Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

A Katonai Térképészet Napja

Február 3-án az MH Geoinformációs Szolgálat és a HM Zrínyi Térképészeti és Kommuniká-ciós Szolgáltató Nonprofit Kft. Szilágyi Erzsébet fasori székhelyén ünnepi állománygyűlésen emlékeztek meg a Katonai Térképészet Napjáról. Az ünnepségre meghívták a Honvédelmi Minisztérium (HM), a Honvéd Vezérkar, a Magyar Honvédség (MH), a HM társaságok, va-lamint a civil térképészeti intézmények, szervezetek, oktatási intézmények, illetve az OMSZ vezetőit és képviselőit.

A rendezvényt Tóth László ezredes, az MH Geoinformációs Szolgálat főnöke nyitotta meg, köszöntötte a meghívott vendégeket és a katonatérképészeket. Megkü-lönböztetett tisztelettel üdvözölte az elnökségben helyet foglaló Csepregi László ezredest, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat felderítő csoportfőnökét, Mucsi István ezredest, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság híradó és informatikai főnökét, Dr. Holló Juditot, a Földmű-velésügyi Minisztérium Földügyi főosztályvezető helyettesét, Dr. Ádám József akadémikust, az MFTTT elnökét és a házigazdák képviselőit: Dr. Bozsonyi Károlyt, HM Zínyi Nkft. ügy-vezetőjét és Németh Lászlót, HM Zrínyi Nkft. térképész ágazati igazgatóját.


Az elnökség: Dr. Ádám József, dr. Holló Judit, Csepregi László, Tóth László,
Mucsi István, Bozsonyi Károly és Németh László.


Az ünnepség elején Péger Ádám alezredes olvasta fel a honvédelmi miniszter és a vezérkari főnök üdvözlő levelét, majd ezt követően Lusták Péter alezredes ünnepi beszédben emlékezett meg az önálló magyar katonai térképészet 1919. február 4-ei létrehozásáról és közel száz éves tevékenységéről, jelenlegi feladatairól.

Az állománygyűlésen kitüntetések és elismerések átadására is sor került. A Honvéd Vezérkar főnöke elöljáró parancsnoka javaslatára, eredményesen végzett szakmai munkája elismeréséül a „Katonai Térképészet Napja” alkalmából emléktárgyat adományozott Kőhegyi Zoltán őr-nagynak és Molnár Gábor István zászlósnak. A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat szolgálatfőnöke a magyar katonai térképészet érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai tevé-kenysége elismeréséül „RÉDEY ISTVÁN-EMLÉKPLAKETT”-et adományozott Kertész Zsigmond nyugállományú alezredesnek és Mester László alezredesnek, tárgyjutalmat adomá-nyozott 80. születésnapja alkalmából Mester Sándor nyugállományú ezredesnek. Ezt követően az MH GEOSZ és a HM Zrínyi Nkft. munkatársai közül huszonnyolcan vehettek át dicséret-ről és jutalomról szóló oklevelet.


Az állománygyűlés résztvevői

A hivatalos részt a Honvéd Művészegyüttes képviselőjének versekből, dalokból összeállított színes műsora követte.

Az ünnepi állománygyűlést követő állófogadásra a házigazda Tóth László ezredes meghívta a vendégeket és az elismerésben részesült kollégákat. Pohárköszöntőjében Csepregi László ezredes méltatta a katonai térképészek munkáját és kiemelte a térképészeti termékek fontosságát a Magyar Honvédség feladatainak ellátásában. Gratulált az eddigi eredményekhez és további sikereket kívánt a katonatérképészeknek.A beszámolót összeállította: Buga László
Fotó: Hegyes Józsefné, HM Zrínyi Nkft.

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2023/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 4465

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk