Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Konferencia az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére indított projekt (OKTM projekt) elindulása óta a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztállyal közösen évenként, egész napos konferenciát szervez – a nagy érdeklődésre való tekintettel az idén is – két időpontban. Az idei rendezvények 2016. október 26-án és november 9-én – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác-termében zajlottak le.

Regisztráció (Fotó:HBA)

Dr. Ádám József elnöki megnyitójában elmondta, hogy dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter ezúttal is vállalta a konferencia fővédnöki szerepét. Kovács Zoltán államtitkár az MFTTT elnökének megkeresésére válaszolva – a korábbi évek gyakorlatát követve – támogatásáról biztosította a Társaságot a rendezvény megszervezésében. Felkérte a megyei kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottakat, hogy a földhivatali kollégák számára minél szélesebb körben tegyék lehetővé a részvételt.

Az MFTTT elnöke, dr Ádám József megnyitja a konferenciát.

A nagy érdeklődés ennek és a közszolgálati dolgozók számára előírt kötelező továbbképzésnek (amelyet a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium programjába felvett rendezvényeken való részvétellel szerzett pontok összegyűjtésével lehet teljesíteni), valamint a földmérők számára az ingatlanrendezői minősítéshez szükséges, hasonló önképzési kötelezettségnek is volt köszönhető.

A két konferencianapra összesen 357 fő regisztrált. A résztvevők összetételét az alábbi diagramok szemléltetik:

A két rendezvénynap programja azonos volt:

 • Dr. Ádám József elnök, MFTTT: Elnöki megnyitó
 • Cseri József ügyvezető igazgató, Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.: Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt végrehajtása.
 • Dr. Vígh Ágota földmérési jogi referens, FM FTFO: Jogszabályi aktualitások az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatosan.
 • Dr. Gross Miklós ügyvezető igazgató, Eurosense Légi Térképészeti Kft.: Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt keretében előállított állami alapadatok egyéb hasznosítási lehetőségei.
 • Dr. Gál Zoltán főosztályvezető, Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály: Földhivatali tapasztalatok a projekt végrehajtása során Baranya megyében.
 • Dr. Varga Éva témavezető, NKP Nkft.: Munkafolyamatok irányítását és ellenőrzését támogató rendszer (MTR) használatának értékelése.
 • Mátyás László műszaki vezető, NKP Nkft.: A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt folyamatának ellenőrzési tapasztalatai. A projekt kritikus pontjainak elemzése.
 • Módszertani konzultáció, fórum
 • Dr. Szinay Attila FM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár/Horváth Gábor István főosztályvezető, FM Földügyi és Térinformatikai Főosztály (FM FTFO): Köszöntő, szakmapolitikai kérdések.
 • Gudász Zoltán földügyi gazdálkodási referens, FM FTFO: Tájékoztatás az osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt folytatásáról, és a végrehajtással kapcsolatos feladatokról és problémákról

Az októberi rendezvénynap közönsége (Fotó: HBA)

Dr. Szinay Attila (Fotó: HBA)

Október 26-án dr. Szinay Attila köszöntötte a konferencia résztvevőit, míg november 9-én Horváth Gábor István főosztályvezetőnek jutott ez a szerep.

A Földügyi és Térinformatikai Főosztály vezetője elmondta, hogy 2011-től több, kiemelt feladatot kapott a földügyi ágazat. Ezek közül kiemelte az online adatelérhetőség biztosítását, az új földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény létrehozását, a földhasználattal kapcsolatos jogalkotási feladatokat és végül az OKTM projekt lebonyolítását.

Horváth Gábor István

A feladat nagyságát mutatja, hogy a több mint 55 000 földrészletet érintő kérelem 270 000 kérelmezőt jelent és mintegy 950 000 hektárnyi termőföldet érint. A kormány tervei szerint évente 2,6 milliárd Ft költségvetési támogatással hét ütemben valósult volna meg a program. Ma már látható, hogy az eredetileg tervezett támogatási szinttel a befejezés kitolódik és további ütem indítása válik szükségessé.

2017-ben elindult a projekt negyedik üteme is. A 2013-ban számlált több mint 55 000 induló földrészletből 28 000 megosztása megkezdődött, 17 300 esetben a folyamat lezárult és 85 000 új földrészlet keletkezett. A tulajdonosok által megosztásra nem kérelmezett földek és a kisméretű tulajdoni hányadok miatt továbbra is marad termőföld osztatlan közös tulajdonban és a jelenleg érvényes öröklési szabályok is újratermelik ezt a tulajdoni formát. A kormány feladata, hogy a jogi szabályozás megváltoztatásával a jövőben megoldást találjon a probléma megoldására.

Cseri József

Cseri József az NKP Nkft. ügyvezető igazgatója az eddigi tapasztalatok alapján megerősítette, hogy a tervezett finanszírozási ütemre (évente 2,6 Mrd Ft) és a várható összköltségre (24 Mrd Ft) figyelemmel az eredeti VI. és VII. ütem áttervezésével 2021-ben egy VIII. ütem indítása válik szükségessé. A teljes program várhatóan 2023-ban fejeződik be. (Az OKTM projekt tervezett ütemezéséről a Geodézia és Kartográfia 2017/3. számában adott tájékoztatást az NKP Nkft., az új ütemterv a 2017/6. számban jelenik meg.)

Az igazgató úr bemutatta a program további ütemezését a már megindított IV. ütemtől kezdve és tájékoztatást adott a végrehajtás pillanatnyi helyzetéről is.

A program hátralévő feladatainak ütemezése

A program megvalósulásának helyzete 2017 novemberében

Az eddigi tapasztok alapján kiemelte, hogy a végrehajtás színvonala folyamatosan emelkedik. Rámutatott továbbá a folyamatos ellenőrzés és az ösztönzés kiemelt jelentőségére a program megvalósítása során. A program megvalósítására folyósított költségvetési források felhasználásáról Cseri József elmondta, hogy a sürgetések ellenére is csak a teljesítés ütemében történhetnek meg a kifizetések.


Az NKP Nonprofit Kft. és az FM (VM) közötti támogatási szerződések alakulása

 

Dr. Vígh Ágota előadásában a projekt végrehajtását akadályozó és a folyamatot lassító tényezőket vette számba:

 • a költségvetési támogatás alacsonyabb mértékű, mint a korábbi előterjesztésekben szereplő összeg,
 • továbbra is fennáll a szaktudással rendelkező foglalkoztatottak hiánya, amely jelentősen megnöveli a járási hivatalok leterheltségét,
 • az eljárás során jelentkező akadályok: az állami földértékesítési program és az ingatlan-nyilvántartási és természetbeni állapot egyezőség megteremtése

Dr. Vígh Ágota

A szaktudással rendelkező foglalkoztatottak hiányának megoldására tett javaslat: az FM által a kormányhivatalok részére rendelkezésre bocsátott költségvetés terhére a leterhelt járási hivatalok földmérő szakember állományának projekt idejére történő bővítése csökkenti a leterheltséget, segíti a feladatmegosztást. (A javaslat megvalósítására a konferencia idejéig még nem született kedvező döntés. Szerk.)

Az ingatlan-nyilvántartási és természetbeni állapot egyezőségének megteremtése földhivatali feladat. A nyilvántartások naprakész, pontos vezetésével, valamint a projekt megindulását megelőzően a művelésiág-változás (határszemle) pontosításával, a földrészlet ingatlan-nyilvántartási és természetbeni állapotának egyeztetésével, a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavításával a feladatok feltorlódása megelőzhető, gyorsítható a projekt dömping feladatainak végrehajtása.

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) kormányrendelet módosításáról szóló 138/2017. (VI. 9.) kormányrendelet gyorsítást segítő rendelkezéseket tartalmaz: az ortofotók alkalmazhatóságát kiterjeszti több földhivatali feladatban, pontosítja a végrehajtásban résztvevő hivatalok és munkavállalók juttatásainak finanszírozási rendjét, és egyszerűsítéseket vezet be a megosztási folyamat folytathatóságainak szabályaiba.

Dr. Gross Miklós előadásában bemutatta az OKTM projekt végrehajtásához készített termékeket, azok szakágazaton belüli és azon túli alkalmazási lehetőségeiket:

 • 20 cm terepi felbontású légifényképek
 • digitális domborzatmodell
 • 20 cm terepi felbontású digitális ortofotók

Dr. Gross Miklós

A magas pontossági és felbontási követelményeknek köszönhetően az ország területének közel 40 %-ára olyan korszerű, pontos és megbízható, állami alapadatnak minősülő raszteres képi alap és magassági adatkészlet áll rendelkezésre, amely egyszerű technikai eszközök segítségével alkalmas az alaptérképek validálására, megbízhatóságának ellenőrzésére is. Ezzel a lehetőséggel a szakmának élnie kell.


Az OKTM keretében előállított állami
alapadatok területi megoszlása

Dr. Gál Zoltán főosztályvezető áttekintette az OKTM projekt első ütemeiben Baranya megyében elvégzett feladatokat majd részletesen beszélt a tapasztalataikról. Külön beszámolt a projekt megindulása előtti feladatokról, tanulságokról:

 • Az eljárás megindulása előtt a Földhivatal szokásos munkáinak végzése közben az érintett ingatlanokat igyekezett lehelyszínelni.
 • Az észlelt erdő művelési ág változással csak akkor foglalkoztak, ha az alrészlet a 400 m2-t elérte. Az erdészet kiadta a hatósági bizonyítványokat a tulajdonos kérelmére.
 • Útügyi hatósággal egyeztettek.
 • Szolgalmi jogok vonatkozásában problémát okozott, hogy a régi bejegyzésekről sokszor nincs semmilyen munkarész.
 • Nagyon fontos, hogy a TAKAROS osztatlan közös modulban minden kérelemmel érintett földrészlet feltöltésre kerüljön.

Dr. Gál Zoltán

A projekt végrehajtása során szerzett tapasztalatok ismertetése után összefoglalta a legfontosabbakat:

 • Nincs fontosabb, mint a kommunikáció, a folyamatos kapcsolat fenntartása a geodéziai vállalkozó, a jogi szolgáltató és a Földhivatal között.
 • Megoldáskereső hozzáállás mindenki részéről.
 • Rugalmasság a jogszabályi keretek között.
 • Kiemelten érdemes kezelni minden osztatlannal kapcsolatos részfeladatot, megtérül a befektetett energia.

Gudász Zoltán

Gudász Zoltán előadásában az osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt pénzügyi hátteréről, a projekt végrehajtásáról, és a hátralévő feladatokról tájékoztatott. Az előzetes számítások és a pilot projekt tapasztalatai alapján a program az eljárások átlagos 1,5 éves időtartamát figyelembe véve 2020-ban zárult volna le. Ez az ütemterv a 2012–2014. években biztosított, összesen 4 000,0 millió Ft után évi 3 500,0 millió Ft támogatási összeggel számolt, amely összeg a jogi szolgáltatók és a földmérő vállalkozások munkadíjára, a kormányhivatalok költségtérítésére, és a nagyfelbontású digitális ortofotók beszerzésére nyújt fedezetet. A tervezetthez képest a 2015. évi költségvetésben 3 000,0 millió forintot, a 2016. és 2017. évi központi költségvetésben pedig 2 650,0 millió forintot biztosítottak az „Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei” FM fejezeti kezelésű előirányzaton, ezért került sor a korábbi előadásokban említett átütemezésre. Az eljárások csúszásához a járási hivatalok leterheltsége, a szakemberhiány, illetve a jogi szolgáltatók és a földmérő vállalkozások részéről is előfordulnak határidőn túli, valamint hibás teljesítések is hozzájárulnak.

A kormányhivataloknak juttatott költségtérítés folyósításának és elszámolásának szabályait egyszerűsítő jogszabályi változtatás elősegíti s projekt felgyorsítását, de ehhez szükség van még az érintett járási hivataloknál a projekt tényleges megindulása a mezőgazdászi helyszínelés lefolytatására, szükség szerint a művelési ág változásának átvezetésére, jogutódok nyilatkoztatására a kérelem fenntartására vonatkozóan, illetve a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás lefolytatására. Az előkészítő munkák során a Takaros osztatlan közös adatbázis naprakészségét is meg kell teremteni, a feltöltött adatokban a bekövetkezett változásokat folyamatosan át kell vezeti, az adatbázis karbantartását is el kell látni. A hibás, illetve hiányos adatbázis esetén a földhasználati, illetve az ingatlan-nyilvántartásból történő tömeges és automatizált adatszolgáltatás megfelelően nem biztosítható.

Dr. Varga Éva előadásából a hallgatóság megismerhette a munkafolyamatok irányítását és ellenőrzését támogató rendszer felépítését (MTR), az MTR-ben végrehajtható műveleteket, a kiinduló földrészlet feldolgozásának menetét és pillanatnyi állását, a riportok, statisztikai lekérdezések készítésének módját és a rendszer fejlesztésével kapcsolatos tevékenységet.

Dr. Varga Éva

Az MTR célja a 374/2014 (XII.31.) kormányrendelet szerinti megosztási eljárás lebonyolításához tartozó munkafolyamatok támogatása és nyomon követése. Azon belül:

 • a résztvevők határidőben és az előírt követelményeknek megfelelő teljesítésének támogatása,
 • a folyamat nyomon követése, monitoring,
 • nagy mennyiségű adatok, dokumentumok kezelése és tárolása,
 • szerződés szerinti teljesítések, elszámolások kezelése,
 • a földrészletekre, és a szereplőkre vonatkozó törzsadatok kezelése,
 • riportok, lekérdezések készítése a folyamatok értékeléséhez és a vezetői tájékoztatókhoz

A rendszer fejlesztésének szempontjai közül kiemelte a jogszabályi változások követését, a felhasználói észrevételek, javaslatok figyelembe vételét, az új szempontok szerinti lekérdezések kialakítását és az új keretmegállapodás beépítését.

Mátyás László

Mátyás László előadásában részletesen bemutatta és elemezte a projekt eddigi ütemeinek végrehatását érintő ellenőrzések tapasztalatait. Táblázatokkal és grafikonokkal gazdagon illusztrálta a feladatok végrehajtásának előrehaladását, az egyes részvevők teljesítését. A végrehajtás kritikus hibáiként emelte ki a következőket:

 • A természetbeni és az ingatlan-nyilvántartási állapot egyezőségéről az értesítés nem történt meg vagy az MTR-ben nem lett feltöltve,
 • Az első egyezségi meghívó kiküldése nem történt meg vagy az MTR-ben nem lett feltöltve,
 • Az első egyezségi tárgyalás jegyzőkönyve nem lett beküldve a járási hivatalba vagy az MTR-ben nem történt meg a feltöltés,
 • Nem történt meg egyezség esetén a befogadó nyilatkozat vagy sorsolás esetén a záradékolt sorsolási jegyzőkönyv feltöltése az MTR-ben,
 • A leosztott földrészletek bemutatásának időpontjáról közvetlen és elektronikus hirdetményi úton történő értesítés nem történt meg vagy az MTR-ben nem lett feltöltve.
 • Az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges bemutatási jegyzőkönyv és a földmérési dokumentáció nem került benyújtásra a járási hivatalhoz az esetlegesen felmerült hibajavítások elvégzésével vagy az MTR-ben nem került feltöltésre. (A munkarészeket a jogi szolgáltató a kérelemmel és okirattal együtt nyújtja be a járási hivatalhoz, kivéve sorsolás esetében, ahol azt a földmérő végzi.)
 • Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről szóló határozat meghozatala nem történt meg, illetve az MTR-ben nem történt meg a feltöltés,
 • Kiemelt jelentőségű az adatok, információk átadása a földmérő, a járási hivatal és a jogi szolgáltató között napi kapcsolattartás szintjén.
 • Mátyás László ismertette, hogy a folyamat mely pontjainak ellenőrsét tervezik még bevezetni:
 • Megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozatot meghozatala, MTR-be történő feltöltése.
 • Egykérelmezős földrészletek esetében a nyilatkozatok beszerzése (uniós, kérelem fenntartásával kapcsolatos), jogi szolgáltató eleget tett-e a tájékoztatási kötelezettségének (járási hivatal, földmérő felé).
 • Jogi szolgáltató az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről szóló határozat és a változási vázrajz másolatának közlése megtörtént-e a kormányrendelet 23. § (4) bekezdése szerint.

Az NKP Nkft. valamennyi esetben vizsgálja a folyamat megakadásának okait a megosztási eljárásban közreműködő szervezeteknél.

Az előadás befejező részében részletesen beszélt a pénzügyi teljesítéshez szükséges a járási hivatal részéről kiadandó igazolásokról.

A hallottak megbeszélésére – ahogy az lenni szokott – az ebédszünet kínálta a legtöbb lehetőséget. A rendkívül informatív, tartalmas nap végére a hallgatóság meglehetősen elfáradt, így a fórumon már nagyon kis aktivitást mutatott. A konferencia zárása után azért még mindig akadt néhány lelkes hallgató, aki személyes kérdéseivel fordult a jelen lévő előadókhoz.

Az elhangzott előadások anyagai részben és Hodobay-Böröcz Andrásnak az október 26-i rendezvényen készült fényképei az MFTTT honlapján elérhetők. Az NKP Nkft. munkatársainak előadásait az adatok értékelése és a tapasztalatok közvetlen hasznosítása érdekében a cég minden egyes megye kormányhivatalnak megküldi.

A beszámolót az elhangzott előadások anyagainak felhasználásával összeállította:

Buga László


Képek - Előadások

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2022/6. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 3864

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk