Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Az MFTTT évzáró közgyűlése

Az MFTTT évzáró közgyűlését 2023. december 20-án 14:30-ra, (határozatképtelenség esetén ismételten 15 órára) a BME „K” épület, Oltay teremébe hívta össze a főtitkár. A napirenden a következő pontok szerepeltek:

 1. Elnöki megnyitó, előadó: dr. Rózsa Szabolcs elnök

 2. A Mandátumvizsgáló-bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása, előadó: Dobai Tibor főtitkár

 3. Az alapszabály székhelyváltozással kapcsolatos, bíróság által előírt módosításának előterjesztése (szavazás), előadó: Horváth Gábor István főtitkárhelyettes

 4. A Társaság 2024. évi tagdíjainak jóváhagyása, előterjesztő: Dobai Tibor főtitkár

 5. MFTTT Kartográfiai Szakosztály új titkárának megválasztása

 6. Tájékoztató a Társaság aktuális ügyeiről és a 2024. évi költségvetés előterjesztése, előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 7. Kitüntetés átadása

 8. Egyebek

Az ismételten összehívott közgyűlés résztvevőit dr. Rózsa Szabolcs elnök köszöntötte. Tájékoztatta a megjelent tagtársakat, hogy megelőzően a vezető testületek, az IB és a választmány is ülésezett. Halaszthatatlan elfoglaltsága miatt Horváth Gábor István főtitkárhelyettesnek a választmányi ülés után el kellett távoznia, így a kitüntetésének, a Lázár deák emlékéremnek az átadására a választmány összejövetelén került sor, így a napirend hetedik pontja okafogyottá vált. A módosított napirendet a közgyűlés elfogadta, majd ezt követően Rózsa Szabolcs tájékoztatóját hallgatta meg az értekezlet. Az elnök bejelentette, hogy Társaságunk megjelent a közösségi médiában is, elérhető az MFTTT Facebook-profilja. Az oldalt a Társaság új kommunikációs felületeként kívánják működtetni és felhívta a tagságot a követésre és az oldal népszerűsítésére valamint tartalommal való megtöltésére. A társasági hírek mellett a Geodézia és Kartográfia egyes cikkeinek, írásainak közzétételét is megemlítette, mint a közösségi oldal lehetséges tartalmi elemét.

Horváth Gábor István átveszi a Lázár deák emlékérmet

Az MFTTT elnökeként dr. Rózsa Szabolcs részt vett az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 2024. szeptember 21–24. között megtartott Földmérőtalálkozóján. Sajnálatosnak tartotta az anyaországi résztvevők alacsony számát ezen a kiemelkedően színvonalas eseményen. Fokozott részvételre buzdította a kollégákat a soron következő találkozókon. A konferencián sor került a 2023. évi Márton Gyárfás-emlékplakettek átadására is. Az anyaországból a néhai dr. Ádám József (pm), az erdélyiek közül pedig Márton Hajnal kapta meg ezt a megtisztelő díjat a több évtizedes, kitartó, közösségépítő szakmai tevékenységért. Dr. Ádám József kitüntetését fia, Ádám Balázs vette át.

A közgyűlést megelőző IB-ülésen úgy határozott a vezetőség, hogy a Társaság nehéz anyagi helyzete ellenére a Geodézia és Kartográfia (GK) nyomtatott változatának szüneteltetését átmenettel, az online megjelenéssel párhuzamosan, még két lapszám nyomtatott kiadásával fogja megvalósítani. Ez idő alatt – különböző csatornákon – tájékoztatják a tagságot a változásról és kikérik az kollégák véleményét is a csak online elérhető szaklappal kapcsolatban. Ha bár egyre szélesebb körben terjed az online tartalmak létrehozása, a nyomtatott verzióról nem mond le végleg a vezetőség, és ha pályázati forrásokból megfelelő támogatáshoz jut az MFTTT, továbbra is elkészül a GK papírváltozata is.

A Mandátumvizsgáló-bizottságot a választmány négy évre választotta, így csak a jegyzőkönyvvezetőre (Szrogh Gabrielle) és a hitelesítőkre (Doroszlai Tamás és Jánossy András) tett indítványt Dobai Tibor főtitkár. A javaslatait a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. Koós Tamás, a Mandátumvizsgáló-bizottság képviseletében tájékoztatta a közgyűlést, hogy 14 egyéni tag és két jogi tag képviselője vesz részt az értekezleten. (Ez a létszám közben egy fővel, összesen 17 szavazati joggal rendelkező résztvevőre emelkedett.)

Az alapszabály módosítását Horváth Gábor István terjesztette elő. Elmondta, hogy a Társaság részére székhelyet biztosító Lechner Tudásközpont költözése és néhány, időközben megváltozott jogszabályra való hivatkozás aktualizálása tette szükségessé az alapszabály módosítását. A megváltozott részek jól követhetőek voltak az interneten közzétett anyagban. A közgyűlés nem tett észrevételt és jóváhagyta a módosításokat. A bírósági bejegyzés után az MFTTT hivatalos székhelye a Bosnyák tér 5. számról Budafoki út 59-re változik.

Dobai Tibor tájékoztatta a közgyűlést, hogy a választmány, az IB-által támogatott javaslat szerint a következő tagdíjakat állapította meg 2024-től: a tagdíj 15 000 Ft-ra, nyugdíjasok és diákok részére 8 000 Ft-ra változik. Megszűnik a házastársak részére biztosított 1000 Ft-os kedvezményes tagdíj (GK nélkül), viszont nem változik a jogi tagsági díj mértéke. A főtitkár elmondta, hogy az IB több megtárgyalt változat közül a „legbarátságosabb” javaslatot terjesztette a választmány elé, amelyet az elfogadott. Az új összegekkel, változatlan taglétszám és tagdíjfizetési fegyelem mellett, mintegy egymillió forint többletbevételre számíthat a Társaság. A vitában felvetődött a jövedelemfüggő, differenciált tagdíj megállapításának a lehetősége, amelyet azonban a személyiségi jogi és nyilvántartási problémák miatt el is vetettek a jelenlevők. Az új tagdíjakat három fő tartózkodásával fogadta el a közgyűlés.

A Kartográfia Szakosztály titkárának lemondása miatt új személy választására került sor. A Jelölt Hajdú Edina az ELTE doktorandusz hallgatója elfogadta a jelölést és a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta a Kartográfia Szakosztály titkárává.

Az aktuális pénzügyi-gazdálkodási helyzetről szóló tájékoztatójában Dobai Tibor főtitkár elmondta, hogy a nemzetközi társasági tagdíjaink közül az ISPRS- és FIG-tagdíjakat még nem fizettük be, arra számítva, hogy az ezirányú, még el nem bírált pályázatainkból nyert támogatást tudjuk erre fordítani. Sajnálatos módon egyre csökken a támogatások mértéke és a támogató szervezetek száma. A jogi tagdíjak megfizetését is csökkenő számú gazdálkodó szervezet tudja vállalni, ezét sem javasolta a vezetőség a jogi tagdíj emelését. Ezek alapján nagyon szerény gazdálkodást irányoztak elő a 2024. évi tervben. A rendezvényekből, támogatásokból származó bevételeket 12,5 millió Ft-ra tervezték (ebből 5 millió Ft a tagdíj). A GK nyomtatásának felfüggesztésével a lapkiadás költségeit drasztikusan csökkentették, a személyi jellegű kiadásokat pedig az előző évi szinten hagyták. A jövő évet így mintegy 1,2 millió Ft pénzforgalmi szemléletű nyereséggel tervezte a vezetés. Az előterjesztést a közgyűlés vita nélkül elfogadta.

Az egyéb napirendi pont keretében Dobai Tibor bejelentette, hogy 2024-ben Zalaegerszegen tervezik a soron következő vándorgyűlés megtartását. A szervezést januárban kezdik és a költségek pontosítása után fogják meghirdetni az országos összejövetelt.

Egyéb hozzászólás nem lévén, Rózsa Szabolcs elnök berekesztette az ülést, majd egy pohár pezsgővel koccintva köszönte meg az egész éves tevékenységet a tagságnak és kívánt békés ünnepeket, boldog új évet a közgyűlés résztvevőinek.

A beszámolót összeállította:

Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2024/2. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 361

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk