Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Tisztújító közgyűlés

A 2019. évi tisztújító közgyűlésre a második meghirdetett időpontban került sor 2019. május 28-án 14.00 órai kezdettel.

Az MFTTT 2019. május 28-i tisztújító közgyűlésének résztvevői (Fotó: HBA)

Az értekezlet napirendjén a következő pontok szerepeltek:

 1. Elnöki megnyitó. Előadó: dr. Ádám József elnök
 2. A mandátumvizsgáló- és a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása. Előterjesztő: dr. Ádám József elnök
 3. A 2018. évi beszámoló. Előadók: Dobai Tibor főtitkár és Szrogh Gabriella ügyvezető titkár
 4. A felügyelőbizottság jelentése. Előadó: dr. Toronyi Bence az FB elnöke
 5. A mandátumvizsgáló bizottság elnökének jelentése
 6. Az elmúlt négy év értékelése, a tisztségviselők leköszönése és a levezető elnök megválasztása. Előadó: dr. Ádám József elnök
 7. A jelölőbizottság előterjesztése a tisztségviselők, a bizottsági tagok és a választmány tagjainak a megválasztására. Előterjesztő: dr. Busics György, a jelölőbizottság elnöke
 8. Vita, további helyszíni jelölések
 9. Szavazás
 10. Eredményhirdetés
 11. A megválasztott elnök zárszava

Dr. Ádám József elnök megnyitójában köszöntötte a résztvevőket, majd egy soron kívüli bejelentéssel élt: Az MTA májusi közgyűlésén az MTA levelező tagjává választották tagtársunkat, dr. Völgyesi Lajos professor emeritust. A továbbiakban az elnök elmondta, hogy a közgyűlésnek ebben az évben kettős feladata van: az éves beszámoló elfogadása és a Társaság tisztségviselőinek megválasztása. Tájékoztatta a jelenlévőket a közgyűlés előkészületeivel kapcsolatos munkáról, ismertette a napirendet, és felkérte a résztvevőket, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az előterjesztett napirendet.

Szomorú kötelességnek eleget téve az előző évben elhalálozott kollégákról egyperces néma felállással emlékeztek meg a közgyűlés résztvevői.

Ezt követően került sor a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztására. A társaság elnökének indítványát elfogadva a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság elnökének dr. Mihály Szabolcsot, tagoknak Hetényi Ferencnét és Homolya Andrást választották. A jegyzőkönyvvezető Szrogh Gabriella ügyvezető titkár, a hitelesítők: Buga László és Zsilvölgyi Csaba tagtársak lettek.

Rátérve a 3. napirendi pontra az intézőbizottság valamint a választmány által már megismert, és a közgyűlés elé elfogadásra javasolt beszámolót és a közhasznúsági jelentést Dobai Tibor főtitkár ismertette a közgyűlés résztvevőivel is. (Mindkét dokumentum előzetesen közzé lett téve az MFTTT honlapján, így a tagságnak módjában állt azokat megismerni.)

A felügyelőbizottság jelentését dr. Toronyi Bence bizottsági elnök előterjesztésében ismerhette meg a közgyűlés. A bizottsági elnök felhívta a figyelmet a jelentésben részletesen leírt, és évek óta fennálló adminisztrációs hiányosságokra, amelyek ugyan nem befolyásolják a beszámoló elfogadását, de mindenképpen szükséges megoldást találni a megszüntetésükre.

A két beszámolót követően dr. Ádám József elnök megnyitotta a vitát, lehetőséget adva kérdések feltételére, illetve megjegyzések hozzáfűzésére az elhangzottakhoz. Miután hozzászólás nem érkezett, az elnök szavazásra bocsátotta a beszámolót és az FB jelentését. A közgyűlés egyhangúlag fogadta el az előterjesztett anyagokat.

A mandátumvizsgáló bizottság elnöke a jelenléti íveken szereplő aláírások alapján tájékoztatta a közgyűlést, hogy 52 egyéni tag és 9 jogi tag képviselője van jelen a közgyűlésen. (A szavazás megkezdésének időpontjára a jelenlevő tagok száma 63-ra emelkedett.)

Az elnök röviden összefoglalta az elmúlt négy év munkáját, és utalt arra, hogy minden év elején átfogó értékelést készített erről a Geodézia és Kartográfia szakfolyóiratban.

Az elnöki beszámolót követő vitában dr. Mihály Szabolcs felhívta még a figyelmet arra a munkára, melyet a fenntartható fejlődési célok megvalósítása érdekében végzett a térinformatikai és távérzékelési feladatokkal foglalkozó bizottság 2012 óta, kezdetben ideiglenes jelleggel, majd pedig 2018 decemberétől az IB határozata alapján állandó bizottságként.

Ifj. Domokos György hozzászólásában kérdést intézett az elnökhöz hogy, hogyan látja a leköszönő elnök a Társaság helyzetét a földügy területén bekövetkezett szervezeti változások tükrében, és hogyan tud reagálni a „meglehetősen érdekes” helyzetre a szakmai érdekek érvényesítése vonatkozásában.

Dr. Ádám József válaszában elmondta, hogy a szervezeti változások jelenlegi állapotában egyelőre nehéz a kérdésre válaszolni. Ugyanakkor reméli, hogy az idei vándorgyűlésen lesznek olyan előadók a plenáris ülésen (az ágazati vezetés részéről), akikkel tudunk tárgyalásokat folytatni. Dr. Toronyi Bence alelnökjelölt egy szakmai helyzetértékelés elkészítését is szükségesnek tartja.

A közgyűlés elfogadta a Társaság elmúlt négy évéről szóló elnöki értékelést, és az alapszabály értelmében – a négyéves megbízatásuk lejártával – felmentette a vezető tisztségviselőket, és levezető elnökké választotta dr. Busics György kollégát az ülés további szakaszára.

Dr. Busics György levezetőelnök (Fotó: HBA)

A levezető elnök ismertette az MFTTT honlapján már közzétett jelölti névsort a Társaság vezető tisztségeire. Nagy Ibolya javaslatára a jelenlévők támogató szavazatai alapján az IB tagjelöltek közé felkerült még Kozári Ágnes tagtársunk is. Miután minden szavazólap kiegészült a helyszínen elfogadott javaslattal, a közgyűlés titkos szavazással négy évre megválasztotta a Társaság új tisztségviselőit.

Munkában a szavazatszámláló bizottság

A szavazatok összeszámlálása után a szavazatszámláló bizottság elnöke bejelentette az eredményt. A közgyűlés a következő négy évre ismét elnökké választotta dr. Ádám Józsefet, főtitkárrá Dobai Tibort. Az alelnöki poszton dr. Toronyi Bence váltotta Zsilvölgyi Csaba kollégát. Az MFTTT főtitkárhelyettesei Iván Gyula és Horváth Gábor István lettek.

A következő négy évre a többi vezetői posztra az alábbi személyeknek szavazott bizalmat a közgyűlés:

Az intézőbizottság választott tagjai (zárójelben a szavazatok száma): Bolla Attila (51), Busics Imre (55), Kozári Ágnes (39), Szalay László (56), Tóth László (42), Varga Felicián (53).

Szavazatot kapott még ifj. Csemniczky László (37) és dr. Kovács Miklós (38).

A felügyelőbizottság elnöke Zsilvölgyi Csaba (62), tagjai: Szabó Gyula (62) Várnay György (62).

Etikai, Fegyelmi és Jogi Bizottság elnöke Hajtman Zoltán (33), tagjai: dr. Csevár Nóra (32), Bagladi Géza (46), Szilvay Gergely (45).

A nemzeti bizottságok (NB) vezetői (elnök, titkár)

FIG NB: Zalaba Piroska (62), Iván Gyula (62),

ICA NB: dr. Zentai László (62), dr. Pődör Andrea (62),

ISPRS NB: dr. Barsi Árpád (62), Zboray Zoltán (62),

Szakosztályok vezetői (elnök, titkár):

Felmérési és területrendezési szakosztály: Gábor Sándor (62), Dobainé K. Krisztina (62)

Fotogrammetriai és távérzékelési szakosztály: dr. Jancsó Tamás (62), Kákonyi Gábor (62),

Földügyi szakosztály: Rácz Kálmán (62), dr. Tóth Balázs (62),

Földmérési szakértői szakosztály: dr. Forgács Zoltán (61), Varga Norbert (62),

Geodéziai szakosztály: dr. Völgyesi Lajos (62), dr. Tóth Gyula (62),

Kartográfiai szakosztály: dr. Gede Mátyás (62), Szabó Renáta (62),

Mérnökgeodéziai szakosztály: Németh András (62), Vidovenyecz Zsolt (62),

Területfejlesztési és környezetvédelmi szakosztály: Verőné Wojtaszek Malgorzata (62), dr. Kugler Zsófia (62),

Topográfiai szakosztály: dr. Juhász Attila, (62), dr. Neuberger Hajnalka (62),

Oktatási és ifjúsági szakosztály: Homolya András (62), Tuchband Tamás (62)

Szakmatörténeti szakosztály: dr. Török Zsolt (62), Oláh Krisztina (62),

Térinformatikai szakosztály: dr. Szabó György (62), dr. Pődör Andrea (62)

Szeniorok Tóth Ágoston Klubja: Szendrő Dénes (62), Hetényi Ferencné (62).

A választmány választott tagjai: Buga László (61), Busics Imre (57), dr. Csemniczky László (54), Hetényi Ferencné (62), Hodobay-Böröcz András (56), Koós Tamás (62), dr. Mihály Szabolcs (59), Nagy István (Szombathely) (55), dr. Rózsa Szabolcs (61), Sebők Tamás (51), Szilvay Gergely (60), Varga Norbert (61), Vidovenyecz Zsolt (57), Zalaba Piroska (60), dr. Zentai László (62). Szavazatot kapott még: Zsilvölgyi Csaba (53)

Az MFTTT újraválasztott elnöke, dr. Ádám József akadémikus (Fotó: HBA)

Dr. Busics György megköszönte mindenkinek a választásban történő közreműködést, és felkérte a régi-új elnököt a zárszó megtartására. Az újraválasztott elnök, dr. Ádám József megköszönte a bizalmat, és gratulált a megválasztott tisztségviselőknek, sikereket és eredményeket kívánt az előttük álló feladatok megoldásában, amelyekkel meg kell birkózni a Társaság eredményes működtetése érdekében. Megköszönte a jelölőbizottság munkáját, majd egyéb hozzászólás nem lévén az ülést berekesztette.

Buga László


A rendezvény fotói a Képtárban

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2023/5. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 1927

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk