Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Évzáró testületi ülések

Az évzáró összejöveteleit az MFTTT vezető testületei – Intézőbizottság, Választmány, Közgyűlés – 2017. december 12-én tartották. Az IB napirendjén a következő témák szerepeltek:

 1. A Társaság aktuális pénzügyi helyzete és 2018. évi költségvetésének tervezete,

 2. Az MFTTT 2018. évi tagsági díjai,

 3. Szakterületünk az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok elérésének szolgálatában – MFTTT akcióink (Remetey-Fülöpp Gábor–dr. Mihály Szabolcs–Palya Tamás)

 4. Az EFGN 2018 előadóülés előkészítése, programja

 5. A Vas megyei területi csoport beszámolója

 6. Egyebek

Dr. Ádám József elnök az előző IB-ülésen hozott határozatokat (köszönetnyilvánítás az Osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekttel kapcsolatos továbbképző konferencia megszervezéséért, Lázár-deák emlékérem-jelölőbizottság felállítása, tagsági viszony megszüntetése) ismételt szavazással megerősíttette, mert a legutóbbi ülésen Iván Gyula szolgálati elfoglaltsága miatt már nem volt jelen a határozathozatalkor, így a testület nem volt határozatképes.


Évzáró IB-ülés 2017

A napirendi pontok sorrendjét az elnök kérésére a testület megváltoztatta, így a vidéki előadó témájával indult az értekezlet.

A Vas megyei területi csoport munkájáról Bolla Attila titkár számolt be. A hagyományosan aktív csoport 20-25 fővel tevékenykedik. Jó kapcsolatokat ápolnak a megyei kormányhivatallal, a kormánymegbízottal, a mérnöki kamara, a MTESZ helyi szervezeteivel, a főiskolával és az osztrák szakmai szervezetekkel. A csoport szorosan együttműködik az MFTTT titkárságával is a programjai szervezésekor. A munkájuk a helyi földmérőnapok, szakmai kirándulások, szakestélyek szervezésére, az országos MFTTT-rendezvényekre történő mozgósításra összpontosul. (Az utóbbi esetekben – Vándorgyűlés, országos konferenciák stb. – a kormányhivatal támogatását is élvezik.) Igyekeznek kapcsolatot tartani a szomszédos megyékkel is közös rendezvények megtartásával. Kérdésre Bolla Attila elmondta, hogy a fiatalok bevonása a csoport munkájába nem egyszerű, az egyesületi tagsági viszonyból eredő előnyök sokat segíthetnek ebben (kedvezményes továbbképzési lehetőségek stb.) Jó lenne, ha a korábbi évekhez hasonlóan, az MFTTT szakmai feladatok, projektek megvalósításában szakemberek közvetítését tudná vállalni. Az IB határozatban köszönte meg az egyik legaktívabb csoport tevékenységéről szóló beszámolót és további sikereket kívánt a Vas megyei kollégáknak.

A 2018. évi tagdíjak változatlanul hagyására tett indítványt Dobai Tibor főtitkár, amelyet a testület elfogadott és határozatával Választmánynak elfogadásra javasolt.

Az IB elé terjesztett költségvetési terv- és tényadatok az előző ülésen tárgyalthoz képest nem változtak. Tekintettel a Társaság pénzügyi helyzetének kedvező alakulására (amely első sorban az elnyert pályázati és egyéb támogatásoknak köszönhető), a főtitkár javaslatot tett az ügyvezető titkár munkájának 13. havi illetmény kifizetésével történő anyagi elismerésére is. Az IB támogatta a javaslatot és ennek érdekében határozatában a Társaság költségvetési keretszámainak szükség szerinti módosítását is elfogadta.

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok elérésének szolgálatában végzett tevékenységről beszámolva dr. Mihály Szabolcs elmondta, hogy ez néhány MFTTT-tag önkéntes munkájában öltött testet. A fenntartható fejlődési célok ismertetése, népszerűsítése és a szakmai (térinformatikai, földmérési, térképészeti stb.) vonatkozások kiemelése volt azoknak az előadásoknak a fő témája, amelyet számos országos rendezvényen (CLGE, GIS open, Erdélyi Földmérőnapok, Vándorgyűlés, FÉNY-TÉR-KÉP konferencia stb.) és nemzetközi folyóiratokban megjelent publikációkban közvetítettek a szakmai közösségeknek. Terveik között szerepel egy szakcikk megjelentetése a Geodézia és Kartográfia folyóiratban, amely bemutatja az MFTTT szerepét a projekt megvalósításában. A projekt érdekében az MFTTT keretei között végzett további munka anyagi hátterének szükségességét is hangsúlyozta Mihály Szabolcs. Az IB megköszönte az eddig végzett tevékenységet és Iván Gyulát jelölte ki kapcsolattartónak a munkák folytatásában. Az MFTTT igyekszik anyagi támogatást is szerezni elsősorban az FM Földügyi és Térinformatikai Főosztálytól és Budapest Főváros Kormányhivatalától.

Az Európai Földmérő- és Térinformatikusnap (EFTN) megrendezéséhez az FM Darányi Ignác-termét 2018. március 21–22-re már lefoglaltuk. A kétnaposra tervezett rendezvény megvalósítására a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatunkra 800 000 Ft támogatást nyertünk.  Az IB eseti programbizottságot jelölt ki, amelynek elnöke Iván Gyula, tagjai: Buga László, Dobai Tibor, Domokos György, Engler Péter, Koós Tamás, Siki Zoltán és Zalaba Piroska. A testület megállapította, hogy a program megtervezése mellett a legfontosabb feladat a közönségtoborzás. A program összeállítását, az előadók felkérését a 2018 februári IB üléséig kérte elvégezni Ádám József elnök.

Az egyebek napirend keretében az elnök tájékoztatta az IB-ét, hogy az MFTTT vezetősége nevében dr. Ádám József elnök, Dobai Tibor főtitkár és Szrogh Gabriella november 15-én megbeszélést folytatott az MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat vezetőivel, dr. Siki Zoltánnal és Vidovenyecz Zsolttal a két szervezet együttműködéséről. Az érintett témák a következők voltak: oktatások, továbbképzések akkreditálása (KH-on keresztül), IR és kamarai képzések elszámolásának összehangolása, közös képviselet a CLGE-ben (a vállalkozói egyesület – MGVE – nem látja fontosnak a képviseletet). A Kamara részéről Vidovenyecz Zsolt az összekötő.

A továbbiakban Ádám József néhány eseményről tájékoztatta a testületet: az osztrák partnerszervezet megemlékezése a 200 éves kataszterről, az EMT Földmérőnap „Technológiai lehetőségek, szakmai megoldások összehangolása” témában Temesváron lesz 2018. május 10–13. között.

Barsi Árpád felhívta a testület figyelmét a különböző szakmai szakértői vélemények MFTTT által történő támogatásának felelősségére. Csak megalapozott, szakmailag indokolható álláspontokhoz adja a nevét és tekintélyét a szervezet, igyekezzen elkerülni, hogy szakmailag vállalhatatlan, egyéb érdekek képviseletében megfogalmazott vélemények támogatásában ne éljenek vissza az MFTTT nevével, szakmai súlyával.

A Válaszmányi ülést Ádám József vezette és az egyebek mellett két napirendi pontja volt:

 1. Az MFTTT 2017. évi tevékenységének áttekintése és 2018. évi költségvetési tervezete
 2. Az MFTTT 2018. évi tagsági díjai

Az MFTTT 2017. évi munkájának rövid ismertetése után Dobai Tibor főtitkár a testület elé terjesztette a tagdíjakra vonatkozó, IB által is támogatott javaslatot, mely szerint a 2018. évre vonatkozó tagdíjak változatlanok maradnak:

Egyéni tagdíjak aktív dolgozó tag részére: 10 000 Ft, nyugdíjas és diák tag részére: 5 000 Ft

Jogi tagdíjak:

10 fő létszámú szervezet esetén: 24 000 Ft,

11- 30 fő létszámú szervezet esetén: 84 000 Ft,

31- 50 fő létszámú szervezet esetén: 120 000 Ft,

50 fő feletti létszámú szervezet esetén: 240 000 Ft.

Az indítványt a Választmány vita nélkül elfogadta.

A Társaság folyamatos működése szempontjából az év végi Közgyűlésnek meghatározó jelentőségű döntéseket kell hoznia: el kell fogadni a jövő évi költségvetés tervezetét és a tagdíjakat. Az évzáró közgyűlés napirendje ennek megfelelően a következő volt:

 1. Elnöki megnyitó

 2. A Mandátumvizsgáló Bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása

 3. Tájékoztató a Társaság aktuális ügyeiről

 4. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése,

 5. A Társaság 2018. évi tagdíjainak jóváhagyása

 6. A Társaság 2018. évi költségvetésének elfogadása

 7. Egyebek

A Közgyűlés hagyományosan az évközben eltávozott tagtársakról történő megemlékezéssel kezdődött.


Emlékezünk

Ezt követően a Közgyűlés megválasztotta a Mandátumvizsgáló-bizottságot, a jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket.

Miközben a mandátumvizsgálók számba vették a jelenléti íveken lévő aláírásokat Ádám József beszélt az év jelentősebb társasági eseményeiről. (Erről részletesen a jelen számunkban megjelent új évi összefoglaló cikkünkben olvashatnak.)

Dr. Mihály Szabolcs a Mandátumvizsgáló bizottság elnöke tájékoztatta a Közgyűlést a megjelentek létszámáról, majd ezt követően a főtitkár előterjesztése után sor került a folyamatos működés szempontjából meghatározó döntések meghozatalára. A Közgyűlés vita nélkül elfogadta a változatlan tagdíjakat és a társaság 2018. évi költségvetésének fő számait.


Közgyűlés után

A Közgyűlést követően a titkárság tagjainak és Hetényi Ferencnének köszönhetően pár finom falat elfogyasztása közben kötetlenül is megbeszélhették a tagtársak az év történéseit és egy pohár pezsgővel koccinthattak a sikerekben gazdag, boldog új esztendőre.

Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2023/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 1503

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk