Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Vándorgyűlés 2019

„Fenntartható fejlődés a magyar földmérés és térképészet szakterületén” témakörben 2019. július 4–6. között Békéscsabán tartotta a 32. Vándorgyűlését az MFTTT. Az országos seregszemlének a Csabagyöngye Kulturális Központ adott helyet, ahol a vándorgyűlés két napján tíz köszöntőbeszédet és 52 előadást hallgathatott meg a 233 regisztrált résztvevő.

A Csabagyöngye Kulturális Központ Békéscsabán, háttérben az evangélikus nagytemplommal (Fotó: HBA)

A rendezvény fővédnökei dr. Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter és dr. Nagy István agrárminiszter, védnökei: dr. Tuzson Bence a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, dr. Takács Árpád kormánymegbízott (Békés Megyei Kormányhivatal), Korom Ferenc altábornagy a Honvéd Vezérkar főnöke, Herczeg Tamás Békés megye 1. sz. választókerület országgyűlési képviselője, Szarvas Péter Békéscsaba polgármestere, Kassai Ferenc a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke és Buzás Zoltán a Békés Megyei Mérnöki Kamara elnöke voltak. A szakmai programot hat műszerforgalmazó vállalkozás bemutatója egészítette ki. A vándorgyűlés megrendezését kilenc szervezet, intézmény anyagilag is támogatta.

A 32. Vándorgyűlés megnyitása (Fotó: HBA)

A nyitó plenáris ülésre a Kulturális Központ hangversenytermében került sor. Dr. Ádám József akadémikus, az MFTTT elnöke nyitotta meg a kétnapos konferenciát és köszöntötte a meghívott előadókat – akik az elnökségben foglaltak helyet – dr. Bíró Attilát, a Miniszterelnökség hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárát, dr. Nagy Jánost, az Agrárminisztérium földügyekért felelős helyettes államtitkárát, dr. Takács Árpád kormánymegbízottat, Szarvas Péter polgármestert, dr. Nagy Mónikát a Nemzeti Földügyi Központ főosztályvezetőjét, Koós Tamás alezredest, az MH Geoinformációs Szolgálat főmérnökét, Buzás Zoltánt a Békés megyei Mérnöki Kamara elnökét, Cseri Józsefet az NKP Nkft. volt igazgatóját és dr. Ferencz Józsefet, az EMT Földmérő Szakosztályának elnökét.

A nyitó plenáris közönsége (Fotó:HBA)

A földügyi és térképészeti ágazati irányításban bekövetkezett jelentős változások, szervezeti átalakítások miatt nagy várakozás előzte meg a megjelent állami vezetők köszöntőbeszédeit, akik azonban adósok maradtak a szakmánk jövőjét érintő elgondolások ismertetésével.

Dr. Bíró Attila (Fotó: HBA)

Dr. Bíró Attila helyettes államtitkár a már ismert változásokról szólva elmondta, hogy a MEPÁR-hoz kapcsolódó egységek szervezeti hovatartozásának kérdése mégy nem dőlt el véglegesen, lehetséges, hogy továbbra is a kormányhivatal részeként működnek tovább, nem kerülnek át a Nemzeti Földügyi Központba. (A változásokról részletes tájékoztatás jelent meg a Geodézia és Kartográfia 2019/2. számában.) Az ingatlannyilvántartás tervezett változtatásai miatt módosítani kell a vonatkozó törvényeket (Inytv., Fttv.) is, különös tekintettel a jövő útját jelentő 3D-és nyilvántartás és az e-kataszter tervezett megvalósítására – ismertette a szakma előtt álló kihívásokat a hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár.

Dr. Nagy János (Fotó: HBA)

Dr. Nagy János az agrártárca helyettes államtitkára a kormány birtokpolitikájának megvalósítása érdekében indított programokról, többek között a „Földet a gazdáknak” program keretében lezajlott állami földértékesítési programról és az osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében jelenleg is zajló programról tett említést. Az utóbbihoz kapcsolódva elmondta, hogy új jogi szolgáltatókkal, a Nemzeti Földügyi Központ irányításával újult erővel folytatódik az OKTM-program és a további gyorsítás érdekében 15 törvény módosítása van napirenden. Az osztatlan tulajdoni forma megszüntetése és újratermelődésének megakadályozása érdekében további jogalkotási feladatok állnak a kormányzat előtt: az agráröröklődés szabályozása és a még meglévő osztatlan tulajdon önkéntes megszüntetését ösztönző szabályzók bevezetése területén.

Dr. Takács Árpád az osztatlan közös tulajdonú földterületek sorsának rendezését és a földügyi igazgatásban használatos szakrendszerekben fellelhető párhuzamosságok megszüntetését szorgalmazta beszédében. A kormánymegbízott szerint a földmérők és a térképészek olyan felfedezők, akik mindig új dolgokat találnak. „A földmérésnek a legkisebb haszna a földek mérése. Sokkal nemesebb célok lévén abban elrejtve.” – idézte Udvardy Cserna János földmérő gondolatait Takács Árpád, majd kifejtette: e nemesebb célok elsősorban a szabályozott, tiszta birtokviszonyok és ez által a jogtiszta kataszteri helyzet megteremtését, egy szóval a közjót szolgálják, amiért valamennyien dolgozunk – tette hozzá a kormánymegbízott.

Koós Tamás alezredes ismertette Korom Ferenc altábornagy köszöntőlevelét. Az osztatlan közös tulajdoni formát megszüntető munkákhoz kapcsolódva a katonai ingatlanhasználat „újraéledő” problémájának, az ún. hadiutaknak az ingatlannyilvántartási rendezéséről tett említést.

Szarvas Péter polgármester diaképes vetítéssel színesített előadásban ismertette Békéscsaba nevezetességeit, a város fejlődését és a jövőjét jelentősen befolyásoló beruházásokat. (Az előadás diái az MFTTT honlapján megtekinthetők.)

Nagy Mónika főosztályvezető a 2019. július 1-jével létrejött Nemzeti Földügyi Központról szólva elmondta, hogy az NKP Nkft. tevékenységének folytatása mellett az öntözésfejlesztési és a nem hatósági jellegű erdészeti igazgatási feladatok fogják képezni a munkájuk alapját. Az NFK szervezeti felépítéséről sajnos pontosabb tájékoztatást még nem tudott nyújtani a főosztályvezető asszony, mert – mint mondta – a miniszter fogja kiadni a szervezeti működési szabályzatot.

Cseri József megemlékezett a 23 évig tevékenykedő Nemzeti Kataszteri Program Nkft.-ről, amely működésének utolsó szakaszában az elmúlt évek egyetlen jelentős államilag finanszírozott földmérési feladatát, az osztatlan közös tulajdon megszüntetését végző projektet irányította. A társaság alapításának célja a nemzeti kataszteri program lebonyolítása volt, amelyet – a rendelkezésre álló anyagi források biztosította keretek között – sikeresen teljesített. A 16 milliárd forint hitelből megvalósult projekt a társaság működési ideje alatt mintegy 14 milliárd forint bevételt eredményezett. Néhány év „csendes tevékenységet” követően az NKP Nkft. 2013-tól az OKTM-projekt megvalósítását irányította a folyamatos átszervezésekkel, létszámcsökkentéssel küzdő földhivatalokkal együttműködve. Összesen 112 sikeres földmérői közbeszerzési eljárás, négy ortofotó előállítását célzó közbeszerzés keretében végzett feladatokat és a jogi szolgáltatókkal létrejött szerződésekbe foglalt tevékenységet szerveztek meg és koordináltak eredményesen. A társaság utolsó vezetője, Cseri József befejezésül jó szerencsét kívánt a feladat végrehajtását folytató szervezetnek.

Dr. Ferencz József az erdélyi kollégák üdvözletét tolmácsolva köszöntőjében kiemelte az EMT és az MFTTT együttműködésének szakmai jelentőségét.

Zalaba Piroska átveszi a Lázár deák emlékérmet
dr. Ádám Józseftől (Fotó: HBA)

Az üdvözlőbeszédek és előadások elhangzása után kitüntetések átadására került sor. A rendezvényen Lázár deák emlékérem kitüntetést vehetett át Zalaba Piroska, az Agrárminisztérium Földmérési és Térinformatikai Osztályának vezetője. Márton Gyárfás-emlékplakett kitüntetésben részesült dr. Csemniczky László, a Budapesti Műszaki Egyetem Általános és Felsőgeodéziai Tanszék nyugalmazott egyetemi adjunktusa, illetve Budaházi Endre László, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság tagja.

Dr. Csemniczky László a Márton Gyárfás-emlékérem átvétele után
(középen) dr. Ádám József (balról) és dr. Ferencz József (jobbról) társaságában (Fotó: HBA)

A nyitó plenáris ülést dr. Ádám Józsefnek az Európai Földmérők Szövetsége által – halálának 100. évfordulóján – az év földmérőjévé választott Eötvös Loránd életét és tevékenységét bemutató előadása zárta.

Ebéd után a Vándorgyűlés díszülésen emlékezett meg az önálló magyar katonai térképészet megalakulásának 100. évfordulójáról. Plenáris ülés keretében a katonai térképészet munkatársai nyolc előadásban mutatták be a szolgálat múltbeli és jelenlegi tevékenységét, elért eredményeit:

Koós Tamás alezredes (MH GEOSZ): 100 év a katonai topográfiai térképeken

Kovács Ervin (HM Zrínyi Nonprofit Kft.): A katonai térképészeti adatbázisok aktuális kihívásai

Nyerges János (HM Zrínyi Nonprofit Kft.): A DITAB-50 kialakítása

Rostás Sándor őrnagy (MH GEOSZ)): A DITAB-50 automata kartografálásának lehetőségei

Réti Petra százados (MH GEOSZ): Automata generalizálás kialakítása

Molnár József alezredes (MH GEOSZ): A légi távérzékelés engedélyezése és a távérzékelési adatok használatának rendje

Molnár Otília (HM Zrínyi Nonprofit Kft.): Távérzékelés a HM Zrínyi Nonprofit Kft-nél

Simon Péter (HM Zrínyi Nonprofit Kft.): Magyarország hajózható vizeinek felmérése

A díszülésen (Fotó: HBA)

A díszülést követően a konferencia két szekcióban folytatta a munkáját. A 1. szekció előadói között üdvözölhettük a meghívott külföldi vendégeket, akik előadásaikkal betekintést adtak a szomszédok kataszteri és földmérési tevékenységébe.

A délutáni szekciók programja a következő volt:

1. SZEKCIÓ: Nemzetközi földmérési kitekintés

Hedviga Májovská (SSGT): Szlovák kataszter és térinformatika

Dr. Suba István (EMT Földmérő Szakosztály): Ingatlannyilvántartás és kataszter Romániában

Dr. Balla István főigazgató-helyettes (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ): Versenyfutás a klímaváltozással

Dr. Rákossy Botond (EMT Földmérő Szakosztály): A román kataszter aktuális problémái és kudarcai.

Iván Gyula (Lechner Tudásközpont): A modern kataszteri rendszerek felépítése

 

2. SZEKCIÓ: Térinformatikai fejlesztések és földmérés

Dr. Siki Zoltán (BME ÁFT): Nyílt forráskódú térinfor-matikai megoldások

Dr. Busics György (ÓE ARMK GI): A méretarány-tényező és néhány földmérési gyakorlati vonatkozása

Varga Norbert (Lechner Tudásközpont): Még egy kis IRM

Kolesár András (Lechner Tudásközpont): Földmérési alappontok közösségi helyszínelése

Kuszinger Róbert: Ázsiai középkori településszerkezet rekonstrukciója Lidar képekről, statisztikai módszerekkel

 

A konferencia első napját a hagyományos baráti vacsora zárta, amely a Csabagyöngye Kulturális Központ szépen feldíszített nagytermében volt.

A baráti vacsorán (Fotó: HBA)

A konferencia második napjának feszített programja két rövid kávészünettel és egy órás ebéd-szünettel reggel kilenctől délután ötig tartott, hat szekcióülésre és záró plenáris ülésre bontva.

3. SZEKCIÓ: Földügyi és ingatlanügyi kérdések

Rácz Kálmán (JNSZ MKH KJH FO): A „másadik” számú tudákosság a „föld-mérés”

Dr. Sóvári Tibor (BM KH ÉFFFO): A földügyi igaz-gatás aktualitásai

Gábor Sándor (BM KH ÉFFFO): A 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet változásai és gyakorlati alkalmazása

Cebei Márk Dániel – Kozári Ágnes (Lechner Tu-dásközpont): Földmérő–építész együttműködés a tervezési, kitűzési feladatok során

Sándor József (HM ELV Zrt.): Alaprajzok a nyolcas szorításában

4. SZEKCIÓ: Geodézia az energiaszektorban és más mérnöki kihívások

Kálmán Veronika (MOL Nyrt.): Összefüggések és ellentmondások – Bányászat vs. Ingatlannyilvántartás

Egly Ádám (RoaData Consulting Kft.): RIEGL lézerszkenner- megoldások műszaki felmérésekhez és új GNSS eszköz az EMLID-től

Kővári Tamás (EV.): Helyszínelés és konfliktuskezelés

Kolesár András (Lechner Tudásközpont): Közösségi adat-gyűjtés a levegőből

Szekcióülésen (Fotó: HBA)

5. SZEKCIÓ: Korszerű mérési és adatgyűjtési módszerek

Bartha Csaba (Navicom Bt.): Digitális világunk

Dr. Páll Dávid (Leica GH Kft.): Közműkutatás okosan, avagy roncsolásmentes talajtérképezés geodéziai pontossággal

Érsek Ákos (GPSCOM Kft.): "GO GET GEO"

Tóth Attila (RACKARTO Kft.): SLAM lidar mindenkinek

Németh Zoltán (Infobex Kft.): Geodéta-NET szemszögéből az RTK-szolgáltatás jelene, jövője Magyarországon

Péter Tamás–Sáfár Tamás (Leica GH Kft.): Miért NE használj pontfelhőt?!

6. SZEKCIÓ: 3D-és mérnökgeodéziai megoldások

Hajtman Zoltán (BM KH ÉFFFO): A drónok felhasználásának lehetőségei a földhivatali osztályoknál

Lehoczky Máté (Pannon Geodézia Kft.): Pilóta nélküli légi járművek a földmérésben

Csörgits Péter (Geodézia Zrt.): Pontfelhők integrációja és pontossági vizsgálata

Homonnay Zsombor (FTV Zrt.): Mérnökgeodéziai fela-datok a Puskás Ferenc Stadion kivitelezése során

Stenczel Sándor (UVATERV Zrt.): 3D-technológiák al-kalmazása az UVATERV Zrt. geodéziai munkáiban

Pintér Gyula (Geoform MS Kft.): 3D térhatárok

7. SZEKCIÓ: Geodézia a gazdasági fejlődésért

Dr. Mihály Szabolcs – Dr. Remetey-Fülöpp Gábor – Palya Tamás (MFTTT): A világ és szakmánk fenntartható fejlődése

Kecskés Márton (Kecskés Mérnöki Iroda): A 2018 őszi frankfurti Intergeo újdonságai

Vidovenyecz Zsolt (Mott MacDonald Mo. Kft.): Fenntarthatóság a földmérésben – előadás, ami NEM a környezetvédelemről szól

8. SZEKCIÓ: Ifjúsági szekció

Pál Márton (ELTE TGT): Nagypontosságú GPS térképi adatbázis kísérleti alkalmazása az autonóm járműtechnológiában

Leel-Őssy Dániel (ÓE ARMK GI): Zöld infrastrukturális tematikus térkép az adatgyűjtéstől a lekérdezésig

Nagy Nándor Antal (BME ÁFT): Mobil térképező rendszer vizsgálata úttervezési alaptérkép készítése szempontjából

Horváth Viktor Győző (BME FTT): Szélerőművek vizsgálata térinformatikai módszerekkel

ZÁRÓ PLENÁRIS ÜLÉS

Homolya András mestertanár (BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék): Te tudod mik ezek az érdekes pontjelek és falitáblák Budapesten?"

Hajtman Zoltán (BM KH ÉFFFO): Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulója (Békéscsaba régi, kézírásos térképekeinek áttekintése)

Dobai Tibor főtitkár (MFTTT): Zárszó

A városnézők a földmérőszobornál (Fotó: Buga)

A szerény záró büfévacsora ötven fő körüli résztvevőjét feldobta a tombolasorsolás (az előző napi baráti vacsora elmaradt programpontja), ahol a támogatók által felajánlott ajándéktárgyak találtak gazdára. Ezt követően egy kb. három órás borséta – a Borháló által kívánt borok kóstolásával kombinált városnéző túra – keretében ismerkedhettek meg a város nevezetességeivel a kirándulásra még Békéscsabán maradt konferencia-résztvevők.

A hagyományos záró kirándulás programján július 6-án a gyulai Almásy kastély látogatása szerepelt. A gyönyörűen helyreállított épületben berendezett kiállításon nem csak a főúri életforma ismerhető meg különböző interaktív eszközök segítségével, hanem az egykori kastély életét „láthatatlan motorként” működtető cselédség mindennapjaiba is betekintést nyerhettünk, sőt, magunk is kipróbálhattuk, milyen teendőik voltak.

Az MFTTT 32. Vándorgyűlésén elhangzott előadások anyaga a Társaság honlapján elérhet. A honlap Képtár rovatában Hodobay-Böröcz András fényképalbumba foglalt fotóin követhetők a három nap eseményei.

A beszámolót összeállította: Buga László

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2024/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 3626

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk