Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja, Nemzetközi Földmérőnap 2018

Az MFTTT ez évben már hetedik alkalommal rendezte meg a Földművelésügyi Minisztérium közreműködésével 2018. március 21-én az FM Darányi Ignác-termében az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja alkalmából a CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européen – Európai Földmérők Tanácsa) kezdeményezésére indított, évente ismétlődő konferenciát.

 

A konferencia résztvevői

Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja konferencia célja, hogy népszerűsítse és a szélesebb közönséggel is megismertesse a földmérő szakma szinte minden szakterületen megmutatkozó fontosságát, bemutassa történelmi múltját, és felhívja a figyelmet az új technológiákban való nélkülözhetetlen szerepére. 2018-ban az esemény jelentőségét tovább emelte, hogy a CLGE, az USA Nemzeti Földmérő Társasága (NSPS), valamint a Nemzetközi Földmérő Szövetség (FIG) kezdeményezésére ugyanerre a napra került meghirdetésre a „Global Surveyors’ Day”, a Földmérők Világnapja (Nemzetközi Földmérőnap) is.

A dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter védnöksége alatt, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megrendezett konferencia ismét gazdag programot kínált a résztvevőknek.

A rendezvényre 132 fő regisztrált, amely elmaradt a várakozásoktól. Vélhetően az oktatási program zsúfoltsága (és az utazási költségeknek a szerény büdzséjükre gyakorolt kedvezőtlen hatása) miatt az oktatási intézmények nem támogatták a középiskolások és az egyetemi hallgatók szervezett részvételét.

A konferenciát megnyitva Horváth Gábor István, az FM mb. főosztályvezetője üdvözölte a résztvevőket a védnök földművelésügyi miniszter nevében is.

Horváth Gábor István

Nyitóelőadásában dr. Ádám József akadémikus, az MFTTT elnöke a CLGE javaslatára a 2018. év földmérőjének jelölt osztrák mérnök Carl von Ghega (született Carlo Ghega, Velence, 1802. január 10. – Bécs, 1860. március 14.) munkásságára emlékezett. Legismertebb munkája a Gloggnitztól Mürzzuschlagig tartó semmeringi vasút tervezése és építése volt, amelynek kivitelezési munkái 1848-tól 1854-ig tartottak. Érdemeinek elismerésére, még a semmeringi vasútvonal átadása előtt, 1851-ben lovaggá ütötték, nevét ezután Carl Ritter von Ghega formában írta.

Ádám József

A Földmérők Világnapja okán Domokos György, a CLGE magyar összekötője rövid előadásban szólt az Egyesült Államok-beli Földmérőhétről. Megismerhettük Reagen elnök 1984. évi proklamációját, amely útjára indította ezt az évenként ismétlődő rendezvénysorozatot, felvillantott néhány érdekességet pár amerikai elnök földmérő tevékenységéről.

Domokos György

A proklamáció szövege Domokos György fordításában:

Hazánk fejlesztésében a földmérő szerepe létfontosságú. A gyarmati napokban a földmérők a közösségi vezetők, államférfiak közé tartoztak, egyúttal befolyásos polgárok és a kulturális normák formálói is voltak, köztük olyan személyek, mint George Washington és Thomas Jefferson. A földmérő munkája volt, hogy meghatározza a gyarmatok legnagyobb gazdasági értékének, a földterületnek a határait. Thomas Jefferson 1784-ben egy bizottságot vezetett, amelynek az volt a feladata, hogy dolgozzon ki egy földhasználati tervet a tizenhárom kolóniától nyugatra eső területekre. Arra hivatkozott, hogy az eladást megelőző területfelmérés szükséges az átfedő követelések elkerülése, valamint az okiratok és nyilvántartások egyszerűsítése érdekében. A feljegyzések szerint készített egy tervezetet, amelyet a kongresszusban megvitattak, és módosított formában 1785. május 20-án el is fogadtak földnyilvántartási rendszerként. Ez a dokumentum rögzítette azt az állami földmérési rendszert (Public Land Survey System), amelynek a derékszögű hivatkozási rendszere harminc közép-nyugati és nyugati államban ma is érvényben van.

1785 óta a földmérés jellege drámaian megváltozott. A földmérés már nem korlátozódik csak a területek és a telekhatárok leírására, helyzetének meghatározására. Ma a vízrajzi felmérések fontosak minden víztestünk hasznosításához; mérnöki felméréseket alkalmaznak az építő mérnöki szerkezetek tervezése és tanulmányozása során; a geodéziai mérések határozzák meg a pontos globális földrajzi helyzetet az olyan tevékenységeknél, mint a légi járművek és a rakéták irányítása; térképészeti felméréseket használnak a kis és nagyméretarányú térképezésben, beleértve a fotogrammetriának – a légifényképek alapján történő mérések és térképkészítés tudományának – az alkalmazását. Számos szolgáltatást nyújtanak kifinomult berendezések és technikák felhasználásával, úgy mint például a műholdas távérzékelő eszközök és az automatizált helymeghatározó, mérő, adatrögzítő és rajzoló berendezések.

A földmérők által az Egyesült Államoknak nyújtott jelentős hozzájárulás elismeréseként a kongresszus a szenátusi 44. sz. együttes határozatában engedélyezte és felkérte az elnököt, hogy jelölje ki az 1984. március 11-én kezdődő hetet "a Nemzeti Földmérők Hetének".

Ezennel én Ronald Reagan, az Amerikai Egyesült Államok elnöke ezúton kihirdetem, hogy az 1984. március 11-én kezdődő hét, a Nemzeti Felmérő Hét. Arra kérem az Egyesült Államok népét, hogy ezen a héten megfelelő ünnepségekkel és tevékenységekkel tisztelegjenek a hivatásos földmérők előtt és állítsanak emléket társadalomhoz való hozzájárulásuknak. Felhívom az összes amerikait, hogy tekintsen vissza a földmérés történelmi hozzájárulásaira, és nézzen előre az új technológiákra, amelyek folyamatosan korszerűsítik ezt a megbecsült és felsőfokú tudást igénylő szakmát.

A tudományos ülésnap további programján a következő előadások szerepeltek:

Barsi Árpád

Fotogrammetria és lézerszkennelés - az Esztergomi királyi vár felmérése Dr. Barsi Árpád egyetemi tanár, a BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék vezetője. Bemutatta azt az adatgyűjtési és -feldolgozási munkafolyamatot, amelyet a Tanszék fejlesztett ki a történeti épületkutatás támogatására olyan körülmények közt történő alkalmazásra, ahol a hagyományos, optikai szenzorokkal nem lehetséges a szükséges termékek előállítása. Képet kaptunk róla, hogyan tudja kiszolgálni napjaink földmérő mérnöke az építészt.

Szalay László

A katonai térképészet 99 éve Szalay László alezredes, szolgálatfőnök, MH Geoinformációs Szolgálat. A magyar katonai térképészet vezetője röviden bemutatta a szervezet egy évszázados tevékenységének jelentősebb állomásait és a napjainkban ellátott feladatait.

Iván Gyula

Kataszter és gazdaságIván Gyula földügyi főtanácsadó, BFKH FTFF Földmérési és Távérzékelési részleg, Szolgáltató Osztály, Meggyőző példákon keresztül mutatta be a kataszter minősége és a gazdaság teljesítménye közötti kapcsolatot. A kataszter a nemzetgazdaság alapvető infrastruktúrája, mely biztosítja a vagyon tőkeként való működését, ezzel elősegítve a nemzetgazdaság fejlődését. Az előadó rávilágított arra, hogy:

-        a kataszter és annak megbízható működése, karbantartása és továbbfejlesztése nemzetgazdasági érdek, mellyel nagyon körültekintően szükséges foglalkozni,

-        a kataszterrel kapcsolatos minden, esetleg elhibázott, döntés az üzleti bizalmat veszélyezteti, melynek nemzetgazdasági következményei is lehetnek.

Engler Péter

A szakmai tudás és a szakmai ismeretek fontosságaDr. Engler Péter főiskolai docens, Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet. A mérnökökkel szembeni elvárások között kiemelt helyet foglal el az új iránti fogékonyság, annak kreatív alkalmazása, a szakmai önbecsülés és a más munkája iránt megnyilvánuló tisztelet. Az elengedhetetlen szakmai tudás és a folyamatos megújulás alapjainak biztosítása az oktatás alapvető feladata.

Zentai László

Egyetemi Digitális Térképtár az egyetemi oktatás támogatásának eszközeDr. Zentai László egyetemi tanár, az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék vezetője. Az ELTE keretein belül létrehozott online térképarchívum történetét, képességeit és a kitűzött célokat ismerhettük meg az előadásból.

Takács Bence

GPS: Pontosság és megbízhatóságDr. Takács Bence egyetemi docens, BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék, A GNNS alkalmazásának egy különleges területébe engedett bepillantást az előadó az utasszállító repülőgépek automatikus leszállító rendszerében történő felhasználás pontossági és megbízhatósági aspektusainak felvázolásával.

Zboray Zoltán

Földmegfigyelési központi kormányzati képesség kialakítása Magyarország teljes jogú ESA tagsága tükrébenZboray Zoltán szakmai tanácsadó, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Magyar Űrkutatási Iroda. Bemutatta az Európai Űrügynökség (ESA) tevékenységét (Magyarország 2015-től tagja) és a földmegfigyelési információs rendszer létrehozása (FIR) és a központi kormányzati képességek kialakítása területén eddig végzett munkát.

Maucha Gergely

Az európai Copernicus földfelszín monitorozási program aktuális eredményei és hazai vonatkozásai Maucha Gergely környezetvédelmi távérzékelési szakértő, BFKH FTFF. Az előadás áttekintette a hazai földmegfigyelési kísérleteket, projekteket és a létrehozott felszínborítási, földhasználati adatkészleteket. Rávilágított a különböző komponensek harmonizációs problémáira és bemutatta az egységes szemléletű rendszerek kialakítására irányuló törekvéseket.

Friedl Zoltán

Szintetikus Apertúrájú Radar (SAR) hazai alkalmazásaiFriedl Zoltán. BFKH FTFF, Földmérési és Távérzékelési részleg, Távérzékelési Osztály. A hallgatóság megismerhette a SAR képalkotásának alapjait és néhány esettanulmány ismertetésével a mezőgazdasági célú alkalmazás lehetőségeit.

Verőné Wojtaszek  Malgorzata

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar kutatási tevékenysége, mint a precíziós gazdálkodási képzés háttértámogatásaVerőné Dr. Wojtaszek Malgorzata egyetemi docens, Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet. Bemutatta a GEO kutatási munkáit, a képfeldolgozás területén elért eredményeit. Hangsúlyozta, hogy a precíziós gazdálkodás során az erőforrások fenntarthatósága nagy jelentőséggel bír és a képfeldolgozással nyert adatok információvá alakítása piacképes tudás átadását teszik lehetővé a képzési rendszerben.

ZárszóIván Gyula, az MFTTT főtitkárhelyettese összegezte a gazdag programot. Kiemelte a földmérők összekötő szerepét a különböző mérnöki tudományok között a „geometriai tudásuk” révén. Felidézte az előadásokat, amelyek kibontva vagy látens módon az integrációról szóltak, a földmérők tevékenységének integráló képességét szemléltették.

Megköszönte az előadóknak a felkészülést és a közreműködést, a hallgatóságnak a megjelenést és tájékoztatta a megjelenteket, hogy az elhangzott előadások anyagai az MFTTT honlapján elérhetőek .

Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja most második alkalommal kétnapos rendezvény. A második napon, március 22-én a Fővárosi és Pest megyei Földmérőnap és Továbbképzésre került sor a Földművelésügyi Minisztériumban. A rendezvény fővédnöke dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, védnöke dr. György István BFKH kormánymegbízott volt.

A szakmai nap köszöntőkkel és védnöki megnyitóval induló tervezett programja:

Földügyi aktualitások, Horváth Gábor István megbízott főosztályvezető (FM Földügyi és Térinformatikai Főosztály),

Digitális lépésváltás, Fekete Gábor főosztályvezető (BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály),

Az ingatlanrendező földmérő minősítés meghosszabbítása, Herczeg Ferenc minőségbiztosítási és ellenőrzési felelős (BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály),

Kalibrálásról ...egy kicsit másképpen, Jánossy András osztályvezető (BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály),

Igazságügyi földmérő szakértő tevékenységről – nem csak szakértőknek, Schöck János földmérési szakügyintéző (SZ-SZ-B Megyei KH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály),

Geodéziai műszaki ellenőrzés, dr. Takács Bence egyetemi docens (BME Általános és Felsőgeodéziai Tanszék),

Téradatszolgáltatások változásai – lépések a nyílt adatok felé? Braunmüller Péter osztályvezető (BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály),

Szakfelügyeleti tapasztalatok, Borbély Katalin földmérési szakfelügyelő (Pest Megyei Kormányhivatal),

Te tudod mik ezek az érdekes pontjelek és falitáblák Budapesten? Homolya András mestertanár (BME Általános és Felsőgeodéziai Tanszék),

Felmérési , térképezési és területszámítási hibák kivizsgálása a gyakorlatban, Piri Dávid földmérési szakügyintéző (BFKH XI. Kerületi Hivatala Földhivatali Főosztály),

Földrészleten lévő épületek önálló ingatlanná alakításával összefüggő változási vázrajz, Körblné Németh Éva földmérési szakfelügyelő (BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály).

Tekintettel a Darányi-terem befogadóképességére, a szervezők eleve két időpontra, azonos programmal hirdették meg a konferenciát. (Az első napra 220 fő, a második napra 150 fő regisztrált március 21-ig.) A második rendezvénynek a katonai térképészet Szilágyi Erzsébet fasori székhelye fog otthont nyújtani április 5-én. Erről a szakmai eseményről részletes beszámolót a Geodézia és Kartográfia következő számában fogunk közzétenni.

A beszámolót összeállította: Buga László


További képek a rendezvényrőlLetölthető előadások

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2024/2. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 4003

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk