Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Intézőbizottsági ülés

Társaságunk vezető testülete 2016. szeptember 12-én a következő napirend megtárgyalását tervezte:

 1. A Társaság 2017. évi költségvetési tervezete
  Előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 2. A Társaság 2017. évi Vándorgyűlésének előkészítése
  Előadó: Dobai Tibor és Zsilvölgyi Csaba

 3. Az Osztatlan közös tulajdon megszüntetése (OKTM) c. konferencia előkészítése
  Előadó: Buga László és Zalaba Piroska

 4. Az MFTTT pénzügyi politikájának módosítása
  Előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 5. A tagnyilvántartás helyzete
  Előadó: Szrogh Gabriella

 6. A szakosztályok és területi csoportok működésének helyzete
  Előadó: Iván Gyula

 7. Egyebek

Az ülést megnyitva dr. Ádám József elnök örömmel nyugtázta, hogy a testület 14 tagja közül 12 jelen van.

Az elnök kérésére, az egyéb napirendi pontok között szereplő, a tagságot élénken foglalkoztató, az állami földmérés és földügyi jövője témában kért tájékoztatást az FM Földügyi Főosztály megbízott vezetőjétől. Horvát Gábor István elmondta, hogy még nem születtek meg azok a vezetői döntések, amelyek alapján az egyes állami hivatalok és háttérintézmények átalakításáról szóló kormányhatározat szerint megszűnő FÖMI kormányhivatalba történő beolvadásának módjáról, feladatainak átadásáról érdemben nyilatkozni lehetne. A FÖMI két tervezett nagy projektjének koordinálása kikerült az Intézet és az FM hatásköréből, ez a Lechner Tudásközpont feladata lesz.

Az első napirend keretében áttekintették a 2016. év költségvetés helyzetét is. A működéshez szükséges összeg a tervezett támogatások hiánya miatt még nem áll rendelkezésre, de az év hátralévő részében a kintlévőségek behajtásával, rendezvények bevételeivel és további támogatások megszerzésével előteremthető. Pénzforgalmi szempontból nincs veszélyben a Társaság működése, azonban az év végére prognosztizált számviteli mérlegünk egyelőre mínuszban van. Jelenleg is több, támogatásra benyújtott illetve benyújtás előtt álló pályázatunk van, ami reményt jelent a pozitív szaldó elérésére. A körülményekre tekintettel a 2017. évi költségvetés tervezésekor több, megalapozottan teljesülő támogatással kell számolnunk, ami több szervezőmunkát igényel a vezetőségtől. A Vándorgyűlés megrendezése a szakmai eredményesség mellett anyagilag is mindig sikeres esemény. Az országos seregszemle potenciális támogatóinak jóvoltából, a visszafogott gazdálkodás folytatásával 16,1 millió forint bevétel és 13,2 millió forint kiadás mellett 2,9 millió forintos többlettel tervezzük a jövő évet figyelemmel az ez évi esetleges hiány pótlására is.

A Vándorgyűlés helyszínének kiválasztása további egyeztetést igényel a Tolna megyei kormánymegbízottal és Szekszárd polgármesterével. A négy, előzetesen kiválasztott intézmény közül a Babits Központ tűnik alkalmasnak a rendezvény lebonyolítására, mondta Zsilvölgyi Csaba alelnök, beszámolva be az eddigi előkészítő munkáról. Októberben az elnök, az alelnök a főtitkát és az ügyvezető titkár kíséretében Szekszárdra utazik és a helyi szervezőbizottság tagjaival közösen megtekintik a lehetséges helyszínt, megbeszélést terveznek a város polgármesterével és a megyei kormánymegbízottal a Vándorgyűlés támogatása ügyében.

A szakmai programról Iván Gyula, főtitkár-helyettes távolléte miatt még érdemben nem lehetett tárgyalni. Felvetődött, hogy a lehetséges témaköröket a két legnagyobb potenciális támogató (MOL, Paksi Atomerőmű) működési körét is figyelembe véve kell kialakítani.

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos, immár harmadik évben ismétlődő, továbbképzés jellegű konferencia védnökségét dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter elvállalta, az erről szóló levelet Társaságunk megkapta. A konferencia október 26-án lesz az FM Darányi Ignác-termében. Ez évben nem tervezzük az ismétlést, így az esemény a terem befogadóképességének megfelelő számú jelentkezőnek biztosítja a részvételt.  Örvendetes, hogy dr. Kovács Zoltán a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára is támogatja a rendezvényt, és a földhivatali munkatársak részvételének elősegítésére felhívó körlevelet küldött a fővárosi és megyei kormánymegbízottaknak. A részvételi díjas konferencia programja az előző évi rendezvény mintájára szerveződik, az előadások terjedelme, témája lehetővé teszi a közhivatalnokok és a vállalkozók részére továbbképzésen megszerezhető kötelező pontok gyűjtését. A végleges program és a jelentkezés feltételei szeptember 19-ig megjelennek a Társaság honlapján.

A Társaság számviteli rendje aktualizálásra szorul. A felügyelőbizottság észrevétele alapján az IB határozott a házipénztár napi záró összegének megemeléséről és felkérte az ügyvezető titkárt, hogy a könyvvizsgáló bevonásával tegyen javaslatot a dokumentumnak a működési rendhez igazodó átdolgozására.

Ugyancsak a felügyelőbizottság észrevétele nyomán a titkárság átnézte és rendezte a tagnyilvántartásunkat. A jelenlegi 516 regisztrált tagunk közül 19 fő, a többszöri megkeresés ellenére, három éve nem rendezte tagdíját. Az IB úgy döntött, hogy az alapszabály előírása szerinti kizárásról döntő határozat meghozatala előtt még egy írásos felszólítást küldünk ezen tagtársainknak a tartozásuk rendezésére.

A szakosztályok és területi csoportok működéséről, az előterjesztő távolléte miatt, érdemben nem tudott tárgyalni az IB, így az egy későbbi ülés témája lesz. Ismételten felmerült azonban a szakosztályok és területi csoportok számának átgondolása és a Társaság szervezeti struktúrájának átalakítása.

Az egyéb napirendi pontok között szó volt Szent Tamás apostol, a földmérők védőszentje szobrának felavatásáról. Az eddig befolyt adományok még nem fedezik a szoborállítás és az ennek kapcsán szervezett rendezvény költségeit, így az adományozás lehetősége továbbra is nyitva áll.

Zalaba Piroska, a FIG Nemzeti Bizottságának elnöke tájékoztatta az IB-ét, hogy Osskó András tagtársunk lemondott a FIG 7. számú bizottság magyar delegáltja tisztségéről és maga helyett Iván Gyula nevezését javasolja.

Osztrák kezdeményezésre szerveződik egy projekt a régi határpontoknak a kulturális világörökség részévé nyilvánítása érdekében. Társaságunk felhívást kapott a csatlakozásra. Az elnök szerint kívánatos lenne a magyar részvétel, de erről a határpontokkal foglakozó állami szervezeti egység helyzetének rendeződése után célszerű dönteni.

Dr. Ádám József tájékoztatta az IB-ét, hogy a Nemzeti Kulturális Alap képviselője július 28-án ellenőrizte a szolnoki Vándorgyűlés megrendezésére adott 1,5 millió forintos támogatás elszámolását és mindent rendben talált.

Néhány kisebb aktuális teendő megbeszélése után az ülés berekesztése előtt az elnök egyeztette a következő IB összejövetelek időpontját a testület tagjaival, mely szerint ez évben még november 7-én és az év végi Közgyűlés és Választmányi ülés napján, december 12-én fog értekezletet tartani ez a grémium.

A beszámolót összeállította: Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2024/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 2248

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk