Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Áprilisi testületi ülések

Az MFTTT Intézőbizottsága és Választmánya április 4-én ülésezett. Az IB ülésén Ádám József elnökölt, aki az ülés határozatképességének megállapítása után üdvözölte a megjelenteket és elfogadtatta az értekezlet napirendjét:

 1. Az EFGN 2018 és a Fővárosi és Pest Megyei Földmérőnap rendezvények értékelése
  Előadó: Iván Gyula, Hetényi Ferencné, Szrogh Gabriella és Zalaba Piroska
 2. Javaslat a 2018. évi Lázár deák emlékérem adományozására
  Előadó: Tóth László IB-tag, a Jelölőbizottság elnöke
 3. Javaslat a 2018. évi Márton Gyárfás-emlékplakett adományozására
  Előadó: dr. Mihály Szabolcs, a Jelölőbizottság elnöke
 4. Egyebek

IB-ülés 2018. április 4-én

Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok napja illetve a Földmérők Világnapja alkalmából rendezett konferenciát értékelve Iván Gyula elmondta, hogy a felkért előadók jóvoltából ismét értékes programmal sikerült a közönség elé állni. Szakmánk politikai elismertsége sajnos még messze van az amerikai egyesült államokbelitől, ahol a Földmérők Hetének rendezvényét Trump elnök is üdvözölte. Magyarországon ez a hetedik alkalommal, egy nemzetközi rendezvénysorozat részeként megtartott konferencia nem érte el a döntéshozók ingerküszöbét. A tudományos program mellett nagyobb hangsúlyt kell fektetni a nyilvánosság szervezésére, különös tekintettel arra, hogy a 2019. évi rendezvények kiemelt tudósára javasoltuk báró Eötvös Lorándot, akinek munkásságáról megemlékezik a szakmai közönség. Az ülésnap előadásainak vázlatai a Társaság honlapján megtekinthetők.

Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja most második alkalommal volt kétnapos rendezvény. A második napon, március 22-én a Fővárosi és Pest megyei Földmérőnap és Továbbképzésre került sor a Földművelésügyi Minisztériumban, majd a jelentős túljelentkezés miatt április 5-én a katonai térképészet Szilágyi Erzsébet fasori székhelyén változatlan programmal ismét megrendezésre került a konferencia. Hetényi Ferencné elmondta, hogy a két alkalommal összesen 480 jelentkező regisztrált. Az előadások vázlata a honlapunkon megtalálható. A siker oka nem csak a szakterületünk egészét felölelő változatos, gazdag program volt, hanem a budapesti helyszín jó megközelíthetősége a vidéki kollégák számára és a megszerezhető szakmai továbbképzési pontok szükségessége a kötelező továbbképzési program teljesítéséhez. Mivel a résztvevők nem csak Budapestről illetve környékéről érkeztek, a délutáni szekció hallgatósága – a korábban haza indulók miatt – mind két alkalommal megcsappant, így felvetődött annak a lehetősége, hogy a teljes ülésnapot nem teljesítő kollégák csak a megszerezhető pontok felét kaphatják meg a jövőben.

Az IB határozatban köszönte meg a két rendezvény szervezőinek – Iván Gyulának, Szrogh Gabriellának, Körblné Német Évának, Borbély Katalinnak, Hetényi Ferencnének és Zalaba Piroskának – az elvégzett munkát.

Tóth László jelölőbizottsági elnök tett javaslatot
a Lázár deák emlékérem 2018. évi kitüntetettjére


A Lázár deák emlékérem Jelölőbizottságának elnöke Tóth László megosztotta aggályait a többes jelölés nyilvánosságával kapcsolatban, különös tekintettel az adott évben csak a jelölésig jutó kollégák érzékenységére. (Több alkalommal előfordult, hogy egymást követő években „csak” jelöltként szerepelnek érdemes kollégák.) A testület véleménye szerint maga a jelölés is megtiszteltetés, ezért nem változtat az eddigi jelölési gyakorlaton. A Jelölőbizottság javaslatával egyetértve a Lázár deák emlékérem 2018. évi kitüntetettjének kiválasztására az IB Csizmadia Mihályné és Zalaba Piroska nevét terjesztette a Választmány elé.

Dr. Mihály Szabolcs jelölőbizottsági elnök terjesztette elő a
Márton Gyárfás-emlékplakett kitüntetésre vonatkozó javaslatot


Dr. Mihály Szabolcs a Márton Gyárfás-emlékplakett Jelölőbizottságának elnöke elmondta, hogy véleményük kialakításánál korábbi évek jelöltjei mellett új személyekre vonatkozó javaslatokat is értékelt a bizottság. Az IB egyetértve a javaslatokkal Csemniczky László és Bartos Ferenc nevét terjesztette döntésre az MFTTT Választmánya elé.

Az egyebek napirendi pont keretében Ádám József tájékoztatta a testületet, hogy a nemzetközi szervezeteknek társaságunk befizette az ez évi tagdíjakat, így a különböző tanácskozásokon teljes jogkörrel vehetünk részt.

A következő IB értekezlet, Válaszmányi ülés a beszámolót elfogadó Közgyűlést készíti elő. A jogszabályi változások miatt a határozatképtelen közgyűlést leghamarabb három nap elteltével lehet kitűzni, ennek megfelelően kell az időpontokról dönteni. Ebben a helyzetben különösen fontos az előkészítő IB és Választmányi ülések határozatképessége. A következő értekezletek első időpontja május 24, az ismételt összehívásé május 28.

Az elnök felhívta a figyelmet újabb pályázati lehetőségre, amellyel a Társaság működésének anyagi alapjait erősíthetjük: az MTA maximum 400 000 forinttal támogathatja a tudományos társaságok működését, amelyre az MFTTT is pályázni fog.

Aktuálissá válik a Földmérők Arcképcsarnoka következő kötetének elkészítése illetve időszerű szakmai feladat lenne a hatnyelvű geodéziai szakszótár aktualizálása és digitális változatának elkészítése. Meg kell teremteni ezen feladatok anyagi hátterét, majd el kell kezdeni a munkákat.

Buga László főszerkesztő beszámolt a Geodézia és Kartográfia folyóirat nemzetközi „láthatóságának” növekedéséről. Az MFTTT és az ELTE Egyetemi Könyvtár között létrejött megállapodás alapján 2018-tól a szakmai publikációk digitális azonosítót (DOI) kapva bekerülnek a CrossRef adatbázisba is.

Szakterületünk általános ismertségének növelése érdekében Iván Gyula felvetette az egyéb szakmák rendezvényein, konferencián történő megjelenésünk lehetőségét. Felajánlotta, hogy részletes javaslatot fog az IB elé terjeszteni.

Egyéb hozzászólás nem lévén, Ádám József berekesztette az IB értekezletét.

A Választmány ülésére a határozatképesség érdekében a második meghirdetett időpontban került sor a következő napirenddel:

 1. 1. A 2018. évi Lázár deák emlékérem adományozása
  Előadó: dr. Ádám József elnök
 2. A 2018. évi Márton Gyárfás-emlékplakett adományozása
  Előadó: dr. Ádám József elnök
 3. Egyebek

Társaságunk elnöke előterjesztette az IB által támogatott, a jelölőbizottságok által javasolt személyeket, majd a testület titkos szavazással döntött a kitüntető címek odaítéléséről.

A Lázár deák emlékérem kitüntetésre 2018-ban Csizmadia Mihályné kapta a több szavazatot. Az emlékérem átadására a májusi közgyűlésen kerül sor.

A Választmány döntése alapján a Márton Gyárfás-emlékplakett 2018. évi magyarországi kitüntetettje Bartos Ferenc lett, aki az elismerést az EMT Földmérőnapokon 2018. május 10–13. között veheti át Temesváron.

Az értekezleten egyéb hozzászólás nem volt, így az elnök megköszönte a jelölőbizottságok és a Testület megjelent tagjainak munkáját, majd berekesztette az ülést.

A beszámolót összeállította: Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2022/6. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 1498

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk