Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Az MFTTT 33. Vándorgyűlése

Miskolc, 2021. július 8–10.

„Jogszabályváltozások tükrében a magyar földmérés és térképészet”


A rendezvény előadásaiFotók


Az MFTTT 33. Vándorgyűlésének Miskolc, azon belül a Miskolci Egyetem adott otthont. Jogelődje az 1735-ben Selmecbányán alapított bányászati-kohászati akadémia, amely az első ilyen jellegű főiskola volt a világon és amelyet a magyar felsőfokú földmérőképzés bölcsőjének is tekintünk.

A Miskolci Egyetem A épülete

A vándorgyűlés előadásainak helyszíne a régi főépület (A épület) volt, ahol dr. Ádám József akadémikus, az MFTTT elnökének megnyitójával vette kezdetét a rendezvény.

Az MFTTT elnöke elmondta, hogy a vándorgyűlés témaválasztása közös döntés eredménye volt és a szakmai munkánkat alapvetően befolyásoló új illetve megújult jogszabályok keltette problémák teszik különösen aktuálissá.

Dr. Ádám József az MFTTT elnöke

A szakmánkat érintő két jogszabályról van szó, nevezetesen a légi közlekedésről szóló törvény tavalyi módosításáról és az idén április 20-án a Parlament elé beterjesztett Ingatlan-nyilvántartási törvényről.

A légiközlekedésről szóló törvény 2020. évi módosítása a pilótanélküli repülőeszközök (drónok) eddig szabályozatlan alkalmazása sajnos olyan rendelkezéseket hozott, amelyek gyakorlatilag lehetetlenné teszik a földmérő vállalkozások számára ezeknek az egyébként rendkívül hatékony és technológiailag előremutató eszközöknek a szabálykövető alkalmazását. Az MFTTT vezető testületének határozott álláspontja és véleménye az, hogy a szóban forgó jogszabály módosításra, pontosításra szorul.

Az intézőbizottságunk több ülésén szóba került, hogy az utóbbi földmérési/ingatlan-nyilvántartási törvényi rendelkezéseket újra kellene gondolni, mert jelenlegi formájukban az érvényes jogszabályok nehezen kezelhető helyzetet idéznek elő, a hatékony szakmai tevékenységet egyáltalán nem támogatják.

„A szakmánk által felhalmozott tudásanyag és az ezt fizikailag megtestesítő térképművek, adattárak, geoinformációs rendszerek, térinformatikai adatbázisok, a teljes geodéziai alappont-hálózataink, oktatási intézményeink, könyvtárak és muzeális értékek megőrzése, karbantartása és fejlesztése, felújítása elsőrendű nemzetgazdasági, sőt nemzetbiztonsági kérdés is. Intézményrendszere az elmúlt időszakban (az eltelt évtizedek során) kiforrott és hatékony módon működött, és azt reméljük, hogy a jövőben is hasonlóan jól fog működni és szakágazatunk (civil, polgári része is) nem fog sodródni a parciális érdekek mentén” – hangsúlyozta az MFTTT elnöke

Ádám József beszédének végén köszöntötte az elnökségben helyet foglaló vendégeket: dr. Juhász Tibor jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárt, (dr. Nagy István agrárminiszter és az Agrárminisztérium képviseletében); dr. Tóth Balázs főosztályvezetőt, (dr. György István államtitkár és) a Miniszterelnökség Közszolgálatért Felelős Államtitkárságának Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága Ingatlan-nyilvántartási és Térképészeti Főosztályának képviseletében; dr. Szűcs Péter tanszékvezető egyetemi tanárt, a Miskolci Egyetem általános és tudományos rektorhelyettesét, (prof. dr. Horváth Zita rektor és az Egyetem képviseletében); dr. Ignácz Dávidot, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzőjét, (Veres Pál polgármester és a Város képviseletében); Holló Csabát urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara elnökét; dr. Ferencz Józsefet,, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Földmérő Szakosztályának elnökét, és dr. Rózsa Szabolcs tanszékvezető egyetemi docenst, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának kinevezett új dékánját.

A 33. Vándorgyűlés megnyitójának elnöksége

Az elnök köszönetet mondott a vándorgyűlés megrendezését támogató cégeknek, szervezeteknek valamint a szervező- és programbizottság tagjainak majd ezt követően megnyitotta Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 33. Vándorgyűlését.

Az elnöki megnyitót követően az elnökségben helyet foglaló vendégek köszöntötték a vándorgyűlést. Juhász Tibor helyettes államtitkár üdvözlő beszédében utalt a megyéhez és a városhoz való személyes kötődésére. Tóth Balázs főosztályvezető a személyes jelenléttel megtartott szakmai tanácskozások fontosságát hangsúlyozta.

Dr. Szűcs Péter
rektorhelyettes

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Holló Csaba
kamaraelnök

Szűcs Péter elmondta, hogy a járvány kitörése óta ez az első ilyen rendezvény a közel 300 éves múlttal rendelkező Miskolci egyetemen. Ignácz Dávid érdekes és informatív diavetítéssel mutatta be a város múltját, jelenét és nevezetességeit. Holló Csaba a „mérnökség” mibenlétét fejtegette és a mérnöki és a földmérő szakma közös gyökereiről és fejlődéstörténetéről beszélt. Ferencz József pedig az erdélyi kollégák üdvözletét tolmácsolta.

A köszöntő szavak elhangzása után került sor a 2020. és 2021. évi Lázár deák emlékérem és a Márton Gyárfás-emlékplakett kitüntetések átadására.Iván Gyula a Lázár deák emlékérem átvétele előtt a méltatást hallgatja

Ferencz József gratulál dr. Mihály Szabolcsnak a Márton Gyárfás-emlékplakett átvételekor

 

Hetényi Ferencné átveszi a Márton Gyárfás-emlékplakette

 

(Az elismerésben részesült kollégák szakmai életútjának ismertetése, tevékenységük méltatása az MFTTT honlapján itt olvasható.)

A plenáris ülés szakmai programját Juhász Tibor helyettes államtitkár A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése c. előadása nyitotta meg. Az államtitkár elöljáróban röviden ismertette a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon

Dr. Juhász Tibor

megszüntetésére indított program eredményeit, majd az új koncepciónak megfelelő új szabályozásról beszélt. Elmondta, hogy az átlátható földtulajdoni struktúra kialakítása érdekében szükséges az osztatlan közös tulajdon felszámolására irányuló intézkedések folytatása, de a folytatáshoz elengedhetetlen volt az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás új alapokra helyezése.

Dr. Tóth Balázs

Dr. Tóth Balázs főosztályvezető az ingatlanügyi szakterületet érintő új jogszabályokról, feladatokról szóló előadásában elmondta, hogy az ingatlan-nyilvántartási vonatkozású kérelem elektronikus úton történő benyújtásának elfogadása az Eüsztv. hatályba lépése óta kötelezettség. Az elektronikus ügyintézés teljes spektrumát azonban a jelenlegi informatikai infrastruktúra nem fogja le és a most használt informatikai rendszerek számosságuk miatt és koruknál fogva a továbbfejlesztésre nem alkalmasak. A megoldást az „E-ingatlan-nyilvántartás (E-ING)” című kiemelt projekt keretében megvalósuló fejlesztések jelentik.

Dr. Toronyi Bence

Dr. Toronyi Bence egyetemi adjunktus, az MFTTT alelnökének az Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felújításának gyorsításával, költségcsökkentésével kapcsolatosan létrehozott szakmai döntés előkészítő FM munkacsoport tevékenységének ismertetése, javaslatai (2016–2017) című – első hallásra talán anakronisztikusnak tűnő – előadása ma is hasznosítható, értékes, szakmai konszenzuson alapuló (2018-ig bizalmasan kezelt) javaslatokat tárt a szakmai közönség elé.

A munkacsoport nem törekedett a teljes körűségre, az adott kérdésekre tett javaslatot, amelyek elfogadása esetén az új szabályozás kidolgozása megkezdhető és annak irányultsága megadható. Ugyanakkor a szabályozás kidolgozásakor további sokrétű, a szakmát érzékenyen érintő eldöntendő kérdés merülhet fel, így javasolták a korábbi években bevezetett munkacsoportokban történő jogszabályalkotást.

 

Dr. Rózsa Szabolcs tanszékvezető egyetemi docens plenáris ülést záró előadása szorosan kapcsolódott az előző témához. A „Módszertani útmutató az elavult ingatlan-nyilvántartási térképek korszerű technológiákkal végzett felújításához” című MMK kiadvány egy 2020. évi Feladatalapú Pályázat keretében az MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat által elvégzett vizsgálat eredményeit egy tanulmányban összegzi, ezt mutatta be az előadás.

Dr. Rózsa Szabolcs

A „Módszertani útmutató” (tanulmány), úgy jött létre, hogy egy konkrét település (Barnag) belterületén az alapoktól kezdve végig haladtak a földmérési alaptérképek készítési munkafázisain, elvégezték azokat, s ahol arra lehetőség adódott a korszerű technológiákat bevonták és az elvégzett munkák tapasztalatait rögzítették a módszertani útmutatóban.

Végső következtetésként elmondható, hogy az elavult ingatlan-nyilvántartási térképek korszerű technológiák bevonásával felújíthatók.

(A tanulmány az MMK GGT honlapján (http://www.mmk-ggt.hu/) teljes egészében elérhető.)

Az ebédet követően a konferencia két előadóteremben, párhuzamos szekciókban folytatta munkáját.

1. szekció „Földügyi kérdések”

Elnök: Horváth Gábor István, az MFTTT főtitkárhelyettese.

Az első előadó Fábián József, a Nemzeti Földügyi Központ osztályvezetője Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének aktuális kérdéseiről beszélt.

Fábián József

Ezt követte Jánossy András, Lechner Nonprofit Kft főosztályvezetőjének A valóság tükrében, a Lechner ingatlan-nyilvántartási szolgáltatásai c. előadása

Husza György, a Tekiré Kft. Kft. ügyvezetője Hogyan tovább ingatlannyilvántartás?, c. gondolatébresztő – az ingatlannyilvántartás jogi szabályozottsági, adattartalmi és technológiai ellentmondásaira, hiányosságaira rámutatni kívánó – prezentációját

Sándor Józsefnek, a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. műszaki menedzserének nem kevésbé gondolkodásra serkentő előadása követte Justitia és a mérőszalag avagy „Jogszabályváltozások tükrében a magyar földmérés és térképészet”címmel.

Sándor József

Dr. Mike Krisztina, egyéni ügyvéd Közérdekű beruházások ingatlanrendezései – telekalakítás vagy kisajátítás címmel tartott előadást.

Dr. Mike Krisztina

A szekciót Doroszlai Tamás, a Lechner Nonprofit Kft. osztályvezetője FOKTM fejlesztések című előadása zárta.

Doroszlai Tamás

2. szekció „Távérzékelés”

Elnök: dr. Gross Miklós, az Eurosense Magyarország Kft. ügyvezetője

Molnár József alezredes, az MH Geoinformációs Szolgálat osztályvezetője: A légi távérzékelés engedélyezése és a távérzékelési adatok használatának rendje c. előadásában bemutatta a légi távérzékelések engedélyezésével, ellenőrzésével kapcsolatos hatósági eljárást, az azt megalapozó jogszabályi környezetet, valamint a légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről szóló  kormányrendelet tervezett módosításait.

Molnár József alezredes

Dr. Kovács Béla, az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet egyetemi adjunktus prezentációjának címe: 2021 drón (UAV/UAS) a magyar légtérben - légi térképezés/fotogrammetria: lehetőség/korlát?

Dr. Kovács Béla

Király Tamás, a Pannon Geodézia Kft. műszaki ügyintézője a Modern geodéziai műszereken alapuló felmérési és térképezési technológiák c. előadásában elmondta, hogy cégük az elmúlt években lézerszkennelésen és UAV (drónos) fotogrammetrián alapuló technológiáit fejlesztette tovább.

A szekciót Körösvölgyi Tamás RoaData Consulting Kft. Autonóm batimetriai mérőhajók alkalmazása c. a mederfenék térképezésére alkalmas korszerű eszközöket bemutató előadása zárta.

3. szekció „Nemzetközi és hazai trendek”

Elnök: Iván Gyula, az MFTTT főtitkárhelyettese

Dr. Mihály Szabolcs, MFTTT WG4SDG elnök: Az ENSZ Fenntartható Fejlődés programja és hazai vonatkozásai. Az MFTTT WG4SDG tevékenysége címmel ismertette a munkacsoport elmúlt években végzett munkáját, annak eredményeit.

Dr. Mihály Szabolcs

Hazai és külföldi fórumokon, rendezvényeken végzett tevékenységük eredményeként született dokumentumok a Társaság honlapján külön menüpont alatt érhetők el. (https://www.mfttt.hu/mftttportal/index.php/mfttt-wg4sdg/a-munkacsoport-anyagai)

Dr. Szabó György, egyetemi docens, HUNAGI főtitkár: A hiteles állami alapadatok helye a GeoIKT ökoszisztémában címmel fejtette ki gondolatait.

Dr. Szabó György

Dr. Gross Miklós az Eurosense Magyarország Kft. ügyvezetője Légi távérzékelési projektek tapasztalatai Európában címmel megtartott előadásában bemutatta az eszközök és technológiák fejlődését, majd számtalan példával illusztrálta, hogy Európa más tájain (nem csak a nyugati felén) milyen – légi távérzékelési módszerekkel létrehozott – nagyfelbontású adatkészletekkel alapozzák meg és tartják karban a nemzeti téradatok rendszerét.

Dr. Gross Miklós

Dr. Zentai László, egyetemi tanár, ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet intézetigazgató videóról közvetített előadása 2022-ben indulhat a geoinformatika mesterképzés címmel a szakindítás történetét, feltételeit mutatta be.

Gombás László, Leica Geosystem Hungary ügyvezető Földmérőként a 4. Ipari Forradalom hajnalán – Műszaki-gazdasági megatrendek, kilátások, dinamikák címmel tartott prezentációt.

Gombás László

4. szekció A „magasságos”

Elnök: Dobai Tibor MFTTT főtitkár

Virág Gábor Lechner Nonprofit Kft. K-GEO laborvezető EOMA: múlt, jelen, jövő témamegjelölésű előadásában áttekintette az EOMA létesítésének legfontosabb mozzanatait, az EOMA legfőbb jellemzőit.

Virág Gábor

Tóth Sándor Lechner Nonprofit Kft GNSS/InSAR kutató GNSS+EOMA2 című prezentációja az előző előadás folytatása volt. Idejének első felében a GSZK szolgáltatás fejlesztéseit tekintette át, míg második felében az EOMA állapotáról, korszerűsítéséről és fenntarthatóságáról beszélt.

Tóth Sándor

Dányi József Geodézia Kelet Zrt. vezérigazgató: "Az Egységes Országos Magassági Alapponthálózat (EOMA) és a gazdasági szereplők kapcsolata, különös tekintettel a vízügyi ágazatra" című előadásában a magassági adatok iránti igényekről beszélt. Bemutatta a magassági adatok/hálózatok létrehozásának történetét, különös tekintettel a vízügyi ágazat szerepére és kitért a mai igények kielégítése érdekében végzett munkálatokra és a magassági adatok jelentőségére a vízügyi gyakorlatban.

Dányi József

Zsilvölgyi Csaba Pécsi Geodézia Kft. ügyvezető a “Geodéziai őrpontok építése magassági meghatározással (KEHOP-1.1.0-15-2016-00002)” projektben a GNSS technológiával végzett precíziós magasságmeghatározás területén szerzett tapasztalataikat osztotta meg a hallgatósággal.

Zsilvölgyi Csaba

Rózsa Szabolcs–Égető Csaba–Siki Zoltán–Turák Bence összetételű, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szerzői közössége munkáját Alacsony költségű RTK-vevők alkalmazása monitoring rendszerekben címmel Rózsa Szabolcs ismertette.

*

A 33. Vándorgyűlés első napjának szakmai programja ezzel véget ért. Tekintettel (a pandémiás viszonyokra visszavezethetően) a „szokásosnál” lényegesen kisebb létszámra, a hagyományos baráti vacsoránál szerényebb keretek között zajlott az esti állófogadás az Unipláza egyetemi étteremben.

A vacsora előtt és az azt követő baráti beszélgetést meg-megszakítva a Miskolci Egyetem diákjai selmeci hagyományőrző nótákkal szórakoztatták a résztvevőket, akik több alkalommal – ismerős dallamot és szöveget hallva – lelkesen csatlakoztak a dalolókhoz.

 

A második napon, az előzőhöz hasonlóan, két helyszínen, párhuzamos szekcióülésekkel folytatódott a konferencia programja.

5. szekció „Borsod-Abaúj-Zemplén megye bemutatkozik”

Elnök: Plesovszki Adrienn

Plesovszki Adrienn

File István Magyar Telekom Nyrt. Inventory Engineer Geodéziai beméréstől az e-Közműig címmel  Magyar Telekom szakági nyomvonalainak változás vezetési folyamatát ismertette.

Peremiczki Péter Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály szakfelügyelő Koordinációs vizsgálat és az alappontok helyszíneléseinek tapasztalatai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében címmel tartott előadást.

Szász Róbert Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság geodéziai és térinformatikai referens UAV-eszközök használata az ÉMVIZIG-en és alkalmazási lehetősége a geodéziai munkák támogatásában című előadásában bemutatta, hogy a különböző rendelkezésre álló eszközöket hogyan és mire használják a feladataik ellátása közben.

Pintér Gyula

Pintér Gyula Geoform Mérnöki Stúdió Kft. ügyvezető Miskolc mindig várni fog! talányos címet adta meg az előadásához – tőle nem szokatlan módon.

A vendéglátók szekciójának zárásaként Szentmarjai Levente (Szentmarjai Bt.) Vízépítéshez kapcsolódó hídépítés anomáliái címen osztotta meg tapasztalatait a hallgatóságával.

 

6. szekció „Térinformatikai megoldások I”

Elnök: Palya Tamás, Lechner Tudásközpont geoinformatikai szakértő

Braunmüller Péter

Kovács Iván


Kovács Iván osztályvezető – Braunmüller Péter osztályvezető, Lechner Nonprofit Kft. A Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép bemutatása címet adták az előadásuknak, amelyet közösen mutattak be.

Varga Norbert Lechner Nonprofit Kft osztályvezető előadásának címe: A magyar–osztrák államhatár véglegesítése 1920–1927

Varga Norbert

Az I. világháborút Magyarország szempontjából lezáró Trianoni Békeszerződés csak elvi döntést hozott hazánk új határairól. Az új szomszédok közül a legösszetettebb megoldásokat az új magyar–osztrák államhatár létrehozása és véglegesítése igényelte.

Németh Zoltán Infobex Informatikai és Szolgáltató Kft. projektmenedzser Újdonság a hazai GNSS-ben című előadásában a Geodéta-NET országos RTK hálózatról beszélt.

Németh Zoltán

Iván Gyula, Lechner Nonprofit Kft. kataszteri főtanácsadó egyik előadását Kataszter és BIM címmel tartotta meg. A BIM (Building Information Modeling) napjaink egyik legfontosabb építésügyi témája (beleértve az építőmérnöki létesítményeket is).

Iván Gyula

Tóth Mátyás (Leica Geosystem Hungary Kft.) GNSS-szel a pontfelhő világában címmel megtartott prezentációja kérdésekkel kezdődött: Mérés fedett helyen vagy akár homlokzaton GNSS-el? Felületek leképzése több százezer ponttal szintén GNSS-el? A GS18I-vel ezek többé nem kérdések – állította az előadó.

Tóth Mátyás

7. szekció „Térinformatikai megoldások II”

Elnök: Varga Norbert, Lechner Tudásközpont osztályvezető

Palya Tamás Lechner Nonprofit Kft. geoinformatikai szakértő Itt a vége INSPIRE? című előadásából megtudhattuk, hogy a 2007-es INSPIRE EU direktíva hivatalosan 2021 évvégén befejeződik.

Palya Tamás

Kolesár András Lechner Nonprofit Kft. senior fejlesztő Térképek a megújuló örökségvédelmi nyilvántartás szolgálatában c. előadásának keretében arról beszélt, hogy a műemlékek és régészeti lelőhelyek nyilvántartásának lényeges eleme az adott érték elhelyezkedése.

Kolesár András

Iván Gyula Lechner Nonprofit Kft. kataszteri főtanácsadó második előadása a Transzformáció alapfelületek között, kicsit másképp címet viselte.

A szekciót záró előadásban Körösvölgyi Tamás (RoaData Consulting Kft.) Dinamikus létszámkövetés és védőtávolság-kontrol LiDAR-alapú térinformatikai megoldással című előadása nem igazán térképészeti, de rendkívül érdekes alkalmazást mutatott be.

Körösvölgyi Tamás

8. szekció „Műszerbemutató előadások”

Elnök: Dobai Tibor MFTTT főtitkár

A vándorgyűlés igen sok műszerújdonság bemutatására adott lehetőséget. Ebbe a szekcióba kerültek azok az eszközök, amelyek – elsősorban az időkorlátok miatt – nem fértek be más szekciók programjába.

Szabó József, Geonet2000 Kft ügyvezető az XAG növényvédelmi rendszer c. előadásában a kínai növényvédelmi rendszert mutatta be.

Szabó József

Egly Ádám RoaData Consulting Kft. előadásában bemutatta a RESEPI – komplex LiDAR integrációs megoldást UAV felhasználásra.

Tóth Mátyás Leica Geosystem Hungary Kft. előadásának címében megkérdezte: Mire elég 5 perc a terepen?

Gombás László Leica Geosystem Hungary Kft. SmartNet – a GNSS korrekciós szolgáltatások jövője című előadása zárta a szekciót.

Záró plenáris ülés

Elnök: Dobai Tibor MFTTT főtitkár

A szekciók munkájának befejeztével került sor a záró plenáris ülésre, ahol Iván Gyula az MFTTT főtitkárhelyettese számolt be a Nemzetközi Földmérő Szövetség (FIG) 2021. évi közgyűléséről és munkahetéről. A világjárvány miatt a 2020. évi rendezvény elmaradt, 2021-ben online formában tartották meg. A közgyűlés új alelnököket, bizottsági elnököket, tagokat választott. A 2021. június 20–25. között lezajlott munkahét valós idejű online lebonyolítási módja és az, hogy gyakorlatilag a Föld különböző pontjairól jelentkeztek be a résztvevők, azt eredményezte, hogy az előadások nonstop, szinte éjjel-nappal folytak. Az egyetlen magyar résztvevő, Iván Gyula prezentációjára június 21-én helyi idő szerint 23 óra 15 perckor került sor, miközben az adott szekciót vezető ausztrál kollégánál a naptár már június 22-ét mutatott és reggel 8 óra volt.

Dobai Tibor főtitkár zárójelentéséből megtudtuk, hogy a 33. Vándorgyűlésre 177 fő regisztrált (voltak közöttük egynapos résztvevők is). Sajnos, az ország nyugati feléből kevesebben érkeztek, az ottani kormányhivatalok nem képviseltették magukat. A szakmai programban két plenáris- és nyolc szekcióülés keretében 43 előadás hangzott el. A vándorgyűlésen négy műszerforgalmazó cég állította ki és mutatta be az eszközeit: a Geonet 2000 Informatikai Kft., az Infobex Kft., a RoaData Consulting Kft. és a Leica Geosystem Hungary Kft.

Dobai Tibor

Tekintettel az összes körülményre, a főtitkár sikeresnek és eredményesnek minősítette az MFTTT 33. Vándorgyűlését és a jelentését záró diáján a 2022-re tervezett 34. Vándorgyűlés helyszínmegnevezése egy nagy kérdőjel volt, mintegy felhívást intézve, hogy várják a pályázókat következő országos seregszemle megrendezésére. Ezt követően megköszönte a résztvevők figyelmét és bezárta a konferenciát.

Konferencia utáni rendezvények

A második nap szakmai munkájának zárása után még nem ért véget a program. Kis pihenő után a Miskolci Egyetem Campusán található nevezetességek megtekintésére nyílt lehetőség. Elsőként a Selmeci Műemlékkönyvtárban tehettünk látogatást, amely az egyetem ősének, az 1735-ben Selmecbányán alapított Bányászati és Erdészeti Akadémiának a könyvtára.

A könyvtárban

A könyvtárlátogatás után az egyetem tanbányáját és a geodéziai műszergyűjteményét lehetett megtekinteni.

Az egyetemi látnivalók megtekintése után egy esti sétára került sor a városban, melynek keretében a Diósgyőri Vár tövében létesített szabadidőparkkal, a „Tündérkerttel” lehetett megismerkedni.

A július 10-i kirándulást a Lillafüred–Újmassa–Hámor útvonalra tervezték egy korai ebéddel a lillafüredi pisztrángtelepen, az újmassai őskohó, majd az Anna-barlang és a Kohászati Múzeum megtekintésével.

A vándorgyűlésről szóló részletes beszámoló a Geodézia és Kartográfia 2021/4. számában fog megjelenni. A konferencia előadásainak diái és a rendezvény idejében készített fényképek rövidesen elérhetőek lesznek a honlapunkon.

Készítette: Buga László

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2024/2. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 2162

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk