

1956. április 20-án alakult meg az MFTTT jogelődje, a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület (GKE) a MTESZ kebelén belül. A 60 éves évforduló megünneplésére a Társaság tudományos ülést szervez. A rendezvénynek a katonai térképészet Szilágyi Erzsébet fasori székhelye ad otthont. A tervek szerint az egyes szakosztályok képviselői adnának áttekintést szakterületük tudományos eredményeiről, fejlődési irányiról. A IB megtárgyalta a térképész bál alternatívájaként felmerült szociális rendezvény (szakestély, bankett) egyidejű megszervezésének lehetőségét és arra az álláspontra jutott, hogy a tagság körében végzett széleskörű közvélemény kutatás eredményeit is figyelembe véve egy kora őszi időpontban szervezi meg a társas szakmai összejövetelt. Az április 20. tudományos ülésnap továbbképző jellegű lesz, alkalmat adva a tagtársaknak szakmai pontok szerzésére.

Az IB szükségesnek tartja a területi csoportok működésének áttekintését. Szervezeti megújulásuk érdekében – ahol erre igény van – választásokat kell szervezni. Az egyes területi csoportok létrejöttének, a területi hatályuk meghatározásának minden esetben helyi kezdeményezésen kell alapulnia. Az IB felkérte Iván Gyula főtitkárhelyettest, hogy a területi csoportok elnökeivel vegye fel a kapcsolatot 2016. május 30-ig, és egyeztesse a tisztújító ülések megszervezését. Ezeken a rendezvényeken a Társaság vezetését az elnök, az elnökhelyettes vagy a főtitkár fogja képviselni.

Ismét felmerült a szakosztályok számának újragondolása, de ebben a kérdésben az IB nem jutott egységes álláspontra.

Az egyebek napirendi pont keretében Ádám József elnök ismertette Busics György tagtársunk támogatást kérő megkeresését a földmérők védőszentje szobrának felállításához.

Felhívás
a földmérők védőszentje szobrának felállítására

Kőszeg és Horvátzsidány között, a Péruska erdőben – Dumovits István horvátzsidányi plébános kezdeményezésére – egy kápolna és egy szoborpark épült ki. A kirándulóhellyé kiépített terület az ún. Péruska Mária kegykép körül található, ami zarándokhely is. A szoborparkban jelenleg 29 szobor van, amelyek az egyes mesterségek védőszentjeit ábrázolják. A 30. szobrot a földmérők védőszentjének, Szent Tamásnak a tiszteletére tervezzük felállítani. A mintegy 105 cm magas szobor 1 méteres alapzaton állna, becsült költsége 700 ezer forint. Felszentelésére 2016. július első vasárnapján kerülne sor; a rendvédelmi szervek hagyományos zarándok-miséjének végén, amit egy közös szabadtéri ebéd követ.

Kérjük a földmérés, térképészet, térinformatika szakterületét művelő szakembereket és cégeket, hogy lehetőségük szerint pénzadományukkal támogassák a szobor elkészültét. Az adományokat az MFTTT számlájára lehet átutalni (számlaszám: 10200830-32310308) amiről igazolás kérhető.

Az ünnepi eseményre 2016. július 3-án délelőtt 10 órára minden Támogatót, minden érdeklődő kollégát szívesen látunk.

A kezdeményezők nevében:

Dr. Busics György okl. földmérőmérnök (volt horvátzsidányi lakos)

Busics Imre okl. fotogramméter mérnök (volt horvátzsidányi lakos)

Csire Imre okl. földmérőmérnök (szombathelyi lakos)

 

Az IB úgy foglalt állást, hogy a felhívást a honlapon közzéteszi és az MFTTT vállalja az adományok pénzügytechnikai kezelését.

Egyéb hozzászólás nem lévén, az elnök berekesztette az ülést.

A beszámolót összeállította: Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2023/5. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 2319

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk