Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Vezetőváltás a katonai térképészetnél

2017. január 20-án az MH Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ) kultúrtermében ünnepélyes keretek között zajlott le a geoinformációs szolgálatfőnöki beosztás átadása. Az ismertetett határozat szerint Tóth László ezredest, az MH GEOSZ parancsnokát, MH geoinformációs főnököt a honvédelmi miniszter 2017. január 16-ával nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezte. A Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfőnöke megbízta Szalay László alezredest az MH GEOSZ vezetésével. A megbízás hat hónapra szól.

 

A határozatok ismertetése közben (Az elnökségben balról jobbra: Kovács László alezredes, Szalay László alezredes, Varga János vezérőrnagy, Tóth László ezredes)

Az ünnepi állománygyűlésen a különböző polgári és katonai szervezetek vezetői mellett részt vett többek között Horváth Gábor István az FM Földügyi Főosztály főosztályvezetője mint a szolgálatfőnök polgári partnere, dr. Ádám József akadémikus az MFTTT elnöke is. A Honvéd Vezérkar főnökét Varga János vezérőrnagy, koordinációs helyettes képviselte, aki beszédében röviden ismertette Tóth ezredes pályafutását, és méltatta a csaknem kilenc éves főnöki tevékenységét. „Bátran mondhatom, hogy ezredes úr példás és elkötelezett pályafutást tudhat maga mögött. Nemcsak a katonai hivatásához volt hűséges, de a választott szakterületéhez is, a geográfia és a kartográfia tudományokhoz” – hangsúlyozta. Az új vezetőhöz, Szalay László alezredeshez szólva azt kérte, felelősséggel vigye tovább a szervezetet, amelyben megvan a szaktudás, az akarat és azok az emberi tényezők, amelyek „biztos garanciáit jelentik a sikernek”.

A szolgálatfőnöki beosztás átadása formálisan a geoinformációs támogatás alapelveit rögzítő dokumentum, az MH Geoinformációs Doktrínájának átadásával zajlott le.

A leköszönő szolgálatfőnök búcsúbeszédében kiemelt néhány momentumot a gazdag, 47 éves szakmai pályájából, életútjából. A hármas szám jegyében zajlott élete: harmadik gyermekként született, családjával három helységben lakott, három gyermeke született, három tanintézmény padjait koptatta, a keleti harcművészetek három ágát művelte, három fő munkahelye volt. Köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették munkáját, és nem maradt adós a jó kívánságokkal sem: „Kívánok önöknek sikereket, boldogságot, erőt és egészséget, még sok évig stabil katonai térképészetet, MH Geoinformációs Szolgálatot, gyümölcsöző együttműködést a polgári szakterületekkel, katonai és civil szervekkel, oktatási intézményekkel.”

Az állománygyűlés résztvevői

Az új szolgálatfőnök beszédéből kiderült, hogy katonatérképész pályafutása közel harminc éve kezdődött, és első osztályvezetője éppen Tóth László – akkor még századosi rendfokozatban – volt. Szalay alezredes ezekkel a szavakkal fordult munkatársaihoz: „Friss szolgálatfőnökként mit is ígérhetnék önöknek, a Geoinformációs Szolgálat állományának? Ígérhetném önöknek, hogy semmi sem fog változni, hiszen egy jól működő, sikeres szervezetet veszek át, és célom, hogy továbbvigyem azt, amit Tóth ezredes úr megkezdett, de ez alapvetően nem igaz. Nem igaz, mert a változás már azzal megkezdődött, hogy a Geoinformációs Szolgálat új parancsnokot kapott, és ez további személyi változásokat is generált: régi helyemre új osztályvezető került, az ő helyét is másvalaki fogja betölteni, és ez így megy tovább. Egy valami azonban nem fog változni: az, amit elődeim, a korábbi szolgálatfőnökök is megköveteltek önöktől: rend és fegyelem, és a feladatok kiemelkedő precizitással, mondhatni térképészeti pontossággal való végrehajtása. Úgy gondolom, hogy a Geoinformációs Szolgálat legnagyobb tőkéje az önök szaktudása, legyen szó akár térképészeti, meteorológiai vagy szabályzatszerkesztői szakterületről. Erre a tudásra alapozva, szolgálatfőnökként célom a geoinformációs támogatás jelenlegi színvonalának fenntartása, illetve az önök tudására építve, és a XXI. század technikai lehetőségeit kihasználva, még eredményesebb térképészeti és meteorológiai támogatást nyújtani a Magyar Honvédség szervezeteinek.”

A Társaság nevében számos aktív nyugdíjas évet kívánunk Tóth László ezredes úrnak. Gratulálunk Szalay László alezredes úrnak új beosztásához, amelynek eredményes ellátásához sok sikert, erőt és egészséget kívánunk.

Szalay László alezredes

Szalay László Kapuváron született, 1968. június 26-án.

Az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karán földmérő üzemmérnöki oklevelet szerzett 1990-ben. Ez követően 1990–91-ben Szentendrén a Magyar Honvédség Asztrogeodéziai Állomásának Geodéziai osztályán térképész tisztként teljesített szolgálatot. 1991–1997 között a Magyar Honvédség Tóth Ágoston Térképészeti Intézet, Topogeodéziai osztályának geodéta tisztje majd geodéta főtisztje, 1997–2000 között a Magyar Honvédség Térképészeti Hivatal, Katonai geodéziai alosztály vezetője volt.

2000-ben beiskolázták a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Földmérő és térinformatikus mérnöki szakára (térképész hadmérnök szakirány), ahol földmérő és térinformatikai mérnöki oklevelet szerzett. 2004–2006-ban a Magyar Honvédség Térképész Szolgálat vezető állományában térképtervező és ellenőr főtiszti beosztásban tevékenykedett, majd 2006-ban kinevezték a Térképészeti támogató osztály osztályvezetőjévé. Az MH Térképész Szolgálat 2007. évi átszervezése után ugyanezt a beosztást töltötte be, ahol a Magyar Honvédség térképészeti biztosítási, támogatási feladatainak tervezését, szervezését irányította.

2016-ban elvégezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyamát.

Szolgálati ideje alatt különböző szaktanfolyamokon, külföldön is bővítette tudását, többek között a Bundeswehr Térképész Szolgálatánál, a NATO oberammergaui (Németország) és latinai (Olaszország) továbbképző központjaiban. Két idegen nyelven beszél, felsőfokú német és angol nyelvvizsgát tett 1998-ban illetve 2009-ben.

Munkáját elöljárói számos katonai kitüntetéssel, többek között „Az év katonája” kitüntető címmel (2012) valamint Rédey-emlékplakettel (MH geoinformációs szolgálatfőnöki kitüntetés) ismerték el.

Szalay László alezredes nős, három gyermek édesapja.

A Magyar Honvédség személyzeti csoportfőnöke 2017. január 16-i hatállyal kinevezte a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat megbízott főnökévé.

A beszámolót összeállította: Buga László

Fotó: Kováts Attila

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2023/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 5267

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk