Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap

Híreink

Intézőbizottsági ülés

Társaságunk vezető testülete 2016. szeptember 12-én a következő napirend megtárgyalását tervezte:

Bővebben

Kirándulás Horvátzsidányba, az MFTTT Szeniorok Tóth Ágoston Klub szervezésében

A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) Szeniorok Tóth Ágoston Klubja 2016. július 2–3-án kétnapos kirándulást szervezett Horvátzsidány–Kőszeg útvonalon a földmérők védőszentjének, Szent Tamás apostol szobrának Horvátzsidány Péruska Mária zarándokhelyén történő felavatására és megszentelésére. Szent Tamás apostol szobrának felállítását dr. Busics György, Busics Imre és Csire Imre felhívásban kezdeményezték, még 2016 februárjában. A kezdeményezést az MFTTT is felkarolta, a szervezést és az adománygyűjtést segítette.

Bővebben

Búcsú a magyar földmérés kiemelkedő személyiségétől, néhai Dr. Lukács Tibortól

Tisztelt Gyászoló Család, Hozzátartozók, Rokonok, Pályatársak!
Tisztelt Gyászoló Közönség!

2016. június 8-án, életének 89. évében örökre eltávozott közülünk Dr. Lukács Tibor, a műszaki tudományok doktora, a FÖMI nyugalmazott tudományos igazgatóhelyettese, az MFTTT alapító tagja, a Fasching Antal díj birtokosa, a magyar földmérés kiemelkedő személyisége, aki a geodéziai automatizálás terén végzett kutatásaival, szakági tudományszervezésével és oktatói teljesítményével gazdagította szakmánkat.

Bővebben

Testületi ülések - 2016. május 24.

Testületi ülések

Az éves beszámolót elfogadó kötelező közgyűlés előtt május 24-én ülést tartott az intézőbizottság és a választmány.

Az IB napirendjén a következő pontok szerepeltek:

 1. A tavaszi Pest megyei és Fővárosi Földmérőnap és az „MFTTT’60” rendezvény értékelése
  előadó: Hetényi Ferencné
 2. A Társaság 2017. évi vándorgyűlésének előkészítése
  előadó: Németh András
 3. Az MFTTT 2015. évi beszámoló és közhasznúsági jelentésének megvitatása
  előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella
 4. Az MFTTT felügyelőbizottságának jelentése
  előadó: Toronyi Bence
 5. Őszi nagyrendezvény előkészítése
  előadó: Zalaba Piroska
 6. Egyebek

Bővebben

Fővárosi és Pest Megyei Földmérőnap - 60 éves az MFTTT

A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) Pest Megyei és Fővárosi Területi Csoportja 2016. április 20-án tartotta a tavaszi Földmérő Szakmai Napját. Nagy megtiszteltetés ért bennünket, mert az MFTTT megalakulásának 60. évfordulóját együtt ünnepeltük a MH Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ) kultúrtermében, a Szilágyi Erzsébet fasor 7-9 sz. alatt.

Bővebben

Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja 2016

2016. március 17-én a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác-termében már ötödik al-kalommal rendezte meg a Földművelésügyi Minisztérium az MFTTT közreműködésével az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja alkalmából a CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européen – Európai Földmérők Tanácsa) kezdeményezésére indított, évente is-métlődő konferenciát. Ez alkalommal – a CLGE javaslatára – Ruđer Josip Bošković (1711–1787) horvát polihisztor munkásságára is emlékeztünk.

Bővebben

Intézőbizottsági ülés

Az MFTTT intézőbizottsága február 2-án tartotta ez évi első összejövetelét a következő napirendi pontok megtárgyalására:

 1. Az MFTTT aktuális pénzügyi helyzete (előadók: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella)
 2. Az "Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja" előadóülés (2016. március 17.) programja (előadó: Iván Gyula)
 3. Az MFTTT60 előadóülés (2016. április 20.) előkészítése (előadó: Iván Gyula)
 4. A Társaság szakosztályai és területi csoportjai működésének áttekintése és koordinálása (előadó: Iván Gyula)
 5. Javaslat a magyar földügyi és térképészeti szakigazgatás reformjára (előadó: Dobai Tibor)

Bővebben

Szakmai nap Pakson

Az MFTTT Mérnökgeodéziai Szakosztálya „Mérnökgeodéziai feladatok az Atomerőműben” címmel szakmai kirándulással egybekötött szakmai napot rendezett 2015. december 11-én Pakson.

Bővebben

Földtudományi határterületek, 2015

A Magyar Geofizikusok Egyesületének (MGE) és a Földtudományi Civil Szervezetek Közössége (FöCiK) tagszervezeteinek közös előadóülés-sorozatának soros rendezvényére 2015. november 18-án került sor a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal konferenciatermében, a Kolumbusz utcában.

Bővebben

Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt tapasztalatai

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet végrehajtásához kapcsolódó továbbképzés és fórumként a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztállyal közösen egész napos konferenciát szervezett – a nagy érdeklődésre való tekintettel az idén is – két időpontban: 2015. október 14-én és október 29-én a Földművelésügyi Minisztérium, Darányi Ignác-teremében.

Bővebben

A Szombathelyi Csoport által szervezett Felvidéki Kirándulás

A Szombathelyi Csoport által szervezett Felvidéki Kirándulás, kedves budapesti Hölgyekkel, bécsi vendéggel, valamint Veszprém és Zala megyei kollégákkal kiegészülve, összesen 35 fővel vágott neki a kalandnak. Nemcsak geodéták, hanem családtagok, barátok is csatlakoztak a kulturális, történelmi és szakmai időutazáshoz.

Bővebben

Együttműködés a bányamérőkkel

Az Országos Magyar Kohászati és Bányászati Egyesület Bányamérő szakcsoportja együttműködést kezdeményezett Társaságunkkal. Az IB 2016. május 24-ei ülésén felhatalmazta dr. Ádám József elnököt az ez irányú szándéknyilatkozat aláírására. Az eseményre 2016. június 9-én került sor. Az együttműködési megállapodás-javaslat kidolgozására az elnök Dobai Tibor főtitkárt kérte fel.

Bővebben

XVII. Földmérő találkozó

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) hagyományos földmérő találkozóját május 19–22. között, immár a tizenhetediket, Déván, Hunyad megye székhelyén tartotta meg. A találkozón 97 hivatalosan regisztrált személy vett részt, de vélhetően a 100 főt is meghaladta a résztvevők száma.

A program a szokásos mederben folyt: a csütörtöki megérkezést követő napon szakmai kirándulás volt, a szakmai előadások szombaton hangzottak el, amelyet este a baráti vacsora követett, majd a vasárnap a hazautazásé volt.

Bővebben

Klinghammer István az ELTE díszdoktora

Az ELTE Szenátusa 2016. május 6-án ismét ünnepi közgyűlést tartott az Aula Magnában az Egyetem Pázmány Péter általi, 1635-ös alapítására emlékezve. Az ülésen, amelyet Mezey Barna rektor nyitott meg, részt vettek az egyetem vezetői, a Karok dékánjai, nagykövetek, állami vezetők, a társegyetemek képviselői és meghívott vendégek. A hagyományos Pázmány-napi előadást követően az Egyetem díszdoktorává avatták Klinghammer Istvánt, Anasztasziosz Ioannisz Metaxaszt, Thomas Rauschert és Volker Lippet. Az Egyetem olyan nagy hatású tudósoknak adományozza a címet, akik általában több évtizedes, gyümölcsöző kapcsolatban állnak az Egyetemmel.

Bővebben

"Szép Magyar Térkép 2015"

2016. április 1-én, 15 órakor az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti dísztermében került sor a „Szép Magyar Térkép 2015” pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére, és egyúttal a versenyre nevezett pályaművekből álló kiállítás megnyitójára. Az idei évben is nagyszámú érdeklődő jelent meg a rendezvényen, és kísérte figyelemmel az elismerésben részesült térképkiadványok méltatását, a kitüntető oklevelek átadását.

Bővebben

A Katonai Térképészet Napja

Február 3-án az MH Geoinformációs Szolgálat és a HM Zrínyi Térképészeti és Kommuniká-ciós Szolgáltató Nonprofit Kft. Szilágyi Erzsébet fasori székhelyén ünnepi állománygyűlésen emlékeztek meg a Katonai Térképészet Napjáról. Az ünnepségre meghívták a Honvédelmi Minisztérium (HM), a Honvéd Vezérkar, a Magyar Honvédség (MH), a HM társaságok, va-lamint a civil térképészeti intézmények, szervezetek, oktatási intézmények, illetve az OMSZ vezetőit és képviselőit.

Bővebben

Beszámoló a 2015. november 25-26-án megrendezett Békéscsabai Földmérő Napokról

A Békés Megyei Mérnöki Kamara, a Békés Megyei Kormányhivatal és az MFTTT ebben az évben is megszervezte a Békéscsabai Földmérő Napokat. Ezúton is köszönjük az előadók, a szervezők és a támogatók, valamint a közreműködők segítségét, ami sikeressé tette a rendezvényt.

Bővebben

Testületi ülések

Társaságunk vezető testületei december 14-én tartották ez évi utolsó összejövetelüket. Ülésezett az Intézőbizottság, a Választmány és a Közgyűlés is.

Bővebben

Intézőbizottsági ülés

Társaságunk Intézőbizottsága (IB) soron következő ülését 2015. november 5-én 14.00 órakor tartotta a FÖMI I. emeleti tanácstermében.

A Társaság elnöke dr. Ádám József üdvözölte a megjelenteket, majd miután megállapította az ülés határozatképességét, elfogadtatta a következő, előre meghirdetett napirendet:

Bővebben

Műholdas helymeghatározás Magyarországon, 1990-2015

A magyar földmérés technológiai-technikai jubileumot ünnepel. 25 évvel ezelőtt indult hazánkban a műholdas helymeghatározó rendszerek professzionális (földmérési, térképészeti célú) alkalmazása. 1990-ben érkeztek Magyarországra az első terepi GPS-műszerek. Az elmúlt 25 évben a technológia a gazdaságban és a mindennapi életben példátlan sikereket ért el. Ebből az alkalomból – az MFTTT közreműködésével – egy rendkívül színes, magas szakmai színvonalú, egynapos, „teltházas” konferenciára került sor 2015. október 27-én a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác-termében, ahol 25 előadás keretében a történeti áttekintésen túl a műholdas helymeghatározás és navigáció hazai alkalmazási területeinek széles körét mutatták be az előadók.

Bővebben

További cikkeink...

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2021/6. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 12786

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk