Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Kitüntetések átadása

2018. május 28-án a Társaság beszámoló közgyűlésének keretében került sor az MFTTT által adományozott kitüntetések átadására. A Lázár deák emlékérem kitüntetést 2018-ban Csizmadia Mihályné vehette át dr. Ádám Józseftől, az MFTTT elnökétől.

Csizmadia Mihályné (leánykori nevén Szentirmay Erzsébet) Budapesten született 1942. július 13-án. A szakmában mindenki csak „Picur”-ként ismeri. Székesfehérváron, az egykori Felsőfokú Földmérési Technikum első évfolyamában nagy nevű tanároktól, gyakorlati oktatóktól ismerte meg a szakmát, a földmérést, amelynek egy életen át elkötelezettje, szerelmese lett. 1976-ban, ugyancsak a fehérvári intézményben földmérő mérnöki oklevelet szerzett.

 

Csizmadia Mihályné (Picur)
a Lázár deák emlékérem kitüntetés átvétele után
(Fotó: HBA)

1964. áprilisában állt munkába a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál és ezzel egyidőben tagja lett a Geodéziai és Kartográfiai Egyesületnek a mai MFTTT jogelődjének.  Mintegy 30 esztendőn át ez a cég volt a munkahelye. Vállalta a férfiembereket is próbára tevő terepes életmódot és példamutatóan helytállt a munkában. Aktívan részt vett mind az országos, vízszintes alapponthálózat (EOVA), mind az országos magassági alapponthálózat (EOMA) kiépítésében. Ezen munkálatok minden munkaszakaszát, így az irodai tervezést, a helyszíni előkészítést, a jelépítést és állandósítást, a klasszikus irányméréses háromszögelést, vegyes technológiát, a kézi és gépi számítási módszereket mind végigcsinálta,  végigküzdötte. Kollégái becsülték munkabírását, szorgalmáért, lelkes és lelkiismeretes magatartásáért.

1993-tól nyugdíjazásáig a Földmérési és Távérzékelési Intézet volt a második munkahelye, itt is az alaphálózatokkal foglalkozott. Az új munkamegosztásának, munkaszervezésének megfelelően az EOVA és EOMA kapcsán az irodai előkészítéssel, helyszineléssel illetve a vállalkozók által leadott munkák minőségellenőrzésével, állami átvételi vizsgálatával foglalkozott. Megismerkedett az új technológiákkal, részt vett az Országos GPS Hálózat (OGPSH) majd később az Integrált Geodéziai Alapponthálózat (INGA) tervezési, szemlélési és mérési munkáiban illetve nyilvántartásában.

Nagy szerepe volt abban, hogy a teljes EOMA kiépítése, vagyis az elsőrendű poligonok kitöltése (sűrítése) másodrendű és harmadrendű pontokkal 2005-2006-ban végül is befejeződhetett., Ismeretes, hogy e területen is technológiai váltásra került sor (mert megjelentek a felsőrendű digitális szintezők, a harmadrendű szintezést pedig felváltotta a GPS technika), így mind az előkészítést, helyszinelést, mind a vizsgálati módszereket is meg kellett újítani.

Csizmadia Mihályné mindig kész volt a megújulásra, a hálózat-korszerűsítés (és a munkatársak) serkentésére. Elkészítette az EOMA I. rendű vonalainak újramérésének ütemtervét, túl a 60. és 70. életévén is még rendszeresen végzett terepi helyszinelést, vizssgálatot (és kiásatta a szintezési kő melletti földet, ha úgy érezte, nem az előírások szerint álllandósították). Nem rajta múlott, hogy az EOMA tervezett újramérése csak két kelet-magyarországi poligonban valósult meg.

Ha hívják, ma is segít kapcsolata élő, volt munkahelyével a FÖMI-vel. Az Egyesületi rendezvények állandó munkatársa.

Csizmadia Mihályné egész élete példamutatás a szakmaszeretetre, az elkötelezettségre, a hivatástudatra, a fiatalabb munkatársak elhivatottságának erősítéséra. A Lázár deák emlékérem ennek elismerése.

A Márton Gyárfás-emlékplakettet hagyományosan az EMT Földmérőtalálkozóján szokták átadni, de az anyaországi kitüntetett Bartos Ferenc sajnos nem tudott elutazni Temesvárra, így a Közgyűlésen vehette át az elismerést.

Bartos Ferenc 1945-ben Vácott született. Szentendrén járt gimnáziumba. Érettségi után Székesfehérvárott az akkori Felsőfokú Földmérési Technikumot végezte el, majd 1971-től a BME Építőmérnöki Karán szerezte meg földmérőmérnöki oklevelét. 1982-ben – ugyancsak a BME-n – geodéziai automatizálási diplomát is szerzett.

Munkahelyei igen változatosak voltak, így lehetősége nyílt megismerni a földügyi szakigazgatás és a partnerintézmények különböző szintű és fajtájú munkáit. Ez nagy segítséget jelentett főtitkári, és műszaki igazgatói feladatkörének sikeres ellátásában.

Bartos Ferenc a Márton Gyárfás-emlékplakett 2018. évi hazai kitüntetettje (Fotó:HBA)

Munkahelyei a következők voltak:

 • Váci Járási Földhivatal (1968–70),
 • Pest megyei Tanácsi Tervező Vállalat (tervező, majd csoportvezető) (1970–78),
 • Pest Megyei Földhivatal (csoportvezető, szakfelügyelő, majd osztályvezető) (1978–84),
 • MÉM/FTH földügyi és térképészeti főosztály (főmunkatárs) (1984–90),
 • Vác város polgármestere (1990–94),
 • FM földügyi és térképészeti főosztály (főosztályvezető-helyettes) (1995–97)
 • az NKP Kht. műszaki igazgatója (1997–2006).

Bartos Ferenc 1970-től tagja a Geodéziai és Kartográfiai Egyesületnek illetve a jogutód Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaságnak, ahol 1986-–0 között az Igazság-ügyi szakértői szakosztály titkára, aztán 1990–94 között főtitkárhelyettes, 1994-től 2007-ig pedig a társaság főtitkára. Mindvégig lelkes támogatója a vidéki társasági, egyesületi munkának, a fővárostól távol lévő kollégák és csoportok törekvéseinek.

Majdnem 20 éven keresztül Társaságunk aktív vezető tagja volt. Irányította a Társaság köz-hasznú szervezetté történő átalakítását. Sokat tett azért, hogy az FVM (FM) és az MFTTT közös lapja a Geodézia és Kartográfia folyóirat 1995-től havonta jelenjen meg és mind külalakjában, mind pedig tartalmában megújuljon. Személyes érdeme számos hazai és Magyarországon megrendezett nemzetközi konferencia sikeres lebonyolítása. Szakmai és társadalmi szervező tevékenységének bizonyítéka a Társaság több Vándorgyűlésének sikeres megszervezése.

Munkájának eredményességét belügyminisztériumi dicséret (1993), Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (1994) és Magyarország Sportérdemrend (1994) is igazolja. 2001-ben civil Társaságunkban végzett eredményes munkájáért MTESZ emlékérem kitüntetésben részesült. 2016 óta az MFTTT örökös tagja.

Az EMT Földmérő Szakosztály és az MFTTT közötti együttműködés egyik kezdeményezője, a politikailag nehéz évek alatt az erdélyi kollégákkal való kapcsolatok úttörője, majd 1999-ben az EMT–MFTTT együttműködési megállapodás egyik aláírója volt. Aktív főtitkári évei alatt egészen 2010-ig részt vett az erdélyi földmérő találkozókon, és támogatta azokat. Sok kolléga az ő hatására építette ki kapcsolatát az erdélyi földmérőkkel. Bartos Ferenc tevékenysége kiemelkedő volt a szakma és a magyarság összefogása terén, méltán érdemelte ki a Márton Gyárfás-emlékplakettet.

Az elismerésben részesült tagtársaknak az MFTTT vezetősége nevében szívből gratulálunk!

Összeállította: dr. Busics György, dr. Mihály Szabolcs és Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2023/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 1832

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk