Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Testületi ülések

Az MFTTT vezető testületei – az intézőbizottság (IB) és a választmány – 2022. október 24-én üléseztek a rendkívüli közgyűlést megelőzően. Valamennyi rendezvény az online térben zajlott le.


Képernyőkép az online IB-ülésről

Az intézőbizottsági értekezlet napirendjén a következő pontok szerepeltek:

 1. Az OKTM 2022 rendezvény előkészítése, előadók: Zalaba Piroska, Szrogh Gabriella

 2. Az MFTTT 24. Vándorgyűlésének előkészítése, előadó: Dobai Tibor

 3. Az MFTTT 2023. évi költségvetésének előkészítése, előadók: Dobai Tibor, Szrogh Gabriella

 4. Az alapszabály-módosítással kapcsolatos esetleges észrevételek, előadó: Horváth Gábor István

 5. Egyebek

Az ülést vezető dr. Ádám József elnök miután köszöntötte a virtuális térben megjelent IB-tagokat, a jegyzőkönyv vezetésére felkérte Szrogh Gabriella ügyvezetőtitkárt, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Horváth Gábor István és Iván Gyula főtitkárhelyetteseket.

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó továbbképzés és fórum (OKTM) előkészítése gyakorlatilag befejeződött. A programban szereplő előadók felkérése is megtörtént, minden információ olvasható az MFTTT honlapján és ugyanitt már jelentkezni is lehet a 2022. november 10-ei online rendezvényre – tájékoztatta a testületet a szervezéssel megbízott ad hoc bizottság vezetője, Zalaba Piroska. Az előadóknak és a konferencia fővédnökének, dr. Nagy István agrárminiszternek elküldték a felkérőleveleket. Már csak a „közönségszervezés” feladatai maradtak hátra. Az IB úgy határozott, hogy az MFTTT, mint szakmai civilszervezet, a földhivataloknak közvetlenül is küld meghívólevelet, amelyben tájékoztatást adnak a rendezvény programjáról és felkérik a vezetőket a földhivatali munkatársak részvételének támogatására. A részvételi díj kicsivel magasabb mint tavaly volt: 10 000 Ft + ÁFA, a földhivatali alkalmazottak/köztisztviselők részére 5 500 Ft + ÁFA. A továbbképzés jellegű konferencia 8 pontot ér a közszolgálati továbbképzésben (Probono) és 3 IRM/GD pont szerezhető.

Az MFTTT 34. Vándorgyűlésének előkészítőmunkái kapcsán Dobai Tibor főtitkár elmondta, hogy Vas megyei helyszínt tervezünk: vagy Zalaegerszeg vagy Keszthely jöhet szóba. Mindkét helyszín rendelkezik felsőoktatási intézménnyel, amelyek megfelelő infrastrukturális feltételeket tudnak biztosítani a seregszemlének. A területi csoport munkatársaival már felvette a kapcsolatot a főtitkár, de még egyik helyszínen sem sikerült érdemi információt kapni a lehetőségekről. A létesítményeknek a városon belüli elhelyezkedése miatt is a preferált helyszín Keszthely lenne (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus), de itt még a gödöllői központ „távolsága” is nehezíti a szervezést. A helyszín kiválasztásához szükséges információkkal majd a decemberi testületi ülésen tud szolgálni – mondta Dobai Tibor főtitkár.

A kiszámíthatatlan gazdasági környezet (az általános takarékossági intézkedések miatt is bizonytalan támogatások, a változó működési költségek stb.) miatt csak az előző évi számokkal lehet tervezni a Társaság költségvetését, így a 2022. év számait tudta előterjeszteni Dobai Tibor és Szrogh Gabriella. Dr. Toronyi Bence alelnök is a „ lehető legkonzervatívabb” költségvetéstervezet összeállítását javasolta, amely csak az alapvető működéshez szükséges tételeket tartalmazza. Tovább fokozza a bizonytalanságot, hogy a Lechner Tudásközpont költözésével összefüggésben a Bosnyák téri MFTTT-iroda további biztosításáról sincs információ. A bérletidíj és a könyvelői díj változtatásáról sincs szó egyelőre, így a 2023. évre az előző évi tervszámok elfogadását javasolja főtitkár. Az előzetes költségvetésről a decemberi közgyűlés fog dönteni.


Dobai Tibor előterjeszti a 2023. évi költségvetés tervezetét

Horvát Gábor István az alapszabály és mellékleteinek változtatásával kapcsolatban elmondta, hogy az előző közgyűlés elfogadta az online működéshez szükséges módosításokat. A további változtatásokat a Lázár deák emlékérem odaítélésének egyértelműsítése, és az eljárási rend ennek megfelelő pontosítása (a Márton Gyárfás-emlékplakett vonatkozásában is) tette szükségessé. Ésszerű szabályozást kellett kialakítani az esetleges szavazategyenlőség okozta helyzetek megoldására is. Így a javasolt változat egyértelműen kimondja, hogy évente csak egy személy számára lehet Lázár deák emlékérmet adományozni és szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő. Ezt az elvet az MFTTT valamennyi döntéshozatali eljárásában alkalmazni kell, amit az alapszabály összes érintett pontjába bele is foglaltak – tájékoztatta az IB-t Horváth Gábor István. A testület az előterjesztést vita nélkül támogatta, a módosításokat elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

Az ülés zárásaként dr. Ádám József elnök javasolta, hogy az évzáró testületi ülésekre (IB és választmányi ülés, közgyűlés) 2022. december 12-én kerüljön sor.

*

A 12 órakor kezdődő választmányi ülés csak az alapszabály és mellékleteinek módosítását tűzte napirendjére. Dr. Ádám József az ülés megnyitása és a napirend elfogadása után felkérte a jegyzőkönyv vezetésére – ahogy a megelőző IB-értekezlet során is – az ügyvezető titkárt, hitelesítésére pedig az MFTTT főtitkárhelyetteseit.

Horváth Gábor István tájékoztatta a választmányt, hogy az alapszabály és mellékletei vonatkozásában két nyitott kérdés maradt a legutóbbi közgyűlés döntéshozatala után: az évente odaítélhető Lázár deák emlékérem száma és az döntéshozatali eljárásokban az elnöki szavazat döntő voltának rögzítése. Mindkét változtatást átvezették az alapszabály és mellékleteinek vonatkozó részeiben.

A választmány egyhangúlag támogatta a változtatások elfogadását a közgyűlés által.

Hodobay Böröcz András javasolta az alapszabály és mellékletei egységes tördelési képének kialakítását (a gépelési és helyesírási hibák kijavítása mellett), amely feladat elvégzésével Buga Lászlót bízta meg a testület.

Ezt követően Dobai Tibor adott tájékoztatást a vándorgyűlés szervezésének helyzetéről az IB-ülésen elhangzottak szerint. Az ülés zárása előtt dr. Ádám József elmondta, hogy a jövő évi tisztújító közgyűlés előkészítéseként a Koós Tamás tagtársunk vezetésével felkért jelölőbizottság megkezdte munkáját.

*

Az alapszabály módosítására összehívott rendkívüli közgyűlés a meghirdetett második időpontban, 14 órakor kezdődött. A napirend elfogadása után a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztására került sor. A mandátumvizsgáló és a szavazatszámláló bizottság elnöke dr. Mihály Szabolcs, tagjai: Hetényi Ferencné ás Hodobay Böröcz András lettek, a jegyzőkönyv vezetésével és hitelesítésével az IB és a választmányi ülésen is hasonló feladatot ellátó személyeket bízta meg a közgyűlés.


Képernyőkép a közgyűlésről

A szavazásra jogosultak számbavételének ideje alatt az MFTTT elnöke a társaság életének aktuális kérdéseiről és a közgyűlést megelőző IB és választmányi ülések témáiról tájékoztatta a résztvevőket. Dr. Ádám József elmondta többek között, hogy az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Egyesület (EMT) Földmérő Szakosztályának szeptemberben megrendezett találkozóján sikeresen képviseltük a magyar szakmai közösséget. Az eseményről részletes beszámoló olvasható a Társaság honlapján Buga László tollából és a képtárban megtekinthetők a találkozó során készített fényképek is. Az MFTTT ez évben is részt vesz a Természettudományi Múzeumban a Földtudományos Forgatagon. Dr. Ádám József a rendezvényen való részvételre buzdította a közgyűlés résztvevőit. (Az idei Földtudományos Forgatag rendezvényét hibrid formában tartják 2022 novemberében. November 11-én egy online projektnapot, majd november 12-én és 13-án két jelenléti napot szerveznek.)

Ezt követően dr. Mihály Szabolcs jelentette a közgyűlésnek, hogy 21 fő egyéni tag és 3 jogi tag képviselője vesz részt szavazati joggal a közgyűlésen.

Az alapszabály és mellékleteinek módosítására tett javaslatokat Horvát Gábor István foglalta össze az IB és választmányi ülésen elhangzottaknak megfelelően a közgyűlés számára. Dr. Ádám József tájékoztatta az online térben jelenlévőket, hogy az IB és a választmány támogatja az előtejesztett változtatásokat, amelyeket a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül el is fogadott.

A közgyűlés zárásaként Buga László virtuálisan átnyújtotta dr. Ádám Józsefnek az EMT tiszteletbeli tagságáról szóló oklevelet, amelyet a szeptemberi, Besztercén megrendezett Földmérő Találkozó keretében a távollévő kitüntetett nevében dr. Mihály Szabolcs vett át.

A gratulációk fogadása után az MFTTT elnöke bejelentette, hogy az évzáró közgyűlésre de-cember 12-én online formában fog sor kerülni és berekesztette az ülést.

Összeállította: Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2024/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 542

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk