Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Társasági kitüntetések 2021

Az MFTTT választmánya a 2021. április 19-i ülésén döntött az ez évi Lázár deák emlékéremmel és a Márton Gyárfás-emlékplakett- tel kitüntetett tagtársak személyéről. A Lázár deák emlékéremre jelölőbizottság két jelöltet terjesztett a választmány elé, amely titkos szavazással meghozott döntésével 2021-ben Iván Gyulának ítélte oda az MFTTT legmagasabb elismerését. A Márton Gyárfás-emlékplakett anyaországi kitüntetettje 2021-ben a jelölőbizottság javaslatát jóváhagyó választmányi döntés szerint Hetényi Ferencné tagtársunk lett.

 

Iván Gyula

1989-ben építőmérnöki oklevelet szerzett a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar földmérőmérnöki szakán, majd öt évig a BME Fotogrammetria Tanszéken az MTA Tudományos Minősítő Bizottság ösztöndíjasaként, majd tanszéki mérnökként tevékenykedett. 1997-ben elvégezte a Lincoln Institute of Land Policy (USA), „Urban Land Development Management and Finance” kurzusát Taiwanon.

1994-ben lett a FÖMI munkatársa, ahol rövidesen a térinformatikai fejlesztési osztály vezetője, majd a főigazgató műszaki/földügyi főtanácsadója lett. Jelenleg a Lechner Tudásközpont földügyi/kataszteri főtanácsadója.

Munkája elsősorban a digitális térképészeti szabványok, szabályzatok kidolgozásához kapcsolódott esetenként vezetőként vagy fejlesztőként. Aktív részese volt az MSZ 7772-1:1996 Digitális alaptérkép, fogalmi modell szabvány kidolgozásának (DAT szabvány); az MSZ 7772-1 szabványhoz kapcsolódó DAT1 szabályzat társszerzője, míg a DAT2 szabályzat szerzője volt. Közreműködött az MH GEOSZ-szal közösen kidolgozott MSZ 7772-2: 2002. „A digitális topográfiai adatbázis meghatározása” szabvány kidolgozásában is. Részt vett a digitális térképészeti projektek (Magyarország Digitális Ortofotó program – MADOP, a nagyfelbontású HUNDEM-5 digitális domborzatmodell előállítása, az 1:10 000 méretarányú, EOTR szelvényezésű digitális kartográfiai adatbázis előállítása) technológiájának, valamint a minőségbiztosítási és minőségellenőrzési rendszerének kidolgozásában; a vidéki földhivatalok térképkezelő rendszerének (DATR) egyik szerzője. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény egyik kidolgozója volt.

FÖMI nemzetközi projektjeinek megvalósításában résztvevőként vagy vezetőként találkozhatunk a nevével. (ABDS - Administrative Boundary Data Service for Central and Eastern European Countries; HUMBOLDT - Towards the Harmonization of Spatial Information in Europe; ESDIN – European Spatial Data Infrastructure with a Best Practice Network; GIS4EU – Provision of interoperable datasets to open GI to the EU communities; INSPIRE).

A „Digitális alaptérkép kezelési ismeretek” című OKJ tankönyv társszerzője.

Esetileg részt vesz oktatóként, a BME idegen-nyelvű földügyi képzéseiben.

Társaságunknak 1994-től tagja. Két ciklusban a Térinformatikai Szakosztály titkára volt. 2015 óta az MFTTT főtitkárhelyettese, 2019 óta a FIG Nemzeti Bizottság titkára.

Kiemelkedően aktív társasági munkát végez mind hazai, mind külföldi színtéren. Az MFTTT tagjaként és képviseletében a Nemzetközi Földmérő Szövetségben (FIG) 2004 óta tevékenykedik elsősorban a Kataszteri és Földügyi Menedzsment, valamint a Térbeli Információ Menedzsment Bizottságban. 2006–2010 között a Kataszteri és Földügyi Menedzsment Bizottság titkára, míg 2015–2018 között a bizottság alelnöke volt. Az „Állampolgárok Katasztere” nevű munkacsoportot 2015–2018 között vezette, részt vesz a FIG 3D Kataszteri Munkacsoportjának tevékenységeiben is. A nemzeti szabványok kidolgozása mellett a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO) ISO 19152:2012 Land Administration Domain Model (Földügyi Igazgatási Modell) jelű szabványának kidolgozásában is közreműködött.

2005 óta a FIG összes nagyobb rendezvényén (az évente megrendezésre kerülő munkahét – Working Week, valamint a kongresszusok) részt vesz és képviseli az MFTTT nevében is a magyar szakmai érdekeket. Rendszeresen szekcióelnöki, jegyzőkönyvvezetői és moderátori posztokat tölt be a konferenciákon, valamint cikkekkel és a hozzá kapcsolódó élő előadásokkal járul hozzá a rendezvények sikeréhez. Munkájának elismeréseként a köztársasági elnök 2012. augusztus 20. alkalmából „a nemzeti érdekek kiemelkedő és eredményes képviseletéért a nemzetközi földmérési szervezetekben és fórumokon” a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesítette.

Hazai színtéren az MFTTT vándorgyűlései és konferenciái szakmai programjának összeállításában vállal vezető szerepet. Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja – Földmérők Világnapja alkalmából szervezett rendezvények programbizottságának elnökeként járul hozzá e magas szintű szakmai konferenciák sikeréhez. Emellett előadásokkal a szakosztályok és területi csoportok programjaiban is részt vállal.

 

Hetényi Ferencné

1971–72-es tanévben szaktechnikusként végzett a Székesfehérvári Felsőfokú Földmérési Technikumban, majd 1972–1973-as tanévben különbözeti vizsgával üzemmérnöki diplomát szerzett az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezési Főiskolai Karán.

Ugyanitt diplomázott kitüntetéssel 1991-ben térinformatikai szakmérnökként.

1972-től 1982-ig a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat 20-as osztályán negyedrendű alappontsűrítéssel foglalkozott. Az eltelt 10 év alatt dolgozott a nagykőrösi, a somogyacsai, a körmendi és a kunszentmártoni rajonokban, ahol irány- és távolságmérési, valamint számítási munkákat végzett.

1982 szeptemberétől 1984 májusáig a Budai Járási és Városi Földhivatalnál tevékenykedett műszaki ügyintézőként, megtanulva az elsőfokú földhivatali munkát.

Mindeközben férjével két gyermeket neveltek fel, mindkettőből földmérő lett.

1984 májusától áthelyezéssel a Pest megyei Földhivatalhoz került, ahol fő tevékenységi köre az akkor folyó EOTR-munkák állami átvétele, valamint a földmérési panaszügyek intézése volt, de a földmérési osztályon folyó egyéb tevékenységbe is be kellett dolgozni.

1991-ben nevezték ki a megyei földhivatal földmérési osztály vezetőjének, ebből a beosztásából ment nyugdíjba 2011 szeptemberében. Osztályvezetőként 12 körzeti földhivatal és a megye földmérési szakmai munkáját irányította, levezényelve a kárpótlási munkákat, a privatizációval kapcsolatos egyéb feladatokat, a Nemzeti Kataszteri Program keretében a megyére háruló feladatokat, valamint a digitális térképi adatbázis létrehozását.

Részt vett a földmérési törvény és rendeleteinek megalkotásában, valamint a 2000-ben kiadott F2-es szabályzat elkészítésére létrehozott csoport vezetőjeként a szabályzat kidolgozásában és kiadásában. Nyugdíjasként is aktív részese a jogszabályok kidolgozásának, véleményezésének.

Munkába állása óta részt vesz Társaságunk munkájában, 1990-től többször volt a választmány tagja. A Pest Megyei Földhivatalnál – az anyaországi és a külhoni magyar szakemberek kapcsolatainak építése érdekében – megszervezte, hogy évenként 8–10 fővel részt vegyenek az Erdélyi Magyar Műszaki Társaság földmérési szakosztályának rendezvényén, amelyeken (az első kettő kivételével) ő maga is részt vett. 2007 óta az MFTTT Pest Megyei Csoportjának (2013 óta a Pest Megyei és Fővárosi Csoport) elnöke. Vezetésével sok sikeres, nagy érdeklődést kiváltó szakmai összejövetelt rendeztek és rendeznek, emellett a vándorgyűlések szervezésének aktív résztvevője. Két cikluson keresztül felügyelő bizottsági tag volt, 2011-től a Szeniorok Tóth Ágoston Klubjának titkára. Kezdeményezője és egyik fő irányítója volt a Magyar Földmérők Arcképcsarnoka IV. kötet kiadásának.

Fentieken kívül munkába állása óta a szakszervezeti munkában is aktívan tevékenykedik, az MKKSZ keretén belül működő Földhivatali Dolgozók Országos Szakmai Tanácsának elnöke 12 éve.


Gratulálunk a kitüntetett kollégáknak és jó egészséget, további sikereket kívánunk nekik a társasági munkájuk során. A kitüntetések átadására – reményeink szerint – a soron következő jelenléti formában megszervezhető közgyűlésen illetve az év második felére tervezett erdélyi földmérő-találkozón fog sor kerülni.

Az MFTTT vezetősége

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2024/3. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 1165

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk