Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

XXIV. Földmérő Találkozó Erdélyben - 2023. szeptember 21–24.

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, EMT (székhelye Kolozsvár, elnöke dr. Köllő Gábor) az a tudományos civil szervezet, amely 1990 óta fontos szerepet tölt be az erdélyi és Kárpát-medencei magyar értelmiség életében. Az EMT Földmérő Szakosztályával (elnöke dr. Ferencz József) az MFTTT régről folyamatosan együttműködik az EMT-vel egy 1999-ben közösen deklarált megállapodás alapján. Az EMT és az MFTTT közösen alapították a Márton Gyárfás-emlékplakettet.

Kiemelkedő jelentőségű az erdélyi kollégák által évente megrendezésre kerülő Földmérő Találkozó, amely alkalmakkor kiemelt szerep jut magyar összetartozásunkat szakmai téren kifejező anyaországi és erdélyi feladataink és eredményeink megvitatásának, s nemzetünk történelmi és kulturális kérdéseinek és egy honismereti program közös lebonyolításának.

Az anyaországi és erdélyi kollégák idei éves seregszemléjét, a XXIV. Földmérő Találkozót az EMT a romániai Fehér megye székhelyén, Gyulafehérváron rendezte meg 2023. szeptember 21–24. között a Hotel Transilvania szállodában. A találkozó programját ünnepélyes megnyitás, kitüntetések átadása, szakmai előadások, az összetartást kifejező ünnepi vacsora és történelmi-honismereti kirándulás képezték. A konferencián 62 fő vett részt, ebből 33 kolléga Erdélyből, 29 pedig az anyaországból érkezett.

Dr. Ferencz József szakosztályelnök az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság elnöksége és a Földmérő Szakosztály vezetése nevében köszöntötte a szórványvidéki városban, Gyulafehérváron, Erdély ősi fővárosában megrendezett XXIV. Földmérő Találkozó résztvevőit. Az anyaországi és erdélyi földmérők közös értékeiként a nemzeti és szakmai összetartozásunk, a tudományosság, a honismereti és kulturális alapjaink és a közösségépítési törekvéseink követésének és erősítésének a fontossága kapcsán kiemelte, hogy az EMT és az MFTTT ennek jegyében alapították a Márton Gyárfás-emlékplakettet (www.mfttt.hu, Alapszabály), amellyel évente díjazunk egy-egy, arra érdemes erdélyi és anyaországi kollégánkat. Szakosztályelnök úr kezdeményezésére a résztvevők egy perces néma felállással adóztak a váratlanul elhunyt dr. Ádám József, az MFTTT elnöke, az EMT tiszteletbeli tagja, barátunk, és együvé tartozásunk állandó zászlóvivője emlékének. Tájékoztatott a konferencia témájáról, és az előttünk álló ünnepi vacsora és hagyományos honismereti kirándulás körülményeiről, továbbá arról, hogy a Lechner Tudásközpont az ingatlanrendező földmérői minősítés továbbképzések akkreditációja során a Találkozónak megítélt pontszámok: résztvevőknek 2 pont, előadóknak4 pont.

Dr. Ferencz József, az EMT Földmérő Szakosztály elnöke
köszönti a résztvevőket (Foto: Varga Norbert)

A konferencia résztvevői (Foto: Varga Norbert)

Ezután dr. Rózsa Szabolcs az MFTTT nevében és dr. Csemniczky László a gita Műszaki Térinformatika Egyesület képviseletében köszöntötte a résztvevőket. Az MFTTT elnöke, dr. Rózsa Szabolcs nagyra értékelte, hogy az elmúlt években az EMT és az MFTTT szoros kapcsolatot épített ki, és hozzájárult az erdélyi és az anyaországi földmérők nemzeti és szakmai együttműködéséhez. Az MFTTT részéről a következő években a közös munka folytatását és az EMT-vel a kapcsolat megerősítését szorgalmazza.

A megnyitó ülésen került sor a 2023. évi Márton Gyárfás-emlékplakett átadására és a díjazottak méltatására. Az anyaországból a néhai dr. Ádám József (pm), az erdélyiek közül pedig Márton Hajnal kapták meg ezt a megtisztelő díjat több évtizedes, kitartó, közösségépítő szakmai tevékenységükért. Dr. Ádám József kitüntetését fia, Ádám Balázs vette át.

A megnyitót a konferenciaelőadások követték. A nyolc előadásból álló délelőtti szekciót dr. Rákossy Botond József, a hat előadásból álló délutánit pedig dr. Mihály Szabolcs vezették. Az alábbi előadások hangzottak el:

 • Rózsa Szabolcs (BME, Budapest): Új távlatok a geodéziában: a költséghatékony GNSS-vevők alkalmazási lehetőségei
 • Mihály Szabolcs, Remetey-Fülöpp Gábor, Palya Tamás (MFTTT, Budapest): Aktuális téradatigazgatási események a fenntartható fejlődésért
 • Kovács Iván, Némethné Meier Éva (Lechner TK, Budapest): Geoinformatikai szolgáltatások a Lechner Tudásközpontban
 • Vlasits József (Telekom, Budapest): Térképi megoldások a Magyar Telekomnál
 • Lázár Beatrix, Sándor Miklós (Agrárminisztérium, Budapest): A termőföldeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésének újabb lehetőségei
 • Csorba Kristóf (Lechner TK, Budapest): Áporka község térképfelújítása (I. ütem)
 • Dimén Levente (Gyulafehérvári „1 Decembrie 1918” Egyetem): Városi zöldövezetek – biztonsági felmérés
 • Rácz Kálmán (Kormányhivatal, Karcag): Érdekességek a könyvespolcról, ahol még a kör is kiegyenesedik
 • Rákossy Botond-József (Topo Service Rt., Csíkszereda): Big Data vagy Big Mama?
 • Rákossy Botond-József (Topo Service Rt., Csíkszereda): Hány éves az ezeréves határ?
 • Angyal László (Lechner TK, Budapest): Az államhatár ingatlan-nyilvántartásbeli átvezetésének problémái a Maros határfolyón
 • Varga Norbert (Lechner TK, Budapest): Alapponthálózataink múltja, jelene, jövője
 • Sasi Attila (Lechner TK, Budapest): Kárpát-medencei tájnevek a nemzetpolitikák szolgálatában
 • Nagy István, Márton Huba (Geotop Kft., Székelyudvarhely): Újdonságok a GEOTOP-szoftverekben

A konferencia előadásainak anyagát a XXIV. Földmérő Találkozó konferenciakiadványa tartalmazza, amely a https://ojs.emt.ro/foldmero linken érhető el.

A találkozó tudományos bizottságának tagjai voltak: dr. Ferencz József (EMT Földmérő Szakosztály elnöke), dr. Mihály Szabolcs (MFTTT, Budapest), dr. Csemniczky László (gita, Budapest), dr. Dimén Levente (Gyulafehérvári „1 Decembrie 1918” Egyetem), Márton Huba (Geotop Kft., Székelyudvarhely), dr. Rákossy Botond József (Topo Service RT., Csíkszereda) és dr. Suba István (Nagyváradi Egyetem).

A szakmai programot ünnepi vacsora követte. A beköszöntő után a szokásokhoz híven elénekeltük a magyar és a székely himnuszt. A kedvesen feltálalt, finom ételek és italok elfogyasztása közepette késő estig kitűnő élő zene mellett vidám hangulatban, tánccal és magyar nótákkal ünnepeltük meg találkozásunkat.

Honismereti kirándulásunkat dr. Gudor Kund Botond, a Gyulafehérvári egyházközség parókus lelkipásztora, s egyúttal a Nagyegyedi Református Egyházmegye esperese vezette. Itt is megköszönöm esperes úrnak az igencsak hitelesen, választékosan, részletesen és közvetlenséggel szervezett történelmi bemutatóját.

Először Gyulafehérvárt, az Erdélyi Fejedelemség egykor gazdag, virágzó fővárosát látogattuk meg. Ma az erdélyi Fehér megye központja Romániában. A magyarság szempontjából nézve szórványvidéki város. A Római Birodalom által Erdély területén létrehozott Dacia provincia első központja is ennek a városnak a helyén jött létre Apulum néven. Honismereti kirándulásunk alkalmával megtekintettük a város mai nevezetességeit, majd pedig a virágzó fővárost idéző várat. A 18. században Savoyai Jenő tervei alapján épített, klasszikus csillag alakú városvédő fallal körülvett vár nagy része ma is épen áll. Mi az Alsó Károly-kapun át jutottunk be látogatásunk színhelyére. Idegenvezetőnk teljes hitelességgel mutatta be nekünk a fejedelmek, a katolikus és a református egyház által építtetett, ma már történelmi épületeket, emlékeket: a gyulafehérvári érseki székesegyház épületét, a római katolikus székesegyház tornyát, a fejedelmi palotát, a püspöki palotát (egyebek mellett ez volt Márton Áron kényszer lakhelye 1956–1967 között), az Apor palotát, az ortodox katedrálist, a papi szeminárium épületét, és sok más történelmi és műemléket. Ezek ismertetése külön művészet – érdemes ezeket tanulmányozni a XXIV. Földmérő Találkozó apropóján.

A város virágkorát Bethlen Gábor fejedelemsége idején élte, ő alapította meg 1622-ben a tekintélyes református kollégiumot. A gyulafehérvári várban tisztelegtünk Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szobra előtt (1580–1629, fejedelem: 1613–1629). Novák Katalin magyar köztársasági elnök jelenlétében 2022. május 21-én leplezték le Gyulafehérváron a kimagasló erdélyi fejedelem egész alakos szobrát, a Magyar Református Egység Napja keretében: Bethlen Gábor maradandót alkotott, amikor mások pusztítottak. Idegenvezetőnk dr. Gudor Kund Botond esperes úr volt a szobor készítésének és állításának gondnoka.

Bethlen Gábor szobra Gyulafehérváron (Foto: Varga Norbert)

A különleges nevű, Gyulafehérvártól 11 km-re lévő Magyarigen település volt a következő állomásunk. Az idegenvezetéshez csatlakozott Szász Csaba missziós lelkipásztor, Magyarigeni Református Missziói Egyházközségtől. A lelkész úr megismertette velünk a középkorban épült, erődített református templomot, és annak egyháztörténeti vonatkozásait. Bod Péternek a településen található síremlékénél is fejet hajtottunk. Ő Erdély múltja tanulmányozásának, kulturális hagyatéka feldolgozásának szentelte életét. Az egyházias felfogástól eltávolodva a nemzeti szempontokat helyezte előtérbe. Tudományos munkássága igen sokoldalú: a teológia, az egyházjog, az egyháztörténet, az államismeret, a világi történet, a nyelvtudomány és az irodalomtörténet tudósa egyaránt.

Bod Péter mellszobra (Foto: Varga Norbert)

Magyarigen egykori iskolaudvarán tisztelegtünk az 1849-ben, a románok által orvul meggyilkolt 187 magyar honfitársunk síremlékénél. Az EMT és az MFTTT részéről főhajtással és egy-egy koszorú elhelyezésével emlékeztünk az áldozatokra.

Az 1849-ben orvul legyilkolt 187 magyar honfitársunk síremlékén
az MFTTT és az EMT koszorút helyezett el (Foto: Varga Norbert)

Következő állomásunkon, Boroskrakkó faluban megtekintettük a Magyar Várarchívum Alapítvány által is fontosnak tartott 13. század eleji vártemplomot, amely egy jelentős románkori műemlék.

Egy kellemesen elfogyasztott kései ebédet követően a Gyulafehérvártól alig 10 km-re lévő Marosszentimrén megismertünk egy középkori templomot, amelyet Hunyadi Mátyás építtetett át. A marosszentimrei református templom két faliképpel büszkélkedhet a 16. századból.

A konferencia résztvevői a marosszentimrei református
templom tövében (Foto: Varga Norbert)

A kirándulás estéje és a következő nap reggele a búcsúzkodással és a következő évi találkozó megfogalmazásával telt el. Vasárnap megelégedéssel indultunk haza. Ezúton fejezzük ki köszönetünket a XXIV. Földmérő Találkozó szervezőinek, a vendéglátóknak a színvonalas lebonyolításért. Viszontlátásra jövőre!

A Találkozó támogatásáért köszönet illeti a következő szervezeteket: Magyar Tudományos Akadémia Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (Budapest), Romániai Magyar Demokrata Szövetség, MasterCad Kft. (Nagyvárad), SC Topo Service RT. (Csíkszereda), Syntax Kft. (Szatmárnémeti). Elismerés jár azoknak a cégeknek – kiemelten a Lechner Tudásközpontnak –, akik résztvevőket delegáltak a nemzeti és szakmai összetartozásunk erősítét szolgáló rendezvényre.

Dr. Mihály Szabolcs

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2024/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 230

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk