Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

A DAT negyedszázada

Az MFTTT Intézőbizottsága Iván Gyula főtitkárhelyettes javaslatára úgy határozott, hogy a DAT szabvány és szabályzat együttes kiadásának 25 évfordulójára A DAT negyedszázada címmel konferenciát szervez, 2022. június 14–15-re.

A konferencia témája az a negyedszázaddal ezelőtt megjelent DAT szabályzatrendszer, mely nagymértékben átformálta a földmérő, térinformatikus szakma addigi megközelítését a térképek készítésével, felújításával, változásvezetésével kapcsolatban. E szabályzatrendszer alapján indult el 1997-ben a Nemzeti Kataszteri Program, amelynek köszönhetően ma már hazánk teljes területére állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisok állnak rendelkezésre. A konferencia első napján a felkért előadók megemlékeztek a program végrehajtásáról, sikereiről, tanulságairól, a második napon pedig az E-ingatlan-nyilvántartás projekt lényegi elemeiről szóló előadásokkal szeretnénk felkelteni a hallgatóság figyelmét.

A konferenciát a Mezőkövesd-Zsórifürdőnél található Balneo Hotelben szervezték meg, ahol a szépszámú résztvevők igen jó körülmények között hallgathatták meg az első napon elhangzott nyolc előadást.

A szenior klub ülésén résztvevők egy csoportja,
Hetényiné Erzsike, elöl Busics Imre, Csabányi Lajos, hátrébb Homolya András, Kalmár Imre, Oros László.
A kép 14-én 10:31:27 órakor készült...

Az előadások előtt a Tóth Ágoston szenior klub hosszú kimaradás után tartott összejövetelt, amelyen szeretettel üdvözöltük egymást. „Hogy vagy? Köszönöm jól, dolgozom a földalapnál, rendben minden…” – mondta Busics Imre.

Az előadások első részében Iván Gyula volt a levezető elnök.

Az első előadó dr. Mihály Szabolcs c. egyetemi tanár volt, aki DAT szabvány és szabályzat elkészültének atyjaként is emlegetnek. Előadásában, amelynek beszédes címe is van: A DAT negyedszázada – tudományos vállalkozás, a máig érvényes szempontjaink és a bejárt utunk a szabályzatrendszer elkészítése során, sokszor ellenállásba is ütköző rögös, de sikeres utat mutatta be.

A szabályzatrendszer működéséhez számítógépen kezelhető térképi állományra van szükség. A földügy vezetése – beleértve a minisztériumot is – az 1994-ben, majd 1996-ban ténylegesen elkezdődött Nemzeti Kataszteri Program (NKP) végrehajtásával tervezte a térképi információ számítógépes rendszerbe szervezését. Zalaba Piroska, az Agrárminisztérium osztályvezetője A Nemzeti Kataszteri Program története címmel tartott előadásában az NKP történetével ismertette meg a hallgatóságot.

A Nemzeti Kataszteri Program végrehajtásához egy végrehajtó szervezetet kellett létrehozni, amely a Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú társaság (Kht.) megalapításával valósult meg. A Kht. a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével választotta ki a program végrehajtásában résztvevő vállalkozásokat. A térképkészítés pénzügyi fedezetét a 6,6 és további 9,6 Mrd Ft, kormánygaranciával alátámasztott banki hitel biztosította. Dr. Váczy Attila, aki a Kht. megalakulásától fogva annak munkatársa volt, jelenleg a Nemzeti Földügyi Központban tevékenykedik, tehát a téma kiváló ismerője A Nemzeti Kataszteri Program végrehajtásáról, sikereiről, tanulságairól a DAT szabályzat rendszer tükrében című előadásában a program megvalósítása során jelentkező nehézségeket, sikereket mutatta be.

A digitális térképi adatállományokat számítógépen használható formában meg kellett jeleníteni, ami kezdetekben nem volt egyszerű. A DAT térképek megjelenítése, ellenőrzése, TAKAROS rendszerbe történő adatbetöltések, forgalomba adás, 1998–2007 című előadásában Szabó József, a Geonet Kft. ügyvezetője a megjelenítéshez, ellenőrzéshez kapcsolódó fejlesztői feladatokról számolt be.

Az előadásokat rövid kávészünet szakította félbe. A következő sorozatot Dobai Tibor levezető elnök tartotta kézben.

A folytatásban Elek Róbert, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal osztályvezetője A DAT szabályzat hatásai Csongrád-Csanád megye térképeire, avagy a papír alapú térképszelvényektől a digitális térképi adatbázisokig című előadásában a megye papír alapú térképeinek rendszerét, azok jogszabályi alapjait ismertette, majd a BEVET és KÜVET vektoros térképi állományok létrehozását, ezek ingatlan-nyilvántartási adatbázissal való integrációjának megvalósítását mutatta be.

Békés megyében a digitális térképkészítésnek nagy hagyományai vannak. A mai szervezet jogelődjének, a Békés Megyei Földhivatal vezetőjének, Kiss Sándor kezdeményezésére kezdődött el a számítógépen kezelhető térképek létrehozása, amelyet a járási hivatal földügyi munkatársai is nagy hozzáértéssel művelnek. Hajtman Zoltán, a Békés Megyei Kormányhivatal munkatársa A digitális alaptérképek készítése Békés megyében című előadásában a megye alaptérképeinek sokféleségét, az alapok jogszabályi hátterét dolgozta fel, nem hagyva figyelmen kívül a termőföld privatizáció, a részaránytulajdonnal kapcsolatos feladatok és azok végrehajtásának bemutatását.

Budapest főváros kataszteri térképei sem maradhattak ki a digitális világból. Logikus is volt, hogy a Főváros térképei is rendszerbe kerüljenek, annál is fogva, hogy a térképek jelentős része szabatos városmérés során, numerikus adatok felhasználásával születtek meg. Persze a részben numerikus adatok digitális állományba vitele így sem volt egyszerű. Ráadásul az alkalmazott digitális rendszer nem volt kompatibilis az országosan használt rendszerrel. Erről tartott, A DAT bevezetése, megvalósítása Budapesten címmel előadást a fővárosi rendszer teljes ismeretével tisztában levő Kozári Ágnes, a Pest Megyei Kormányhivatal földmérési szakfelügyelője. Az előadáshoz Szilvay Gergely adott kiegészítést, aki korábban ugyancsak a Fővárosi földhivatal munkatársa volt.

A konferencia első napjának záró előadását Jeles Zoltánné, az MFTTT Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei csoport elnöke tartotta volna, sajnos betegség miatt nem vállalta annak megtartását. Helyette Iván Gyula a másnapra tervezett előadásának egy részét mutatta be A DAT nemzetközi megmérettetése címmel. A hétköznapi életben forgó, a terepen vagy irodában dolgozó földmérő nem is gondolja, hogy az oly sokat kritizált DAT szabályegyüttes milyen nemzetközi elismerést, sikert aratott. A Nemzetközi Földmérő Szövetségben, más nemzetközi szervezetekben közreműködő kollégáink (a teljesség igénye nélkül: Osskó András, Iván Gyula, Zalaba Piroska és mások) hozzáértő előadásaival nagy sikereket arattak, felkeltették a nemzetközi érdeklődést és elismerést. Ennek hozományaként születtek a távolkeleti országok földmérő és ingatlanügyi szervezeteivel együttműködő közös szerződések (Dél-Korea, Kína, Vietnám). Sajnos napjainkban, bár a szerződések élnek, csak az együttműködés halódik, de nem a partnerek hibájából…

Az előadások végeztével a Magyar Földmérők Arcképcsarnoka V. kötet szerkesztőbizottsága záróértekezletet tartott annak okán, hogy nagyon tetszetős, az előző kötetek kivitelezésével összhangban elkészült az új kötet nyomdai sokszorosítása. A 156 oldalas kötet 64 neves, a földméréshez is kötődött szakember és földmérő életrajzát és portréját tartalmazza (a kötet az MFTTT titkárságán megvásárolható).

A svédasztalos vacsora után az egri, bükki borvidék borait bemutató borkóstoló következett, amelyet Kaló Imre borász szakmai és irodalmi ismereteivel felturbózva, nagy hozzáértésével prezentált. Segítsége sem volt akárki, Horváth Gábor István, alias Kotta, aki a fehérvári szakestélyek nótafája is, ami azt jelentette, hogy az idekapcsolódó dalok sem maradhattak el…

 

…Nagyon nehéz folytatni…Másnap hajnalban a szállodában hirtelen elhunyt, mindenki által szeretett, nagy tiszteletnek örvendő Busics Imre kollégánk. Bár az éjszaka folyamán Csabányi Lajos minden segítséget megadott szobatársának, a szinte pillanatok alatt kiérkező mentősök sem tudtak már segíteni Imrén…

Döbbenten álltunk… Dobai Tibor főtitkár úr a konferenciát berekesztette… Gyászolunk…

 

Hodobay-Böröcz András

 

A konferencia képei az MFTTT Képtárban megtekinthető, illetve onnan letölthető.

 

Kedves barátomról, volt kollégáról, államhatárügyben tanítómesteremről, Imréről együtt töltött éveink során összegyűlt fényképeimből készítettem megemlékező összeállítást

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2024/2. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 790

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk