Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap

Híreink

Vándorgyűlés 2017

„Az új technológiák és a szervezeti változások hatása a magyar földmérésre és térképészetre” témakörben, 2017. július 6–8. között Szekszárdon tartotta a 31. Vándorgyűlését az MFTTT.

Bővebben

Az EMT tiszteletbeli tagja

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) hagyományos földmérő-találkozójára 2017. május 18–22. között Tusnádfürdőn került sor. Az MFTTT 2017. május 23-i közgyűlésén dr. Ádám József bejelentette, hogy az EMT dr. Mihály Szabolcsot tiszteletbeli tagjává választotta.

Bővebben

Testületi ülések

Az MFTTT Intézőbizottsága (IB) az 2017. április 7-i ülésén a következő napirendi pontokat tervezte megtárgyalni:

 1. Az EFGN2017 és a Fővárosi és Pest Megyei Földmérő Nap rendezvények értékelése
  (előadó: Iván Gyula, Hetényi Ferencné, Szrogh Gabriella és Zalaba Piroska)

 2. Javaslat a 2017. évi Lázár deák-emlékérem adományozására
  (előadó: Tóth László IB-tag, a jelölőbizottság elnöke)

 3. Javaslat a 2017. évi Márton Gyárfás-emlékplakett adományozására
  (előadó: dr. Mihály Szabolcs, a jelölőbizottság elnöke)

 4. "Határok és határjelek hálózata" című projekt UNESCO pályázat helyzete
  (előadó: dr. Ádám József)

 5. Az MFTTT 31. Vándorgyűlésének előkészítése, pénzügyi és szakmai programja
  (előadó: Dobai Tibor, Iván Gyula és Szrogh Gabriella)

 6. Egyebek

Bővebben

Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja 2017

Az MFTTT már hatodik alkalommal rendezte meg a Földművelésügyi Minisztérium közreműködésével 2017. március 22-én az FM Darányi Ignác-termében az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja alkalmából a CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européen – Európai Földmérők Tanácsa) kezdeményezésére indított, évente ismétlődő konferenciát. Ez alkalommal – a CLGE javaslatára – Guillaume Henri Dufour tábornok (1787–1875) a svájci állami térképészeti hivatal (Bundesamt für Landestopografie, Swisstopo) alapítója és első igazgatója munkásságára is emlékeztünk.

Bővebben

Intézőbizottsági ülés

Az MFTTT Intézőbizottsága (IB) 2017. február 10-én tartotta ez évi első értekezletét, a következő napirendi pontokat tárgyalták meg:

 1. „Határok és határjelek hálózata” c. projekt UNESCO pályázathoz,
  előadó: dr. Ádám József és Busics Imre

 2. Az EFGN 2017 előkészítése és szakmai programja,
  előadó: Iván Gyula és Zalaba Piroska

 3. Az MFTTT 31. Vándorgyűlésének előkészítése és szakmai programja,
  előadó: Dobai Tibor, Iván Gyula és Szrogh Gabriella

 4. A Geodézia és Kartográfia szerkesztőbizottságának megújítása,
  előadó: Buga László

 5. Egyebek

Bővebben

Évzáró értekezletek

Az MFTTT vezető testületei, az Intézőbizottság, a Választmány és a Közgyűlés 2016. december 14-én tartották ez évi utolsó értekezletüket.

Az Intézőbizottság napirendjén a következő témák szerepeltek:

 1. Az MFTTT 2017. évi tagsági díjai, előadó: Dobai Tibor

 2. A Társaság aktuális pénzügyi helyzete és 2017. évi költségvetésének tervezete, előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 3. Az MFTTT 31. Vándorgyűlésének előkészítése, szakmai programjának kialakítása, előadó: Dobai Tibor és Iván Gyula

 4. Egyebek

Bővebben

Intézőbizottsági ülés

Társaságunk vezető testülete 2017. november 15-én a következő napirend szerint ülésezett:

 1. A Társaság pénzügyi helyzete és 2017. évi költségvetésének tervezete.
  Előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 2. Jelölőbizottság a 2017. évi Lázár deák-emlékérem adományozására.
  Előadó: Dr. Ádám József

 3. Az MFTTT 31. Vándorgyűlésének előkészítése, szakmai programjának kialakítása.
  Előadó: Dobai Tibor és Iván Gyula

 4. A Társaság nagyrendezvényeinek (Penc, OKTM_2016, KGO40) eredményei.
  Előadó: Buga László, Zalaba Piroska és Szrogh Gabriella

 5. A szakosztályok és területi csoportok működésének helyzete
  Előadó: Iván Gyula

 6. Egyebek

Bővebben

Intézőbizottsági ülés

Társaságunk vezető testülete 2016. szeptember 12-én a következő napirend megtárgyalását tervezte:

Bővebben

Kirándulás Horvátzsidányba, az MFTTT Szeniorok Tóth Ágoston Klub szervezésében

A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) Szeniorok Tóth Ágoston Klubja 2016. július 2–3-án kétnapos kirándulást szervezett Horvátzsidány–Kőszeg útvonalon a földmérők védőszentjének, Szent Tamás apostol szobrának Horvátzsidány Péruska Mária zarándokhelyén történő felavatására és megszentelésére. Szent Tamás apostol szobrának felállítását dr. Busics György, Busics Imre és Csire Imre felhívásban kezdeményezték, még 2016 februárjában. A kezdeményezést az MFTTT is felkarolta, a szervezést és az adománygyűjtést segítette.

Bővebben

Búcsú a magyar földmérés kiemelkedő személyiségétől, néhai Dr. Lukács Tibortól

Tisztelt Gyászoló Család, Hozzátartozók, Rokonok, Pályatársak!
Tisztelt Gyászoló Közönség!

2016. június 8-án, életének 89. évében örökre eltávozott közülünk Dr. Lukács Tibor, a műszaki tudományok doktora, a FÖMI nyugalmazott tudományos igazgatóhelyettese, az MFTTT alapító tagja, a Fasching Antal díj birtokosa, a magyar földmérés kiemelkedő személyisége, aki a geodéziai automatizálás terén végzett kutatásaival, szakági tudományszervezésével és oktatói teljesítményével gazdagította szakmánkat.

Bővebben

Lázár deák emlékérem 2017

A 2017. május 23-án megtartott Közgyűlésen kitüntetés átadására került sor. Dr. Ádám József ismertette a Választmány 2017. április 7-i ülésének határozatát, miszerint az MFTTT Lázár deák emlékérem kitüntetését 2017-ben dr. Busics Györgynek adományozta. Az elnök röviden méltatta az elismerésben részesült tagtárs szakmai életútját, majd átnyújtotta az emlékérmet és az adományozásról szóló oklevelet.

Bővebben

A Közgyűlés elfogadta a 2016. évi beszámolót

A közhasznú szervezetek is, mint minden társaság, évente köteles számviteli és közhasznúsági beszámolót készíteni és a közgyűlés elfogadó határozatával minden év májusában a cégbírósághoz benyújtani. Ezzel kapcsolatban 2017. május 23-án az MFTTT valamennyi vezető testülete ülésezett.

Bővebben

Fővárosi és Pest Megyei Földmérőnap

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) Pest Megyei és Fővárosi Területi Csoportja 2017. március 23-án tartotta a tavaszi Földmérő Szakmai Napját az MH Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ) kultúrtermében, a Szilágyi Erzsébet fasor 7-9 sz. alatt.

Bővebben

Kitüntetések március 15-én

Áder János Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából Széchenyi-díjat adományozott

Bővebben

Vezetőváltás a katonai térképészetnél

2017. január 20-án az MH Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ) kultúrtermében ünnepélyes keretek között zajlott le a geoinformációs szolgálatfőnöki beosztás átadása. Az ismertetett határozat szerint Tóth László ezredest, az MH GEOSZ parancsnokát, MH geoinformációs főnököt a honvédelmi miniszter 2017. január 16-ával nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezte. A Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfőnöke megbízta Szalay László alezredest az MH GEOSZ vezetésével. A megbízás hat hónapra szól.

Bővebben

Konferencia az osztatlan közös tulajdonról

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére indított projekt áttekintéséről a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztállyal közösen, már harmadik éve évenként, egész napos konferenciát szervez – a nagy érdeklődésre való tekintettel az idén is – két időpontban. Az idei rendezvények 2016. október 26-án és november 16-án – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác-teremében zajlottak le.

Bővebben

Az MFTTT Szeniorok Tóth Ágoston Klubjának látogatása a 40 éves Penci Obszervatóriumban

A Szeniorok Tóth Ágoston Klubja 2016. szeptember 23-án tartotta őszi összejövetelét, melynek keretében meglátogattuk a FÖMI Penci Obszervatóriumát (KGO–Kozmikus Geodéziai Obszervatórium). A KGO 1972-ben a FÖMI egyik főosztályaként jött létre és kezdte meg tevékenységét. Az intézmény 1976-ban költözött jelenlegi helyére. A látogatáson 40 fő vett részt.

Bővebben

A Szombathelyi Csoport által szervezett Felvidéki Kirándulás

A Szombathelyi Csoport által szervezett Felvidéki Kirándulás, kedves budapesti Hölgyekkel, bécsi vendéggel, valamint Veszprém és Zala megyei kollégákkal kiegészülve, összesen 35 fővel vágott neki a kalandnak. Nemcsak geodéták, hanem családtagok, barátok is csatlakoztak a kulturális, történelmi és szakmai időutazáshoz.

Bővebben

Együttműködés a bányamérőkkel

Az Országos Magyar Kohászati és Bányászati Egyesület Bányamérő szakcsoportja együttműködést kezdeményezett Társaságunkkal. Az IB 2016. május 24-ei ülésén felhatalmazta dr. Ádám József elnököt az ez irányú szándéknyilatkozat aláírására. Az eseményre 2016. június 9-én került sor. Az együttműködési megállapodás-javaslat kidolgozására az elnök Dobai Tibor főtitkárt kérte fel.

Bővebben

XVII. Földmérő találkozó

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) hagyományos földmérő találkozóját május 19–22. között, immár a tizenhetediket, Déván, Hunyad megye székhelyén tartotta meg. A találkozón 97 hivatalosan regisztrált személy vett részt, de vélhetően a 100 főt is meghaladta a résztvevők száma.

A program a szokásos mederben folyt: a csütörtöki megérkezést követő napon szakmai kirándulás volt, a szakmai előadások szombaton hangzottak el, amelyet este a baráti vacsora követett, majd a vasárnap a hazautazásé volt.

Bővebben

További cikkeink...

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2024/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 14947

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk