Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Intézőbizottsági ülés 2019. november 06.

Társaságunk Intézőbizottsága (IB) soron következő ülését 2019. november 6-án 14.30 órakor gazdag napirenddel tartotta a BFKH FTFF (Bp. XIV. Bosnyák tér 5.) I. emeleti tanácstermében.


Az értekezlet résztvevői

A megtárgyalásra tervezett témák a következők voltak:

 1. A Társaság 2019. évi pénzügyi helyzetének ismételt áttekintése és a 2020. év költségvetési tervezet előkészítése. Előadók: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella.
 2. Őszi nagyrendezvények előkészítése (OKTM, Földtudományos Forgatag, Nyíregyházi Földmérő Nap), lezajlott események eredménye (Zalai Geodéták Találkozója, Tóth Á. Klub programjai). Előadó: Szrogh Gabriella.
 3. Jelölőbizottság felállítása a 2020. évi Lázár deák emlékérem adományozására. Előadó: dr. Ádám József.
 4. Jelölőbizottság felállítása a Márton Gyárfás-emlékplakett adományozására. Előadó: dr. Ádám József.
 5. A 2020. évi vándorgyűlés miskolci helyszíni lehetőségei és időpontja. Előadók: Plesovszki Adrienn és Dobai Tibor.
 6. Beszámoló a CLGE Isztanbuli közgyűléséről. Előadó: Vidovenyecz Zsolt.
 7. Egyebek

Az ülés megnyitása, a szavazatképesség megállapítása után az értekezletet vezető dr. Ádám József elnök, tekintettel néhány kolléga elfoglaltságára, indítványozta a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatását.

Elsőként Vidovenyecz Zsoltnak a CLGE isztambuli konferenciájáról szóló beszámolóját hallgatta meg a testület. A CLGE VI. konferenciájának témája „Szakmai etika és iránymutatók a földmérők számára”. A CLGE közgyűlése „Isztambuli nyilatkozat” (Istambul Declaration, https://www.clge.eu/wp-content/uploads/2019/10/Istanbul_Declaration.pdf) néven fogadta el az ingatlanrendezési szakemberek szakmai képzettségi követelményit és a tevékenységükkel kapcsolatos szakmai etikai irányelveket tartalmazó dokumentumot, amely javasolja a FIG etikai kódexének aktualizálását a kor követelményeinek figyelembe vételével.

(Vidovenyecz Zsoltnak az isztambuli konferenciáról és közgyűlésről készített részletes beszámolója A Geodézia és Kartográfia 2019/6. számában lesz olvasható.) Az IB 2019. szeptember 18-i ülésén született állásfoglalás alapján a magyar fél nem írta alá a dokumentumot. Az IB véleménye szerint csatlakozhatunk az aláírók köréhez, ha a dokumentumnak a képzettségi követelményekre vonatkozó ajánlásai összhangban lesznek a Magyarországon elfogadott, jogszabályban rögzített előírásokkal.

A határok és határjelek UNESCO világörökség részévé nyilvánítását célul tűző, osztrák kezdeményezésre indult projekttel kapcsolatos rendezvényen vett rész Iván Gyula Bécsben.

Tisztázódott a projekt pontos célja és ennek megfelelően módosítani kell a magyar részről a projektbe bevonásra tervezett létesítmények körét. Alapvetően a kataszterrel kapcsolatos műszaki emlékek világörökséggé nyilvánításáról van szó, így pl. a nadapi alappont sem illeszkedik a projekt témájához, ezért újra kell fogalmazni a magyar részvételt. Továbbra sem tisztázott az illetékes magyar bürokratikus út illetve testület, amelynek a támogatásával lehetséges a csatlakozásunk az Olaszországra és az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területére kiterjedő kezdeményezéshez. Az IB támogatja Iván Gyula további munkáját az illetékes magyar hatóságokkal, személyekkel való kapcsolatteremtés érdekében.

A Társaság anyagi helyzetéről és a jövő évi költségvetésről szólva Szrogh Gabriella elmondta, hogy a bevételek és kiadások pillanatnyi állása szerint kb. 4 millió forintos pluszban van az MFTTT, a számviteli szemléletű eredmény is pozitív, de a mértéke függőben levő tételek miatt még nem határozható meg pontosan. Továbbra sem biztos még néhány jogi tagunk (Geodézia Zrt. Hugarogeo Kft., Pécsi Geodéziai Kft.) ez évre esedékes tagdíjának befizetése és még van néhány nyitott tétel a könyvelésünkben (Pl. az NKP Nkft.-től a következő évre kapott támogatás). A nemzetközi szervezetekben esedékes tagdíjaink befizetése is függőben van, mert még nincs végleges válasz a Miniszterelnökségtől az ez irányú kérésünkre sem. Ennek megfelelően a szeptemberben előterjesztett költségvetés-tervezetben egyelőre nincs változás. Végleges adatokat a decemberi közgyűlésre tud szolgáltatni az ügyvezetés és a könyvelés.

Az őszi nagyrendezvényekkel kapcsolatban Szrogh Gabriella ügyvezető titkár elmondta, hogy a Tóth Ágoston Szenior Klub csehországi kirándulása sikeres volt, de – részvételi lemondás miatt – szükségessé vált a Társaság 200 000 forintos támogatása (nem volt meg a minimális létszám, amellyel elindították a csoportot).

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről szóló kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó konferencia és továbbképzés ez évben a katonai térképészet székhelyén a Szilágyi Erzsébet fasorban kapott otthont. A rendezvényre az IB-ülés napjáig 142 fő regisztrált, ebből 24 a meghívottak, előadók létszáma. A november 12-i hétórásra tervezett konferencia és továbbképzés programja teljes, az eseményt dr. Nagy János AM államtitkár fogja megnyitni. A továbbképzés jellegű konferencia 8 kreditpontot ér a közszolgálati továbbképzésben (probono), IRM/GD minősítése akkreditálás alatt áll(várhatóan 2 pont).

2019. szeptember 24-én volt a Zala Megyei Földmérőnap Zalaszabaron. Az összejövetel mind szakmailag, mind anyagilag eredményes volt. (1,2 millió forintos bevétellel szemben 730 ezer forintos kiadás áll.)

A Földtudományos Forgatagon az MFTTT a Lechner Tudásközponttal közösen fog megjelenni 2019. november 9–10-én a Magyar Természettudományi Múzeumban.

A november végére tervezett Békés Megyei Földmérőnapokat a szervezők áthelyezték 2020 februárjára. A Nyíregyházi Földmérőnap tervezett időpontja december 3., a programja szervezés alatt áll. Eddig három műszerforgalmazó és hat előadó jelezte részvételét.

A Lázár deák emlékérem adományozásához a jelölőbizottságot évente választja meg az IB. Dr. Ádám József a következő összetételű bizottságra tett javaslatot: dr. Busics György, Hetényi Ferencné, Tóth László, Várnay György és Zalaba Piroska. Az előterjesztést a testület vita nélkül fogadta el. A jelölőbizottság tagjai közül maga választja az elnököt.

A Márton Gyárfás-emlékplakett adományozására javaslatot tevő jelölőbizottság négyéves mandátuma lejárt. A következő ciklusra 2019–2023 között Homolya András, Rácz Kálmán és Hodobay Böröcz András kapott megbízást.

Az előző ülésen az IB úgy döntött, hogy Társaságunk évenként rendez vándorgyűlést és kijelölte a szervezőbizottságot. A 2020. évi összejövetel helyszíne Miskolc lesz. A helyi szervezőbizottság elnöke Plesovszki Adrienn két lehetséges helyszínre tett javaslatot. Az egyik a Miskolci Egyetem campusa, ahol az egyetem a nyitó plenáris és a szekciók számára megfelelő méretű termeket, az Uni Hotel színvonalas szálláslehetőséget biztosít. A helyszín hátránya, hogy a várostól viszonylag távol helyezkedik el. A másik lehetőség a belvárosában a Miskolci Akadémiai Bizottság patinás székháza, illetve a Hotel Pannónia lehet. Az IB megbízta Szrogh Gabriellát és Plesovszki Adriennt, hogy a decemberi testületi ülésig a helyszínek szemrevételezése után készítsen előzetes költségtervet mindkét változatra a végleges helyszínnel kapcsolatos döntéshez. A vándorgyűlés időpontjaként az IB 2020. június 25–27. közötti napokat jelölte ki.

150 éve alapították meg a Magyar Királyi Földtani Intézetet és száz éve hunyt el Eötvös Loránd, akinek a tudományos munkája sokat segített a Föld mélyében rejlő nyersanyag-kincsek megtalálásában. Az évfordulókat közösen ünnepelte a Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar Geofizikusok Egyesülete Balatonfüreden október 3-án egy vándorgyűlés keretében, amelyen a társaság képviseletében dr. Ádám József is részt vett – tájékoztatta az IB-t az elnök az egyebek napirendi pont keretében.

A szeptemberi IB-ülésen felvetődött a FIG 2025. évi Working Week (WW) budapesti megrendezésének lehetősége. Zalaba Piroska a FIG nemzeti bizottságának elnöke elmondta, hogy a több ezer fős rendezvény lebonyolításához a főváros egyetlen, megfelelő befogadóképességű helyszíne a HUNGEXPO sem tudna összességében elfogadható környezetet biztosítani a rendezvénynek. A FIG WW megrendezéséhez öt évvel előbb kell benyújtani a pályázatot, amelynek a feltételeit nem tudjuk teljesíteni. A szervezés és lebonyolítás anyagi terheinek viseléséhez megfelelő szponzori támogatás, kormányzati szintű támogatás szükséges, ennek megszerzése meghaladja az MFTTT jelenlegi lehetőségeit, így kénytelenek vagyunk elvetni a WW megrendezésére vonatkozó elképzeléseket.

A titkárság október 30-án kiküldte tértivevényes levelek formájában a felszólításokat azoknak a tagtársaknak, akik a három éves vagy annál nagyobb tagdíjhátralékkal rendelkeznek, és a válaszok függvényében a decemberi IB-n a testület határozhat a tagságuk törlésükről. Ugyancsak kaptak felszólításokat a kettő illetve egy éve nem fizetők is. Dr. Toronyi Bence alelnök javasolta tértivevényes felszólítás kiküldését a tagdíjhátralékkal rendelkező jogi tagok számára is.

Az ügyvezetés bekérte a szakosztályok és területi munkacsoportok munkaterveit is. Választ a szakosztályok közül csak a Kartográfia, a Térinformatikai, a Mérnökgeodéziai, Fotogrammetriai és Távérzékelési szakosztálytól, a területi csoportok részéről Nyíregyházáról, Békéscsabáról, Vas megyéből és Borsodból kaptunk, ahol folyamatosan szerveznek rendezvényeket.

Az elnök tájékoztatta a testületet, hogy Ujlaki Tibor ismételten megkereste az MFTTT-ét az általa összeállított „A földmérés és térképészet kultúrtörténete a kezdetektől a reneszánszig” című könyvének kiadása ügyében. A szerző álláspontja szerint elhárultak a szerzői jogi akadályok az alapvetően internetes forrásokból összeállított mű könyvformában történő sokszorosítása, kiadása elől. Ujlaki Tibor a könyvkiadás szervezési munkáihoz kéri a Társaság támogatását –amely értelemszerűen magába foglalja a költségek pályázatokból, szponzori támogatásokból történő előteremtését is. Az IB nem lát reális esélyt az anyagi háttér biztosítására és véleménye szerint az MFTTT nem tudja vállalni a könyv kiadásának megszervezését, lebonyolítását.

Buga László főszerkesztő tájékoztatta a testületet, hogy az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék szerverén a Geodézia és Kartográfi folyóirat számára létrehozott weboldalt – a szerver összeomlását követően végre – sikerült helyreállítani és folyamatban van az aktualizálása. Rövidesen lehetőség lesz az Arcanum Kft. által bedigitalizált korábbi GK-számok internetes publikálására. Sajnálatos dolog, hogy Magyarország – nem egyedüliként – nem hosszabbította meg az Elsevier Kiadóval a szerződését, így a SCOPUS adatbázisban a Geodézia és Kartográfia nem érhető el hazánkból. A Kiadónak továbbra is megküldjük a megjelent számokat digitális formában annak ellenére, hogy az Elsevier semmilyen megkeresésünkre nem reagál. A szerkesztőség keresi az egyéb adatbázisokhoz való csatlakozás lehetőségét, amely méri az egyes publikációk hivatkozottságát és közzé is teszi az adatait. Az IB támogatólag tudomásul vette a tájékoztatást.

(Az értekezlet után jelent meg a hír: Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) és az Elsevier globális információelemzési, tudományos és egészségügyi tartalomszolgáltató vállalat közös szándéknyilatkozat aláírásával erősítette meg, hogy készek tető alá hozni egy új, innovatív pilotmegállapodást, amely egyszerre biztosítaná a kutatási eredményekhez való hozzáférést és az open access publikálás lehetőségét. A megállapodás értelmében az EISZ konzorciumi tagjai és a korábbi előfizetők azonnali hozzáférést kapnak az Elsevier folyóirat-platformjához, a ScienceDirecthez, a SciVal elemző eszközhöz, és a Scopus adatbázishoz. Forrás: https://www.mtmt.hu/4dmin/ujra-hozzaferhetove-valt-scopus-adatbazis)

A következő IB-ülést 2019. december 10-re tűzte ki az értekezletet levezető dr. Ádám József elnök, aki, további hozzászólás nem lévén, megköszönte a részvételt és berekesztette az ülést.

Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2024/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 1423

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk