Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap

Híreink

Évzáró testületi ülések

Az évzáró összejöveteleit az MFTTT vezető testületei – Intézőbizottság, Választmány, Közgyűlés – 2017. december 12-én tartották. Az IB napirendjén a következő témák szerepeltek:

 1. A Társaság aktuális pénzügyi helyzete és 2018. évi költségvetésének tervezete,

 2. Az MFTTT 2018. évi tagsági díjai,

 3. Szakterületünk az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok elérésének szolgálatában – MFTTT akcióink (Remetey-Fülöpp Gábor–dr. Mihály Szabolcs–Palya Tamás)

 4. Az EFGN 2018 előadóülés előkészítése, programja

 5. A Vas megyei területi csoport beszámolója

 6. Egyebek

Bővebben

Tudományos Diákköri Konferencia

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karán november 16-án tartották a 2017. évi Tudományos Diákköri Konferencia Geodézia és Térinformatikai Szekció ülését.

Az ülést dr. Ádám József akadémikus, egyetemi tanára a szekció elnöke nyitotta meg. A TDK dolgozatok előadások formájában történő bemutatása előtt dr. Rózsa Szabolcs egyetemi docens, az Általános- és Felsőgeodézia Tanszék vezetője köszöntette dr. Völgyesi Lajos Professzor Emeritust 70. születésnapi évfordulója alkalmából.

Bővebben

Intézőbizottsági ülés

Társaságunk vezetőtestülete, viszonylag hosszú nyári szünet után, 2017. szeptember 18-án ülésezett.

Bővebben

Lázár deák emlékérem 2017

A 2017. május 23-án megtartott Közgyűlésen kitüntetés átadására került sor. Dr. Ádám József ismertette a Választmány 2017. április 7-i ülésének határozatát, miszerint az MFTTT Lázár deák emlékérem kitüntetését 2017-ben dr. Busics Györgynek adományozta. Az elnök röviden méltatta az elismerésben részesült tagtárs szakmai életútját, majd átnyújtotta az emlékérmet és az adományozásról szóló oklevelet.

Bővebben

A Közgyűlés elfogadta a 2016. évi beszámolót

A közhasznú szervezetek is, mint minden társaság, évente köteles számviteli és közhasznúsági beszámolót készíteni és a közgyűlés elfogadó határozatával minden év májusában a cégbírósághoz benyújtani. Ezzel kapcsolatban 2017. május 23-án az MFTTT valamennyi vezető testülete ülésezett.

Bővebben

Fővárosi és Pest Megyei Földmérőnap

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) Pest Megyei és Fővárosi Területi Csoportja 2017. március 23-án tartotta a tavaszi Földmérő Szakmai Napját az MH Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ) kultúrtermében, a Szilágyi Erzsébet fasor 7-9 sz. alatt.

Bővebben

Kitüntetések március 15-én

Áder János Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából Széchenyi-díjat adományozott

Bővebben

Vezetőváltás a katonai térképészetnél

2017. január 20-án az MH Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ) kultúrtermében ünnepélyes keretek között zajlott le a geoinformációs szolgálatfőnöki beosztás átadása. Az ismertetett határozat szerint Tóth László ezredest, az MH GEOSZ parancsnokát, MH geoinformációs főnököt a honvédelmi miniszter 2017. január 16-ával nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezte. A Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfőnöke megbízta Szalay László alezredest az MH GEOSZ vezetésével. A megbízás hat hónapra szól.

Bővebben

Konferencia az osztatlan közös tulajdonról

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére indított projekt áttekintéséről a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztállyal közösen, már harmadik éve évenként, egész napos konferenciát szervez – a nagy érdeklődésre való tekintettel az idén is – két időpontban. Az idei rendezvények 2016. október 26-án és november 16-án – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác-teremében zajlottak le.

Bővebben

Az MFTTT Szeniorok Tóth Ágoston Klubjának látogatása a 40 éves Penci Obszervatóriumban

A Szeniorok Tóth Ágoston Klubja 2016. szeptember 23-án tartotta őszi összejövetelét, melynek keretében meglátogattuk a FÖMI Penci Obszervatóriumát (KGO–Kozmikus Geodéziai Obszervatórium). A KGO 1972-ben a FÖMI egyik főosztályaként jött létre és kezdte meg tevékenységét. Az intézmény 1976-ban költözött jelenlegi helyére. A látogatáson 40 fő vett részt.

Bővebben

Intézőbizottsági ülés - 2017. november 15.

Az MFTTT vezető testülete 2017. november 15-i ülésének napirendjén a következő pontok szerepeltek:

 1. A Társaság aktuális pénzügyi helyzete és a 2018. évi költségvetésének tervezete, előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 2. Az MFTTT 2017. őszi rendezvényeinek (OKTM‐2017, Földtudományos Forgatag, megyei földmérőnapok), előadó: Buga László, Zalaba Piroska, Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 3. Áttekintés az MFTTT tagsági helyzetéről – tagdíj‐elmaradások kezelése, előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 4. Szakosztályi és területicsoport-beszámolók,
  ‐ Fotogrammetriai és Távérzékelési Szakosztály: Jancsó Tamás;
  ‐ Szabolcs‐Szatmár‐Bereg megyei területi csoport (Nyíregyháza): Jeles Zoltánné

 5. Egyebek

Bővebben

Konferencia az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére indított projekt (OKTM projekt) elindulása óta a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztállyal közösen évenként, egész napos konferenciát szervez – a nagy érdeklődésre való tekintettel az idén is – két időpontban. Az idei rendezvények 2016. október 26-án és november 9-én – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác-termében zajlottak le.

Bővebben

Vándorgyűlés 2017

„Az új technológiák és a szervezeti változások hatása a magyar földmérésre és térképészetre” témakörben, 2017. július 6–8. között Szekszárdon tartotta a 31. Vándorgyűlését az MFTTT.

Bővebben

Az EMT tiszteletbeli tagja

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) hagyományos földmérő-találkozójára 2017. május 18–22. között Tusnádfürdőn került sor. Az MFTTT 2017. május 23-i közgyűlésén dr. Ádám József bejelentette, hogy az EMT dr. Mihály Szabolcsot tiszteletbeli tagjává választotta.

Bővebben

Testületi ülések

Az MFTTT Intézőbizottsága (IB) az 2017. április 7-i ülésén a következő napirendi pontokat tervezte megtárgyalni:

 1. Az EFGN2017 és a Fővárosi és Pest Megyei Földmérő Nap rendezvények értékelése
  (előadó: Iván Gyula, Hetényi Ferencné, Szrogh Gabriella és Zalaba Piroska)

 2. Javaslat a 2017. évi Lázár deák-emlékérem adományozására
  (előadó: Tóth László IB-tag, a jelölőbizottság elnöke)

 3. Javaslat a 2017. évi Márton Gyárfás-emlékplakett adományozására
  (előadó: dr. Mihály Szabolcs, a jelölőbizottság elnöke)

 4. "Határok és határjelek hálózata" című projekt UNESCO pályázat helyzete
  (előadó: dr. Ádám József)

 5. Az MFTTT 31. Vándorgyűlésének előkészítése, pénzügyi és szakmai programja
  (előadó: Dobai Tibor, Iván Gyula és Szrogh Gabriella)

 6. Egyebek

Bővebben

Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja 2017

Az MFTTT már hatodik alkalommal rendezte meg a Földművelésügyi Minisztérium közreműködésével 2017. március 22-én az FM Darányi Ignác-termében az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja alkalmából a CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européen – Európai Földmérők Tanácsa) kezdeményezésére indított, évente ismétlődő konferenciát. Ez alkalommal – a CLGE javaslatára – Guillaume Henri Dufour tábornok (1787–1875) a svájci állami térképészeti hivatal (Bundesamt für Landestopografie, Swisstopo) alapítója és első igazgatója munkásságára is emlékeztünk.

Bővebben

Intézőbizottsági ülés

Az MFTTT Intézőbizottsága (IB) 2017. február 10-én tartotta ez évi első értekezletét, a következő napirendi pontokat tárgyalták meg:

 1. „Határok és határjelek hálózata” c. projekt UNESCO pályázathoz,
  előadó: dr. Ádám József és Busics Imre

 2. Az EFGN 2017 előkészítése és szakmai programja,
  előadó: Iván Gyula és Zalaba Piroska

 3. Az MFTTT 31. Vándorgyűlésének előkészítése és szakmai programja,
  előadó: Dobai Tibor, Iván Gyula és Szrogh Gabriella

 4. A Geodézia és Kartográfia szerkesztőbizottságának megújítása,
  előadó: Buga László

 5. Egyebek

Bővebben

Évzáró értekezletek

Az MFTTT vezető testületei, az Intézőbizottság, a Választmány és a Közgyűlés 2016. december 14-én tartották ez évi utolsó értekezletüket.

Az Intézőbizottság napirendjén a következő témák szerepeltek:

 1. Az MFTTT 2017. évi tagsági díjai, előadó: Dobai Tibor

 2. A Társaság aktuális pénzügyi helyzete és 2017. évi költségvetésének tervezete, előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 3. Az MFTTT 31. Vándorgyűlésének előkészítése, szakmai programjának kialakítása, előadó: Dobai Tibor és Iván Gyula

 4. Egyebek

Bővebben

Intézőbizottsági ülés

Társaságunk vezető testülete 2017. november 15-én a következő napirend szerint ülésezett:

 1. A Társaság pénzügyi helyzete és 2017. évi költségvetésének tervezete.
  Előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 2. Jelölőbizottság a 2017. évi Lázár deák-emlékérem adományozására.
  Előadó: Dr. Ádám József

 3. Az MFTTT 31. Vándorgyűlésének előkészítése, szakmai programjának kialakítása.
  Előadó: Dobai Tibor és Iván Gyula

 4. A Társaság nagyrendezvényeinek (Penc, OKTM_2016, KGO40) eredményei.
  Előadó: Buga László, Zalaba Piroska és Szrogh Gabriella

 5. A szakosztályok és területi csoportok működésének helyzete
  Előadó: Iván Gyula

 6. Egyebek

Bővebben

Intézőbizottsági ülés

Társaságunk vezető testülete 2016. szeptember 12-én a következő napirend megtárgyalását tervezte:

Bővebben

További cikkeink...

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2021/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 11904

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk