Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Intézőbizottsági ülés

Az MFTTT Intézőbizottsága (IB) 2017. február 10-én tartotta ez évi első értekezletét, a következő napirendi pontokat tárgyalták meg:

 1. „Határok és határjelek hálózata” c. projekt UNESCO pályázathoz,
  előadó: dr. Ádám József és Busics Imre

 2. Az EFGN 2017 előkészítése és szakmai programja,
  előadó: Iván Gyula és Zalaba Piroska

 3. Az MFTTT 31. Vándorgyűlésének előkészítése és szakmai programja,
  előadó: Dobai Tibor, Iván Gyula és Szrogh Gabriella

 4. A Geodézia és Kartográfia szerkesztőbizottságának megújítása,
  előadó: Buga László

 5. Egyebek

A betegség miatt távollévő elnök helyett Zsilvölgyi Csaba üdvözölte a megjelenteket és felkérte Busics Imrét a Budapest Főváros Kormányhivatal Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály (BFKH FTFF) munkatársát az első napirendi pont előterjesztésére.

A testület korábbi ülésein már tárgyalt témában Busics Imre tájékoztatta az IB-t, hogy a kezdeményező osztrák fél megküldte a saját nemzeti javaslatát, amely mintájára várja a magyar féltől a pályázathoz szükséges dokumentumokat. A kiválasztott határok és határjeleknek az UNESCO világ kulturális örökség részévé nyilvánításához országonként három kategóriában (határjelek, geodéziai pontok, épületek) 3–5 kiemelkedő jelentőségű objektumot javasolhatnak a résztvevők. A nevezett létesítményeknek megfelelő jogi védelemmel, megfelelő műszaki állapottal és állandó elérhetőséggel kell rendelkezniük. A javaslathoz csatolni kell a kompetens nemzeti ICOMOS-bizottság támogató nyilatkozatát is. A pályázatot kezdeményező és koordináló osztrák fél részére a szándéknyilatkozatot mielőbb, az előzetes javaslatot májusig, a végleges pályázati anyagot október 7-ig kell megküldenünk. Az IB felkérte Zalaba Piroskát a jogi védettség kérdésének tisztázására, a vezetőség felveszi a kapcsolatot a BFKH vezetőjével és Fekete Gáborral a BFKH FTFF főosztályvezetőjével a projektben való közreműködésünk intézményi támogatása érdekében, Iván Gyula és Busics Imre összeállítja az előzetes javaslatot, amelyet az IB a következő ülésén megtárgyal.

Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja alkalmából szervezett konferencia fővédnökségét dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter ezúttal is vállalta, tájékoztatta az értekezlet résztvevőit Zalaba Piroska. Ezzel a helyszínt és a büfét a Földművelésügyi Minisztérium biztosítja. A szakmai program összeállításában Domokos György volt Iván Gyula segítségére. Összesen 14 előadót kértek fel a szakma népszerűsítésére, legújabb eredményeinek közérthető bemutatására az első sorban oktatási intézmények tanulóiból, hallgatóiból tervezett közönség számára. A szervezők a programot február 15-ig véglegesítik és a Társaság honlapján közzéteszik, ezzel egy időben megnyitva a regisztráció lehetőségét. A konferencián való részvétel ingyenes, de a terem befogadóképessége miatt (max. 200 fő) előzetes jelentkezéshez kötött.

A vezetőség látogatást tett a 31. Vándorgyűlés helyszínén, Szekszárdon, ahol a támogatásuk megnyerése érdekében a város polgármesterével, a megyei kormánymegbízottal és a helyi főiskola (a Pécsi Tudományegyetem kara) dékánjával is találkoztak. Megtekintették a lehetséges helyszíneket és mindhárom vendéglátót felkérték a Társaságunk legnagyobb szakmai seregszemléje védnöki szerepére, amit el is fogadtak. A konferencia helyszínéül a körülbelül azonos anyagi kondíciókat kínáló két létesítmény közül (Babits Művelődési Központ és a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara – PTE KPVK) – a kedvezőbb adottságokkal rendelkező – PTE KPVK-át javasolta Szrogh Gabriella ügyvezető titkár. Javaslatát a testület egyhangú szavazással elfogadta. A Vándorgyűlést követő szakmai kirándulásra két lehetőség nyílik (párhuzamosan): Szekszárd városnézés borkóstolóval és egy paksi kirándulás, az Atomenergetikai Múzeum valamint a város megtekintésével és halászleves ebéddel. A szakmai programot a Geodézia és Kartográfia lapban és a Társaság honlapján közzétett témakörök szerint nyolc szekcióban szervezi Iván Gyula, a programbizottság elnöke. Előterjesztésében az elnök felvetette egy, a szekcióülésekkel párhuzamos, moderátorral és indító előadással támogatott fórum szervezésének lehetőségét a leendő szakemberek és pályakezdők számára, ahol kötetlen módon beszélhetnék meg a fiatalok számára fontos problémákat, eszmét cserélhetnének a szakmánk gyakorlásával, jövőképével kapcsolatos témákban. Az Ifjúsági Fórum eredményéről a moderátor a záró plenáris ülésen számolhat be. Az IB elfogadta a javaslatot és felkérte Iván Gyulát a programbizottság vezetőjét a végleges szakmai keretprogram összeállítására. A helyszínt biztosító Főiskolával történt megállapodás után a várható költségeket kiszámolva az ügyvezető titkár rövidesen közzéteszi a honlapon a jelentkezési feltételeket. A programbizottság továbbra is várja a jelentkezéseket az előadások megtartására.

Az MFTTT vezetősége a szakmánkban az elmúlt években bekövetkezett személyi változásokra tekintettel a Geodézia és Kartográfia szerkesztőbizottságának megújítását határozta el. A javaslatokat Buga László az ülés előtt eljuttatta a testület tagjainak. Az IB a következő összetételű szerkesztőbizottság létrehozásáról döntött: Dr. Ádám József, Barkóczi Zsolt, Dr. Barsi Árpád, Dr. Bányai László, Dr. Biró Péter, Dr. Busics György, Dobai Tibor, Fekete Gábor, Holéczy Ernő, Horváth Gábor István, Kassai Ferenc, Dr. Klinghammer István, Dr. Kurucz Mihály, Dr. Márkus Béla, Dr. Mihalik József, Dr. Mihály Szabolcs, Dr. Papp-Váry Árpád, Dr. Riegler Péter, Dr. Rózsa Szabolcs, Szalay László, Dr. Timár Gábor, Toronyi Bence, Dr. Zentai László. A felkérő és köszönőleveleket a Társaság elnöke napokon belül megküldi az érintetteknek.

Az egyebek napirend keretében Toronyi Bence tájékoztatta az IB-t, hogy dr. Szinay Attila helyettes államtitkár felkérte dr. Ádám Józsefet egy 12 fős szakértői bizottság vezetésére, Toronyi Bencét a bizottság titkári teendőinek ellátására. A grémium feladata javaslat összeállítása a minisztérium részére az ingatlan-nyilvántartás térképi részének felújítására a feladat jogi, műszaki és gazdasági aspektusaira kiterjedően. A munka határideje: 2017. március. Ezzel lehetőség nyílik a jogszabályi változtatások időbeni kidolgozására, hogy az őszi ülésszak idején a Parlament elé terjeszthetők legyenek.

Horváth Gábor István elmondta, hogy változni fog a közigazgatási eljárások szabályozásának rendje. Az elképzelések szerint minden, az Általános Közigazgatási Rendtartás körébe tartozó eljárást törvényben vagy kormányrendeletben kell szabályozni. Ez érinti a földmérő és térképész szakma állami irányításának eljárásait is, többek között az állami adatoknak számító térképészeti adatbázisok állami átvételének folyamatát is.

Tóth László tájékoztatta az IB-t a katonai térképészet élén bekövetkezett – a személyét is érintő – változásról: Tóth László ezredest, az MH Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ) parancsnokát, MH geoinformációs főnököt a honvédelmi miniszter 2017. január 16-ával nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezte. A Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfőnöke megbízta Szalay László alezredest az MH GEOSZ vezetésével. A megbízás hat hónapra szól.

A testület előtt más megtárgyalandó téma nem maradt, így Zsilvölgyi Csaba alelnök megköszönte a munkát és berekesztette az értekezletet.

A beszámolót összeállította:
Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2022/6. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 1568

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk