Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Intézőbizottsági ülés

Társaságunk vezető testülete 2017. november 15-én a következő napirend szerint ülésezett:

 1. A Társaság pénzügyi helyzete és 2017. évi költségvetésének tervezete.
  Előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 2. Jelölőbizottság a 2017. évi Lázár deák-emlékérem adományozására.
  Előadó: Dr. Ádám József

 3. Az MFTTT 31. Vándorgyűlésének előkészítése, szakmai programjának kialakítása.
  Előadó: Dobai Tibor és Iván Gyula

 4. A Társaság nagyrendezvényeinek (Penc, OKTM_2016, KGO40) eredményei.
  Előadó: Buga László, Zalaba Piroska és Szrogh Gabriella

 5. A szakosztályok és területi csoportok működésének helyzete
  Előadó: Iván Gyula

 6. Egyebek

Dr. Ádám József az ülés megnyitása után megállapította annak határozatképességét és elfogadtatta a napirendet.

Ahogyan az az előző összejövetelen is történt, az első napirendhez szorosan kapcsolódó, az egyebek között szereplő témáról, a FÖMI tervezett megszüntetésének helyzetéről kért tájékoztatást az elnök Horváth Gábor Istvántól. Az FM Földügyi Főosztály főosztályvezetője elmondta, hogy továbbra sincs határozott döntés az Intézet Fővárosi Kormányhivatalba történő beolvadásának részleteiről. A kormánymegbízott álláspontja szerint a zökkenőmentes átállás biztosítéka lenne, ha a FÖMI jelenlegi főigazgatója vezetné az Intézetből, vagy annak egyes részeiből létrejövő kormányhivatali főosztályt. Szeretné továbbá, ha az új főosztály működését nem saját bevételből, hanem teljes egészében költségvetési forrásokból biztosítanák és a bevételeket pedig befizetnék a központi költségvetésbe. A szakmai irányítás továbbra is az FM keretében működő Földügyi Főosztály feladata lenne. A FÖMI két nagy projektjét átvevő Lechner Tudásközpont kezdeményezte a FÖMI kapcsolódó rendszereinek átvételét. Erről folynak megbeszélések a Miniszterelnöki Hivatal, a Fővárosi Kormányhivatal és a Lechner Tudásközpont részvételével. A FÖMI január l-jei megszűnésének részleteiről továbbra sincs nyilvánosságra hozott döntés.

Iván Gyula javasolta, hogy a FÖMI megszüntetésének szakmára gyakorolt várható kedvezőtlen hatások miatt az MFTTT szakmai érvekkel alátámasztva nyilvánosan fejezze ki tiltakozását. A FÖMI által ellátott feladatok jövőbeni végrehajtását érintő konkrét döntések hiányában a következmények megalapozott értékelése még nem lehetséges, ezért az IB ezt még nem tartotta időszerűnek.

Az ügyvezetés megküldte a testület tagjainak a Társaság aktuális pénzügyi helyzetét és a 2017. évi költségvetést bemutató táblázatot. A tagdíjbevételek a vártnál kedvezőbben alakultak, míg a rendezvények és a kiadványok a tervezettnél kisebb eredményt hoztak a bevételi oldalon. A kiadások terén kisebb működési és személyi jellegű költség várható, így összességében szerény (36 000 Ft) eredmény prognosztizálható. A Társaság likviditási problémákkal nem küzd. A jövő évi gazdálkodás megtervezésénél nagy bizonytalanságot jelent a FÖMI megszüntetésével előálló helyzet tisztázatlansága. A vezetőség alternatív megoldásokat keres arra az esetre, ha az MFTTT irodájának működtetése a Kormányhivatalban nem lesz lehetséges. További támogatási források feltárására lesz szükség, illetve a Vándorgyűlés sikeres megrendezéséhez kell még szponzorokat megnyerni.

Az ülésen több lehetőség is felmerült a Társaság működési költségeinek előteremtésére, melyek megvizsgálása és a lehetséges partnerekkel történő egyeztetés után lehet a költségvetés-tervezetet pontosítani. A beterjesztett, a Felügyelő Bizottság elnöke szerint is optimista költségvetés-tervezet 15,1 millió Ft bevétellel, 15,0 millió Ft kiadással számol. Az elkövetkező néhány hétben a még fennálló bizonytalanságok közül minél többet tisztázni kell, hogy megbízhatóbb tervet lehessen a Közgyűlés elé terjeszteni az év végén, mondta az elnök a napirend zárásaként.

Dr. Ádám József a következő javaslatot tette a Lázár deák-emlékérem jelölőbizottságának összetételére: Hetényi Ferencné, dr. Márton Mátyás, Toronyi Bence, Tóth László és Várnay György. A javaslatot az IB vita nélkül, egyhangú szavazással elfogadta.

A 31. Vándorgyűlés szakmai programjával kapcsolatos felhívásra eddig néhány javaslat érkezett, tájékoztatta a testületet Iván Gyula. A főtitkárhelyettes napokon belül összefoglalja az ismertetett elképzeléseket, hogy az megjelenhessen a honlapon és a Geodézia és Kartográfia hasábjain. A lap előző számban közétett, a 31. Vándorgyűlés tervezett tematikáját tükröző jelmondatot az IB elfogadta: „Az új technológiák és a szervezeti változások hatása a magyar földmérésre és térképészetre.” Az elnök szerint tovább már nem halasztható a tervezett helyszín felkeresése, melyre december 15. előtt kell sort keríteni.

A Társaság több nagy rendezvény szervezésében vett részt. Kiemelkedően sikeres volt (szakmailag és anyagilag is) az FM Földügyi Főosztállyal közösen, az idén már harmadik alkalommal, 400-450 fő részvételével, a „Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt tapasztalatai” címmel megrendezett konferencia. Az IB határozatban mondott köszönetet a szervezésben részt vett kollégáknak.

Aktívan és eredményesen vettünk részt a „40 éves a Kozmikus Geodéziai Obszervatórium” ülésnap lebonyolításában, a Társaság Tóth Ágoston Klubjának penci látogatásában és a földmérők védőszentje, szent Tamás szobrának felállításában és felavatásában. Megjelentünk és sikeresen szerepeltünk a „Földtudományos Forgatag” elnevezésű interaktív geokiállításon és vásáron, amelyet a Magyar Földtani Társulat szervezett meg a Magyar Trmészettudományi Múzeumban 2016. november 12–13-án.

A szakosztályok és területi csoportok működéséről beszámolva Iván Gyula ismertette az e-mailes megkeresésre a vezetőktől kapott visszajelzéseket, javaslatokat. Sajnálatos módon a szervezetek többségétől nem érkezett válasz. Az IB véleménye szerint a szakosztályok, területi csoportok munkájának koordinálásában vissza kell térni a korábbi gyakorlatként jól működő személyes kapcsolattartáshoz is. A szakosztályvezetők programegyeztető értekezletét újra rendszeresen össze kell hívni a koordinálással megbízott főtitkár-helyettesnek. A területi csoportokhoz pedig a vezetőség tagjainak kell leutazniuk. A területi csoportok szervezeti és működési kérdéseit szabályozni kell a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában. Folytatni kell a szakosztályok és területi csoportok vezetőinek beszámoltatását. Ezeket a kérdéseket az elnök a szűk vezetőség (elnök, alelnök, főtitkár és helyetteseik valamint az ügyvezető titkár) körében tervezi megbeszélni. Az egyes területi csoportok által szervezett szakmai napok (földmérő napok) időbeli összehangolása is kívánatos lenne.

Az egyéb napirendi pontok között dr. Ádám József tájékoztatta az IB-t, hogy a Műegyetemen diplomaterv-pályázat keretében a Társaság nevében egy éves tagsággal és jutalomkönyvvel díjazták a legkiemelkedőbb pályamunkákat.

Az MTA Geodéziai és Geoinformatikai Tudományos Bizottságának ülésén borúlátóan értékelték a geodézia magyarországi jövőjét. Szükségesnek tartják egy ankét jellegű rendezvényen a magyarországi geodéziai, geoinformatikai és térképészeti műhelyek, intézmények, vállalatok vezetőinek meghívásával megtárgyalni a magyar földmérés és térképészet helyzetét és kilátásait. Az elnök javaslata szerint erre kínálkozó alkalom az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja kapcsán rendezett tavaszi konferencia, melynek javasolt időpontja 2017. március 23.

Dr. Ádám József részt vett a Földtudományi Civil Közösség (FÖCIK) soros összejövetelén, ahol bejelentették, hogy a kétévente rendezett HUNGEO találkozó helyszíne a 650 éves Pécsi Tudományegyetem. A rendezvényt 2017 augusztusában tervezik megtartani.

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság következő találkozójának helyszíne Tusnádfürdő, tervezett időpontja 2017. május 18–21.

A Földtudományos Forgatag (2017. 11. 12–13.) tapasztalatai alapján szükség van egy, a Társaság tevékenységét bemutató és népszerűsítő szórólapra. Az elnök a szűk vezetőséggel kíván ez ügyben konzultálni.

A Társaságunk, annak reményében, hogy ez hozzájárul a taglétszám bővüléséhez, korlátozta a Geodézia és Kartográfia korábbi számaiban megjelent írásokhoz történő on-line hozzáférést. Az elmúlt pár év tapasztalata szerint a taglétszámra ez semmilyen hatással nem volt, viszont az olvasók, kutatók csak bonyolult módon juthattak hozzá a korábbi számok tartalmához és a szerzők számára is előnytelen, ha munkájuk nem érhető el a világhálón. Buga László tájékoztatása szerint az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke fölajánlotta, hogy a Társaság honlapján keresztül elérhető kezelőfelületet alakít ki a korábbi tartalom eléréséhez, ehhez saját szerverén helyet biztosít és kezeli a lap archív anyagait. Az IB elvileg támogatja a kezdeményezést és felkérte a főszerkesztő-helyettest, hogy a Társaság és a Tanszék közötti együttműködést szabályzó megállapodást készítse elő.

Dr. Ádám József elnök pontosította az év végi közgyűlés időpontját, amely 2017. december 13-án lesz. Az elnök felkérte az ügyvető titkárt, hogy a meghívót tegye közzé a honlapon.

Egyéb hozzászólás nem lévén, az elnök megköszönte a megjelentek aktivitását és berekesztette az ülést.

A beszámolót összeállította:

Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2024/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 2017

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk